chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Uitvoeren van pretests en effectmeting van communicatie-initiatieven (en aanverwant communicatie-onderzoek)

  Bedrijf (Leverancier)

  Ipsos

  Bevoegde overheidsdienst
  Departement Kanselarij en Bestuur

  Sinds 2016-07-07 kunt u gebruik maken van de raamovereenkomst "uitvoeren van pretests en effectmeting van communicatie-initiatieven". Die werd door het Departement Kanselarij en Bestuur afgesloten met de firma Ipsos voor een periode van 4 jaar, dus tot 2020-07-06 ... of tot het maximumbedrag van 1.000.000 euro (excl. btw) aan bestellingen werd bereikt.

  Er kunnen zowel pretest als effectmetingen worden besteld, maar ook andere onderzoeken, bv. attitude- of imago-onderzoek, tests van websites, ... Alle belangrijke onderzoeksmethoden (focusgroep, schriftelijke bevraging per post, face to face gesprekken, telefonische bevraging, online bevraging, omnibus bevraging, diepte-interviews en brainstorming) kunnen gebruikt worden. De keuze van de methode wordt gemaakt in overleg met het onderzoeksbureau en in functie van de opdracht.

  Opdrachten voor gebruikerstesten kunnen ook betrekking hebben op digitale dienstverlening bv. een website, een webloket en bijbehorende functionaliteiten, digitaal platform, … of nog te ontwikkelen digitale producten en toepassingen.

   

  Thema
  Communicatie
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

  Sinds 2016-07-07 kunt u gebruik maken van de raamovereenkomst "uitvoeren van pretests en effectmeting van communicatie-initiatieven". Die werd door het Departement Kanselarij en Bestuur afgesloten met de firma Ipsos voor een periode van 4 jaar, dus tot 2020-07-06 ... of tot het maximumbedrag van 1.000.000 euro (excl. btw) aan bestellingen werd bereikt.

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Ipsos

  Hoe bestellen

  De prijs voor een onderzoek wordt bepaald bij het opmaken van de prijsofferte op basis van de gegeven briefing. Alle bestellingen worden voorbereid tijdens een pré-intakegesprek, aan de hand van een projectfiche.  Tijdens dat gesprek wordt de onderzoeksvraag overlopen en verfijnd. De volgende stappen bij een onderzoeksopdracht zijn voorzien: vooronderzoek, veldwerk (of de eigenlijke bevraging), analyse & conclusie, en rapportering.

  Mogelijke afnemers

  Elke entiteit van de Vlaamse overheid kan een bestelling plaatsen. De opdrachtnemer bezit geen enkel exclusiviteitrecht.

  Lokale besturen en andere overheden kunnen niet afnemen van de raamovereenkomst. Door de Vlaamse overheid gesubsidieerde entiteiten kunnen dat enkel na aftoetsing van de vijf criteria in bijlage één van het bestek, via onze extranetpagina beschikbaar voor de ambtenaren van de subsidiërende entiteiten.

  Meer informatie