chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gedragsinzichten: voormalige raamovereenkomst gedragsonderzoek

  Bedrijf (Leverancier)

  Tempera

  Lovelingstraat 62, 2060 Antwerpen, www.tempera.be.

  Ondernemingsnummer: 0470.799.002. IBAN: BE 28 0682 3348 8020. BIC: GKCCBEBB.

  Looptijd

  tot en met 2020-11-17 (oorspronkelijke looptijd verlengd d.m.v. bijakte)

  Bevoegde overheidsdienst
  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

  Opgelet: op deze raamovereenkomst kan sinds 18 november 2020 niet meer worden besteld. Maar er is een nieuw raamcontract in aanmaak, voorzien ca. juni 2021. Voor meer info, zie Vlaanderen.be/intern/gedragsinzichten

  Tot en met 17 november 2020 kon je gebruik maken van de voormalige raamovereenkomst voor gedragsonderzoek, voor het "uitvoeren van onderzoeken om inzicht te verkrijgen in drempels en hefbomen om de effectiviteit van beleid en communicatie te versterken". Die werd door het Departement Kanselarij en Bestuur (sinds 2020-09-01 het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) op 18 april 2016 afgesloten met de firma Tempera voor een periode van 4 jaar, en ze werd ook nog 's verlengd met een bijakte, tot en met 17 november 2020. Het ging om een zgn. bestellingsopdracht ; u hoefde de markt niet meer te raadplegen of een aanbestedingsprocedure te starten, maar kan meteen met uw eigen middelen bestellen. (Afhankelijk van de grootte van het bedrag, moest u eventueel nog wel de goedkeuring vragen aan de inspectie van Financiën om die middelen te mogen besteden.)

  De raamovereenkomst betrof de toepassing van Gedragsinzichten. Sommige beleidsdoelstellingen kun je pas halen, als je erin slaagt gedrag te beïnvloeden. Dat wil vaak zeggen: als je erin slaagt automatisch gedrag te doorbreken of om mensen over drempels te krijgen zodat ze iets écht doen. Maar dat beïnvloeden is niet zo evident; de praktijk leert ons dat het doorgeven van informatie vaak niet genoeg is om mensen te laten handelen naar de inzichten die ze daar uit kunnen halen. Iets weten is nog niet iets doen. Na alle gezondheidstips ben je bijvoorbeeld nog steeds niet begonnen met sporten, heb je fastfood nog niet helemaal afgezworen en eet je ook nog steeds niet die twee stukken fruit per dag.

  Mensen worden vaak onbewust beïnvloed door de wijze waarop keuzemogelijkheden worden aangeboden of door andere factoren. Ook zijn we gevoelig voor verschillende vooronderstellingen (biases) in de manier waarop we informatie verwerken en onze uiteindelijke beslissingen. In de meeste gevallen is de mens zelfs helemaal geen rationele beslisser maar vertoont hij automatisch gedrag. En om dat te doorbreken, moet je goed weten wat werkt en wat niet.

  Om te weten welke ingrepen je kan doen om gedrag werkelijk te veranderen, heb je vaak onderzoek nodig. En wil je ook mogelijke interventies kunnen pretesten, bv. met een dubbelblindonderzoek of randomised controlled trial (RCT). 

  Raadpleeg hierover onze pagina met een eerste wegwijs in methodes om over het gedrag van burgers te leren. (En lees hier meer over onderzoek bij de Vlaamse overheid.)

  Je kunt ook onderzoek bestellen dat louter observeert wat nu precies het gedrag is, zodat daar een juistere blik op ontstaat, of minder misverstanden rond blijven bestaan. Bijvoorbeeld de OVAM bestelde bij Tempera zulk gedragsonderzoek, o.a. om te weten wat mensen precies doen op snelweg- of supermarktparkings en hoe ze binnen dat gedrag omgaan met hun afval. 

  Voor meer informatie over gedragsonderzoek of over het waarom, wat & hoe van gedragsinzichten toepassen, contacteer onsDeze specifieke pagina over de raamovereenkomst werd het laatst aangepast op 18 november 2020.

   

  Thema
  Communicatie
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Communicatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Algemene info

  Begin
  18/04/2016
  Einde

  2020-11-17

  Prijs & technische info

  Informatie

  Vanaf 18 april 2016 kon je gebruik maken van de raamovereenkomst "uitvoeren van onderzoeken om inzicht te verkrijgen in drempels en hefbomen om effectiviteit van beleid en communicatie te versterken". Die werd door het Departement Kanselarij en Bestuur (sinds 2020-09-01 het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken) afgesloten met de firma Tempera voor een periode van vier jaar, en ook nog eens met zeven maanden verlengd d.m.v. een bijakte. De raamovereenkomst liep daardoor tot uiterlijk 17 november 2020 (of eerder indien het voorziene plafondbedrag aan bestellingen zou worden bereikt, ten belope van 1,5 miljoen euro incl. btw).

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Tempera

  Lovelingstraat 62, 2060 Antwerpen, www.tempera.be.

  Ondernemingsnummer: 0470.799.002. IBAN: BE 28 0682 3348 8020. BIC: GKCCBEBB.

  Hoe bestellen

  Vooraleer je een bestelling plaatst, organiseren we graag een kort gesprek, waarbij we je alle documenten bezorgen die je nodig hebt om een bestelling voor te bereiden en vast te leggen. Contacteer ons, en vervolgens brengen we je in contact met de firma.

  Als opdrachtgever zorgen we ervoor dat de meer algemene lessen die uit elke bestelling kunnen worden geleerd ook via kennisdeling worden verspreid, dat er een bepaalde mate van benchmarking kan ontstaan, enz. Ook dat zullen we samen doornemen.

  We willen ook een goed overzicht houden op het aantal bestellingen, bv. met het oog op het beantwoorden van parlementaire of andere vragen, of om desnoods te kunnen bemiddelen bij momenten van wrijving. Voor het overige is elke bestelling vooral een zaak tussen de bestellende entiteit en de firma aan wie de opdracht werd gegund. 

  Mogelijke afnemers

  De voorwaarde om te kunnen bestellen, was dat je entiteit deel uitmaakte van de Vlaamse overheid of voldeed aan minimaal drie van de onderstaande criteria. Daarbij is 50% of meer financiering van de Vlaamse overheid vereist (criterium 4), en mag er geen sprake zijn van commerciële doelen (criterium 5). Het derde criterium kun je vrij kiezen uit de eerste drie criteria.

  1. De organisatie is opgericht door de Vlaamse overheid.
  2. Er is sprake van een vorm van participatie van de Vlaamse overheid in de organisatie (infrastructuur, benoeming van de leden van de raad van bestuur enzovoort).
  3. De organisatie staat onder het hiërarchische gezag of toezicht van de Vlaamse overheid.
  4. De organisatie ontvangt financiële middelen of subsidies van de Vlaamse overheid.
  5. Er is geen sprake van commerciële doelen, waarbij de organisatie concurreert met andere aanbieders.

  Lokale besturen en andere overheden kunnen niet afnemen van de raamovereenkomst. 

  Meer informatie

  Voor meer informatie over het waarom, wat & hoe van gedragsinzichten toepassen bij de Vlaamse overheid, zie Vlaanderen.be/intern/gedragsinzichten.

  Voor meer informatie over gedragsonderzoek, bekijk zeker 's het verslag van onze kennisdelingssessie over methodes om over het gedrag van burgers te leren (2019-10-03) met daar tal van tips. We helpen u graag de best mogelijke vorm van onderzoek bepalen en kan u ook de weg helpen vinden naar andere onderzoeksexpertise.

  En lees hier meer over onderzoek bij de Vlaamse overheid.

  Verwar deze raamovereenkomst niet met:

  Mocht u twijfelen welke raamovereenkomst de beste antwoorden biedt op uw probleem, contacteer ons dan voor wegwijs of verduidelijking.

  Contact

  Eerste aanspreekpunt : Veerle Beyst, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken.

  Algemeen contact & generieke mailbox: https://overheid.vlaanderen.be/gedragsinzichten-contactformulier