chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontracten rekrutering en selectie

  Het Selectiecentrum sloot een aantal raamcontracten af met externe partners. Hier vindt u een overzicht van de beschikbare raamcontracten.

  Alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht (incl. o.m. de Vlaamse Openbare instellingen (VOI), de Strategische Adviesraden (SAR), etc.), het Vlaams Parlement en de Vlaamse Gemeenschapscommissie kunnen afnemen van deze raamcontracten.

  De prestaties worden rechtstreeks gefactureerd door de dienstverlener aan de afnemende entiteit.

  Hoe een beroep doen op de raamcontracten?

  U kunt uw aanvraag voor één van de percelen binnen de raamcontracten richten aan selecties@vlaanderen.be. De opdracht zal via een minicompetitie gegund worden aan één van de geselecteerde dienstverleners binnen dat perceel. De looptijd van de opdracht zal bestaan uit een periode van 2 jaar. Gedurende deze looptijd voert de dienstverlener prestaties uit naargelang uw behoeften. De opdracht kan bestaan uit meerdere selectieprocedures en dergelijke.

  Uw verwachtingen naar de kantoren toe, eventuele aandachtspunten, ingeschatte toekomstige hoeveelheden en/of een eventuele specifieke opdracht zullen samen met u besproken worden.

  Op basis van deze elementen maakt het Selectiecentrum een sjabloon op voor de minicompetitie. De kantoren krijgen bij voorkeur 8 werkdagen de tijd om offertes in te dienen (bij dringende gevallen kan deze termijn korter zijn).

  Het Selectiecentrum geeft een insteek voor de beoordeling van de offertes. Deze beoordeling gebeurt objectief op basis van een aantal vooropgestelde criteria zoals: kwaliteit van de aanpak, kwaliteit van het team en de prijs. Focus daarbij is de mate waarin het kantoor uw verwachtingen en aandachtspunten integreerde in zijn voorstel. De voorbereiding van de beoordeling wordt vervolgens ter goedkeuring aan u voorgelegd.

  Het Selectiecentrum streeft er naar om de gunning binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de offertes van de kantoren af te ronden. 

  Noot: voor de raamcontracten Consultancy m.b.t. loopbaanontwikkeling en Uitvoeren van searchopdracht bij knelpuntfuncties is een minicompetitie niet van toepassing.