Raamcontract ondersteuning stress, burn-out en welzijn

Bedrijf (Leverancier)

Better Minds at Work - vlaamseoverheid@bettermindsatwork.com of contacteer Elke Geraerts, +32 471 20 25 68 

Bevoegde overheidsdienst
Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

Wil je investeren in een preventief beleid rond werkgebonden stress en burn-outJe kan daarvoor een beroep doen op externe experten die vormingssessies organiseren aangepast aan de noden van je entiteit. Ook een korte begeleiding of advies is mogelijk. Bedoeling is om leidinggevenden, HR of medewerkers te informeren, sensibiliseren en inspireren. De algemene of verdiepende vormingen gaan over stress en burn-out en over gerelateerde aspecten: feedback, waardering, autonomie… Je kan dit raamcontract pro-actief inzetten als er (nog) geen specifieke problemen zijn, als er een verhoogd risico is op burn-out of als er sprake is van een hoge uitval.  

Voorbeelden van onderwerpen

  • Hoe sleutelen we aan de werkcontext om de kansen op burn-out in onze entiteit te verminderen?
  • Wat kan ik doen als leidinggevende om stress en burn-out bij mijn medewerkers te beperken?
  • Wat is stress? Hoe herken ik een burn-out? Wat zijn de oorzaken?
  • Hoe verhoog ik mijn veerkracht en weerbaarheid?
  • Hoe pakken we re-integratie aan? Hoe voeren we gesprekken in het kader van ons aanwezigheidsbeleid? 

Doelgroepen

  • Leidinggevenden: de rollen van coach en leider versterken om in te spelen op welzijnsaspecten (bv. duidelijkheid, steun, autonomie)
  • HR-Business partners en HR-specialisten: versterken in hun rol wat betreft welzijn, op strategisch of operationeel niveau
  • Medewerkers: zelfleiderschap en zelfzorg, oog voor signalen bij collega’s en hen steun bieden

Aanpak

De vormingen voor grote of kleine groepen worden in samenspraak met je entiteit ontwikkeld. Ze zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en goede praktijken. Daarnaast worden er ook instrumenten aangereikt zodat je als entiteit nadien zelfstandig aan de slag kan. Op basis van de bevindingen tijdens de vormingssessies kan je als HR ook een kort adviestraject of begeleiding krijgen om verdere stappen te zetten.

Enkele mogelijkheden

 

Primaire preventie

Secundaire preventie

Tertiaire preventie

Leidinggevende

 

 

 

 

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Workshop: Hoe het welzijn in je team vergroten (V)

+       Korte adviestrajecten/ extra begeleiding (AD)

+       Training: Veerkrachtgesprekken: hoe zet je je medewerker in zijn veerkracht? (V)

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Training: veerkrachtig communiceren  (V)

+       Training: Leiding geven aan team dat onder druk staat  (V)

+       Korte adviestrajecten/ extra begeleiding (AD)

+       Workshop: Re-integratie na burn-out  (V)

+       Intervisiegroepen (V)

+       Individueel adviestraject (AD)

HR-business partner/

HR-specialist

 

 

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Workshop: Analyse stress versus Energie (V)

+       Workshop: Hoe creëer je een veerkrachtig welzijnsbeleid, met actieplan (V)

+       Korte adviestrajecten/ extra begeleiding (AD)

+       Sessie: train de trainer  (V)

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Toolbox

+       Applicatie: Vinger aan de pols

+       Korte adviestrajecten/ extra begeleiding (AD)

 

+       Workshop: Draaiboek re-integratie na burn-out  (V)

+       Intervisiegroepen (V)

+       Individueel adviestraject (AD)

+       Korte adviestrajecten/ extra begeleiding (AD)

 

Medewerker

 

 

 

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Workshop: Veerkracht, met actieplan  (V)

+       Extra begeleiding (AD)

 

 

+       Inspiratiesessie Mentaal Kapitaal: Stress versus veerkracht  (A)

+       Workshop: Digitale detox/Focus  (V)

+       Training: Stress management  (V)

+       Extra begeleiding (AD)

+       Curatieve coaching (AD)

Code: A= algemene sessie – V= verdiepende sessie – AD= advies

Lees meer over de mogelijke vormen van ondersteuning door de externe partner.

 

Thema
Personeel
AgO
Welzijn op het werk
Type
Raamcontract
Doelgroep / Beschikbaar voor
Vlaamse overheid

Leveranciersinfo

Leverancier

Better Minds at Work - vlaamseoverheid@bettermindsatwork.com of contacteer Elke Geraerts, +32 471 20 25 68 

Hoe bestellen

Neem contact op met Better Minds at Work: mail naar vlaamseoverheid@bettermindsatwork.com of bel naar Elke Geraerts, +32 471 20 25 68.

HR-functies, leidinggevenden, vertrouwenspersonen ... kunnen contact opnemen met Better Minds at Work om een beroep te doen op dit raamcontract voor hun entiteit. 

Mogelijke afnemers

Alle entiteiten van de Vlaamse overheid 

Meer informatie

Hier vind je het volledige bestek 'Ondersteuningsaanbod werkgebonden stress en burn-out'.

Hier vind je meer info over de aanpak van stress en burn-out bij de Vlaamse overheid.

Contact

Jessy Van Dousselaere, coördinator actieplan stress en burn-out (AgO): jessy.vandousselaere@kb.vlaanderen.be of 0497 59 33 12.