chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontract Begeleiding en vorming rond genderidentiteit en –expressie

  Bedrijf (Leverancier)
  • Perceel 1 (begeleiding): Transgender Infopunt
  • Perceel 2 (vorming): KliQ vzw
  Bevoegde overheidsdienst
  Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Inhoud Raamcontract

  De dienst Diversiteitsbeleid ondernam op basis van het beleidskader reeds enkele acties ter bevordering van het welzijn ten aanzien van transgender personeelsleden van de Vlaamse overheid, maar wil blijvend inspanningen leveren voor deze groep, door begeleiding en vorming te voorzien rond genderidentiteit en –expressie.

  De overeenkomst is opgedeeld in twee luiken:

  • Begeleiding rond genderidentiteit en –expressie waarbij ten eerste transgenderpersoneelsleden individuele begeleiding kunnen krijgen met vragen rond genderidentiteit en –expressie op de werkvloer. Ten tweede valt hier de begeleiding ook onder van personeelsleden die, gezien hun functie, in aanraking zijn gekomen met transgenderpersoneelsleden, zoals leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, vertrouwenspersonen enzovoort, en die ondersteuning wensen rond genderidentiteit en –expressie op de werkvloer. Verder kunnen ook team begeleid worden die een transgenderpersoneelslid in dienst hebben en die ondersteuning wensen rond het thema.
  • Vorming over genderidentiteit en –expressie gaat over de algemene vorming van teams, diensten, afdelingen of entiteiten over de thema’s genderidentiteit en –expressie en bij uitbreiding het thema gender. Verder kan een vorming op maat over dit thema ook voorzien worden voor personeelsleden die gezien hun functie in aanraking kunnen komen met transgenderpersoneelsleden, zoals leidinggevenden, HR-verantwoordelijken, vertrouwenspersonen enzovoort.

  Deze vorming en begeleiding gebeurt steeds op vraag en op maat naargelang de vraag en/of behoefte van de entiteiten.

  Prijs

  • TIP: uurprijs €75 + 21% BTW = €90,75 incl. BTW
  • KliQ vzw: €600 voor dagdeel (= max 4 uur), €1000 voor twee dagdelen (vrij van BTW)

   

  Thema
  Personeel
  Diversiteit & gelijke kansen
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

   Leveranciersinfo

   Leverancier
   • Perceel 1 (begeleiding): Transgender Infopunt
   • Perceel 2 (vorming): KliQ vzw
   Hoe bestellen

   Afhankelijk van een concrete vraag en rekening houdend met de behoeften kan een offerte opgevraagd worden bij TIP / KliQ vzw. Na afstemming en akkoord met de leverancier bezorg je het geraamde bedrag aan de dienst Diversiteitsbeleid. Facturering en betaling gebeurt rechtstreeks tussen de vragende entiteit en de leverancier.

    Mogelijke afnemers

    Alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

    Meer informatie
    Contact

    Ann-Sophie Baeken, stafmedewerker Gelijke Kansen en Diversiteitsbeleid