chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontract Begeleiding en vorming rond genderidentiteit en –expressie

  Bedrijf (Leverancier)
  • Perceel 1 (begeleiding): Transgender Infopunt
  • Perceel 2 (vorming): KliQ vzw
  Looptijd

  Bevoegde overheidsdienst
  Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Inhoud Raamcontract

  De dienst Diversiteitsbeleid ondernam op basis van het beleidskader reeds enkele acties ter bevordering van het welzijn ten aanzien van transgender personeelsleden van de Vlaamse overheid, maar wil blijvend inspanningen leveren voor deze groep, door begeleiding en vorming te voorzien rond genderidentiteit en –expressie.

  De overeenkomst is opgedeeld in twee luiken:

  • Begeleiding rond genderidentiteit en –expressie hiervoor komen in aanmerking:
   • Transgenderpersoneelsleden die individuele begeleiding willen over genderidentiteit en –expressie op de werkvloer.
   • Personeelsleden die, gezien hun functie, begeleiding willen als ze in aanraking komen met transgenderpersoneelsleden (bijvoorbeeld leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, vertrouwenspersonen enzovoort)
   • Teams die begeleiding en ondersteuning willen omdat ze een transgenderpersoneelslid in dienst hebben

  • Vorming over genderidentiteit en –expressie gaat over de algemene vorming van teams, diensten, afdelingen of entiteiten over de thema’s genderidentiteit en –expressie en bij uitbreiding het thema gender. Voorts is er een vorming op maat voor personeelsleden die gezien hun functie in aanraking kunnen komen met transgenderpersoneelsleden, zoals leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, vertrouwenspersonen enzovoort.

  Deze vorming en begeleiding gebeurt steeds op vraag en op maat naargelang de behoefte van de entiteiten.

  Prijs

  • TIP: uurprijs €75 + 21% BTW = €90,75 incl. BTW
  • KliQ vzw: €600 voor dagdeel (= max 4 uur), €1000 voor twee dagdelen (vrij van BTW)

   

  Thema
  Personeel
  Diversiteit & gelijke kansen
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Algemene info

  Einde
  Referentie contract

  Prijs & technische info

  Prijs
  Informatie

   Duurzaamheid

   Leveranciersinfo

   Leverancier
   • Perceel 1 (begeleiding): Transgender Infopunt
   • Perceel 2 (vorming): KliQ vzw
   Hoe bestellen

   Afhankelijk van een concrete vraag en rekening houdend met de behoeften kan een offerte opgevraagd worden bij TIP / KliQ vzw. Na afstemming en akkoord met de leverancier bezorg je het geraamde bedrag aan de dienst Diversiteitsbeleid. Facturering en betaling gebeurt rechtstreeks tussen de vragende entiteit en de leverancier.

    Mogelijke afnemers

    Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

    Leveringstermijn of uitvoeringstermijn
    Meer informatie
    Contact

    Ann-Sophie Baeken, stafmedewerker Gelijke Kansen en Diversiteitsbeleid