chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ondersteuning inzake desktopsystemen (Raamcontract Desktopsystemen)

  Bedrijf (Leverancier)
  • Perceel 1: Dell
  • Perceel 2: Systemat
  • Perceel 3: Axi
  • Perceel 4: Mimeos (SPIE)
  Bevoegde overheidsdienst
  Opgroeien

  Perceel 1 (Desktops, notebooks, tablets, hybride toestellen en projectoren)

  • desktops voor administratieven,
  • all-in-ones voor administratieven,
  • werkstations voor grafische werkers,
  • notebooks voor administratieven,
  • notebooks voor regioteamleden,
  • notebooks voor consultatiebureaus,
  • notebook voor multimediawerkers,
  • werkplaatsuitrusting o.a. staander, portreplicator, toetsenbord en muis,
  • tablets,
  • hybride toestellen,
  • projectoren voor kleine zalen,
  • Projectoren voor grote zalen.

  De diensten hebben betrekking op:

  • installatie van toestellen,
  • technische ondersteuning bij configuratie en integratie met omgeving,
  • virtualisatie desktops.

  Perceel 2 (Printers, multifunctionals en scanners)

  • werkgroepprinters (zwart-wit, netwerk, laser),
  • netwerkprinters kleuren (laser),
  • kleine netwerkprinters (zwart-wit, laser),
  • labelprinter,
  • multifunctionals (netwerk, zwart-wit, laser),
  • scanners.

  De diensten omvatten:

  • hulp bij installatie,
  • technische ondersteuning voor configuratie en integratie in omgeving,
  • software voor centraal beheer van printeromgeving en bijhorende ondersteuning.

  Perceel 3 (Bureauticasoftware)

  • Lotus Notes,
  • Microsoft: office, serverlicenties, pc-licenties, sharepoint,
  • Adobe:Acrobat standaard, creative suite,
  • Anti-Virus,
  • Corporate Modeller,
  •  

  De bijhorende diensten omvatten:

  • installatie en configuratie,
  • ondersteuning bij gebruik.

  Perceel 4 (Toebehoren)

  Dit perceel omvat alle verbruiksgoederen van printers en pc's en bijhorende diensten.

  Het toebehoren omvat o.a.:

  • verschillende types printertoners,
  • cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-rw
  • usb-verbindingstukjes,
  • toetsenborden, muizen.

  De diensten omvatten:

  • ondersteuning bij problemen.

   

  Thema
  ICT
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Technologie en innovatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Prijs & technische info

  Informatie

  Raamcontract Desktopsystemen 2013

  Leveranciersinfo

  Leverancier
  • Perceel 1: Dell
  • Perceel 2: Systemat
  • Perceel 3: Axi
  • Perceel 4: Mimeos (SPIE)
  Hoe bestellen

  Bestellen gebeurt rechtstreeks bij de leverancier.

  Mogelijke afnemers

  Volgende entiteiten kunnen toetreden:

  - alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de 13 Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement,

  - alle entiteiten die onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden),

  - alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet /- besluit hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B) hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis),

  - Vlaams Agentschap voor de uitbetaling van toelagen in het kader van het gezinsbeleid,

  - De Vlaamse Gemeenschapscommissie,

  - het Vlaams Parlement, de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement en de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen.

  Meer informatie