chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamcontract: Consultancy inzake personeelsplanning, procesmanagement en organisatiedesign

  Bedrijf (Leverancier)

  Perceel 1 (personeelsplanning):

  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)   
  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)
  • BDO Advisory CVBA (BE 0459.910.454)

  Perceel 2 (procesmanagement):

  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)
  • ARCH International NV (BE 0463.606.748)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)

  Perceel 3 (organisatiedesign):

  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)
  • ARCH International NV (BE 0463.606.748)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)
  Looptijd

  De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht 3 maal verlengd worden met een periode van telkens 1 jaar.

  Bevoegde overheidsdienst
  Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Het onderwerp van deze opdracht heeft betrekking op het verlenen van consultancy inzake personeelsplanning voor de Vlaamse overheid (perceel 1), consultancy inzake procesmanagement (perceel 2) en organisatiedesign (perceel 3).

  Perceel 1: Personeelsplanning

  De entiteiten van de Vlaamse overheid hebben nood aan een dynamisch instrument dat toelaat hun personeelsbehoeften in functie van de strategische doelstellingen en organisatievereisten in te schatten, te plannen, te realiseren en op te volgen. Het belangrijkste element binnen deze opdracht is de effectieve personeelsplanning, waarbij functieclassificatie een belangrijk instrument is. De besteller kan opdrachten vragen voor al deze elementen maar ook voor slechts bepaalde onderdelen er van. In het kader van de huidige raamovereenkomst kan dienstverlening met betrekking tot functieclassificatie voortvloeien uit een project over personeelsplanning.

  Perceel 2: Procesmanagement

  De besteller kan beroep doen op dit perceel voor ondersteuning bij diverse projecten of vragen rond procesmanagement. Procesmanagement omvat alle activiteiten voor het effectief inrichten, uitvoeren, beheren, verbeteren en automatiseren van organisatieprocessen en dit vanuit de visie, missie en strategie van de organisatie. Procesmanagement is geen doel op zich maar levert een bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie

  Perceel 3: Organisatiedesign

  Tal van interne en externe drijfveren dwingen ons om kritisch stil te staan bij de bestaande manier van organiseren. Vaak gaat het om herontwerpen, maar er kan ook aanleiding zijn voor een volledig nieuw ontwerp. Zo kunnen nieuwe strategische keuzes aanleiding geven tot het opnieuw afwegen van het organisatiedesign. De vraag dringt zich hierbij op of de huidige manier van organiseren nog garant staat om de nieuwe ambities van de organisatie te realiseren. Een organisatie kan ook volwassener worden, groeien,… waardoor nieuwe oplossingen zich opdringen. Ook verwachtingen van burgers veranderen snel en hebben hun invloed.

  Om deze vraagstukken op te nemen kan de besteller zich laten ondersteunen door een dienstverlener binnen dit perceel.

   

  Thema
  Organisatie
  Personeel
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Personeel en organisatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Lokale besturen, Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse overheid

  Algemene info

  Begin
  19/07/2021
  Einde

  18/07/2025 (behoudens eerdere beslissing tot niet-verlenging)

  Prijs & technische info

  Prijs

  Raadpleeg het document Bestelinfo voor een volledig overzicht van de prijsinformatie.

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Perceel 1 (personeelsplanning):

  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)   
  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)
  • BDO Advisory CVBA (BE 0459.910.454)

  Perceel 2 (procesmanagement):

  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)
  • ARCH International NV (BE 0463.606.748)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)

  Perceel 3 (organisatiedesign):

  • EY Consulting BV (BE 0471.938.850)
  • Möbius Business Redesign NV (BE 0472.582.515)
  • ARCH International NV (BE 0463.606.748)
  • KPMG Advisory CVBA (BE 0439.819.279)
  Hoe bestellen

  In deze overeenkomst werd een minicompetitie voorzien. Dit betekent dat je om gebruik te kunnen maken van deze dienstverlening, de gekozen dienstverleners van het perceel moet vragen om een offerte in te dienen voor je specifieke vraag.

  Meer informatie over het verloop van een minicompetitie kan je hier terugvinden.  De gunningscriteria voor minicompetitie en de minimale/maximale weging ervan zijn bepaald in hoofdstuk A.6 van het bestek.

  Je vindt onderaan deze pagina bij "Te Downloaden" de sjablonen om de minicompetitie te voeren. 

  Bij voorkeur breng je ook het Agentschap Overheidspersoneel op de hoogte van de opgestarte minicompetitie.

  Let op, indien in het kader van de uitvoering van uw specifieke bestelling persoonsgegevens zullen worden verwerkt, dient een verwerkersovereenkomst afgesloten te worden met de gekozen dienstverlener.

  Mogelijke afnemers

  Vlaamse overheid, lokale besturen, Vlaamse Gemeenschapscommissie.
  Voor verdere toelichting zie 1.2.4 van het bestek

  Leveringstermijn of uitvoeringstermijn

  Per bestelling wordt een specifieke uitvoeringstermijn bepaald door de besteller, of overeengekomen met de dienstverlener

  Meer informatie
  Contact

  Perceel 1:

  Manderley Gits - Projectleider team loopbaan en welzijn
  Agentschap Overheidspersoneel - HR-beleid
  manderley.gits@vlaanderen.be – 02 553 28 01

  Perceel 2:

  Koen Vanheule - Coördinerend HR-businesspartner
  Agentschap Overheidspersoneel - Team Coördinatie HR-klant
  koen.vanheule@vlaanderen.be – 0478 78 79 39

  Perceel 3:
  Justine Sys - HR-beleidsmedewerker
  Agentschap Overheidspersoneel
  justine.sys@vlaanderen.be – 0497 35 07 97

  Te downloaden

  Bestek, bestelinfo, rollen & verantwoordelijkheden,…