chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamovereenkomst mediaruimte

  Bedrijf (Leverancier)

  Mindshare (Brussel)

  Looptijd

  04/05/2021 tot en met uiterlijk 03/05/2025

  Bevoegde overheidsdienst
  Het Facilitair Bedrijf i.s.m. Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken (DKBuZa) heeft op 4 mei 2021 een raamovereenkomst met het mediabureau Mindshare gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en is maximaal 1 keer met 2 jaar verlengbaar.

  Het team Communicatiebeleid van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken treedt op als opdrachtencentrale. Bij eventuele vragen, problemen of betwistingen kan het team als bemiddelaar fungeren. Als besteller draag je echter zelf de volledige (financiële) verantwoordelijkheid voor je bestelling en zorg je voor de effectieve controle van de gefactureerde bedragen.

  Wat kun je bestellen bij het mediabureau?

  • het uittekenen van een mediastrategie
  • de opmaak van een mediaplan
  • de aankoop van mediaruimte
  • het beheer van ruilovereenkomsten
  • de rapportering over en evaluatie van de bestelling
  • opleidingen over mediaplanning.

  Lees hier meer over mediaruimte.

  Bekijk ook onze raamovereenkomst communicatie-onderzoek.

   

  Thema
  Communicatie
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Communicatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Algemene info

  Begin
  04/05/2021
  Einde

  Tot en met uiterlijk 03/05/2025

  Prijs & technische info

  Informatie

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Mindshare (Brussel)

  Hoe bestellen

  Neem tijdig contact op met het mediabureau als je een mediaplan nodig hebt. Het duurt twee à drie weken om een (uitgebreid) strategisch mediaplan op te stellen. Voor een beperkte bestelling van mediaruimte is de doorlooptijd korter. (Zo krijg je voor de reservatie van een printadvertentie of een online jobadvertentie op werkdagen een offerte binnen 48 uur.)

  Nadien kun je de bestelling plaatsen en administratief in orde brengen. Als het bedrag van je bestelling 144.000 euro (exclusief btw) of meer bedraagt, moet je eerst advies vragen aan de Inspectie van Financiën.

  Voor deze raamovereenkomst is een globale borgtocht betaald, er is geen borgtocht van toepassing op de bestellingen zelf.

  Facturatie verloopt via e-invoicing. Opdat dit vlot zou verlopen, zal je voor je bestelling tijdig intern een inkooporder (IO)- of Purchase Order (PO)-nummer moeten laten aanmaken.

  Opgelet: voor personeelsadvertenties geldt een aparte procedure.

  1. Aanvraag van een offerte voor een uitgebreid mediaplan of voor onmiddellijke bestelling

  Voor de opmaak van een uitgebreid strategisch mediaplan kun je het best een intakegesprek voeren met het mediabureau. Bij voorkeur is bij dat overleg je creatieve bureau ook aanwezig. Als voorbereiding daarvan vul je  de projectfiche in. In die fiche geef je informatie over de doelstellingen, de beoogde doelgroepen, de gewenste timing en het budget dat je voor de campagne ter beschikking hebt.

  Als je geen mediaplan nodig hebt, kun je meteen een offerte vragen en een bestelling plaatsen. Je hoeft dan geen intakegesprek te plannen noch een projectfiche in te vullen.

  Op het ogenblik dat je een prijsofferte of mediaplan aanvraagt, bezorg je de nodige administratieve gegevens aan veerle.vandevelde@vlaanderen.be (DKBuZa), zodat zij een gegevensfiche kan aanmaken voor je bestelling. Je bezorgt Veerle:

  • de entiteit of organisatie, het ondernemingsnummer en het adres
  • de voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer van de contactpersoon
  • de naam van de campagne
  • de naam en het e-mailadres van de contactpersonen van het creatieve bureau.

  2. Een bestelling plaatsen

  Op basis van je vraag of informatie in de projectfiche of het intakegesprek maakt Mindshare een mediaplan op maat met een prijsofferte. Als dat nodig is, kun je het mediaplan maximaal vijf keer laten aanpassen. Vervolgens bezorgt Mindshare je het definitieve prijsvoorstel (begroting genaamd), waarop je je akkoord moet geven. Op dat document vermeld je het inkooporder- of PO-nummer (PO = purchase order) en je laat het ondertekenen door de bevoegde persoon. Zodra Mindshare het ondertekende document met inkooporder- of PO-nummer heeft, bevestigt het de reservaties bij de media.

  Bankgegevens Mindshare:

  Mindshare nv
  WPP Brussels Campus
  Square Victoria Regina 1
  1210 Brussel
  Ondernemingsnr. BE 0427 832 356
  IBAN BE34 3100 6118 8090
  BIC BBRUBEBB

  3. Kwaliteitscontrole

  Als jij of het mediabureau fouten, gebreken of problemen bij de geplaatste bestelling vaststelt, zal Mindshare actie ondernemen om de fout recht te zetten of een compensatieregeling met de media uitwerken.

  Voor de kwaliteitscontrole van printadvertenties registreer je je bij Advoucher. Je krijgt dan een e-mail van advoucher@mediaxim.be. Vervolgens log je in op Advoucher.be, de databank waarin de digitale bewijsnummers van je advertenties beschikbaar zijn. Meer informatie daarover vind je in deze Advoucher-presentatie .

  Na afloop van je campagne rapporteert Mindshare over de behaalde resultaten van je tv- of online-campagne.

  4. E-facturatie of e-invoicing

  Voor deze raamovereenkomst verloopt de facturatie via e-invoicing. Daarom is het van cruciaal belang om het inkooporder- of PO-nummer te vermelden op de ondertekende begroting.

  Mogelijke afnemers

  Voorwaarde om de voordelige tarieven te kunnen genieten, is dat je entiteit deel uitmaakt van de Vlaamse overheid of voldoet aan minimaal drie van de onderstaande criteria. Daarbij is 50% of meer financiering van de Vlaamse overheid vereist (criterium 4), en mag er geen sprake zijn van commerciële doelen (criterium 5). Het derde criterium kun je vrij kiezen uit de eerste drie criteria.

  1. De organisatie is opgericht door de Vlaamse overheid.
  2. Er is sprake van een vorm van participatie van de Vlaamse overheid in de organisatie (infrastructuur, benoeming van de leden van de raad van bestuur enzovoort).
  3. De organisatie staat onder het hiërarchische gezag of toezicht van de Vlaamse overheid.
  4. De organisatie ontvangt financiële middelen of subsidies van de Vlaamse overheid.
  5. Er is geen sprake van commerciële doelen, waarbij de organisatie concurreert met andere aanbieders.
  Meer informatie

  Brigitte Rombaut

  +32 499 59 38 28

  brigitte.rombaut@vlaanderen.be

  Veerle Vandevelde

  +32 491 62 14 66

  veerle.vandevelde@vlaanderen.be

  Contact

  Evy Ceustermans

  +32 477 42 10 95

  evy.ceustermans@mindshareworld.com

  Back-up: Martine Clarys

  +32 486 78 14 18

  martine.clarys@mindshareworld.com

  Te downloaden

  Bestek, bestelinfo, rollen & verantwoordelijkheden,…