chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Crisisoefeningen, crisiscommunicatie en reputatiemanagement

  Bedrijf (Leverancier)

  Perceel 2: mini-competitie

  Perceel 3: RCA group

  Looptijd

  23/05/2019 tot en met uiterlijk 22/05/2023

  Bevoegde overheidsdienst
  Het Facilitair Bedrijf

  Via deze raamovereenkomst kan je een beroep doen op externe bedrijven voor ondersteuning en advies bij

  • crisisoefeningen (perceel 2)
  • crisiscommunicatie en reputatiemanagement (perceel 3).

  De afnames op perceel 1, risicomanagement, hebben de maximale waarde bereikt. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe afnames meer opgestart kunnen worden voor deze overeenkomst. De aankoopcentrale neemt de vernieuwing van dit contract versneld op in haar planning.

  Lees hier meer over crisis- en bedrijfscontinuïteitsmanagement bij de Vlaamse overheid en de beschikbare tools,

  en bekijk hier meer over andere raamovereenkomsten, handreikingen en ondersteuning op het vlak van communicatie.

  Crisisoefeningen (perceel 2)

  De leverancier bezorgt de afnemende entiteit de nodige ondersteuning op maat bij het uitwerken en organiseren van crisisoefeningen. De finaliteit van deze ondersteuning is steeds het bevorderen van het leertraject bij de afnemende entiteit (van “lessons identified” naar “lessons learned”).

  Crisiscommunicatie en reputatiemanagement (perceel 3)

  De leverancier adviseert en ondersteunt entiteiten van de Vlaamse overheid enerzijds in tijden van acute crisiscommunicatie (dringende bijstand) en bij de voorbereiding daarop (opmaak of optimaliseren van crisiscommunicatieplannen of -procedures, mediatraining / opleiding van crisiswoordvoerders, -managers en hun teams) en anderzijds bij de organisatie van hun reputatiemanagement.

  Voor dringende bijstand of bijstand tijdens een crisis: contacteer de RCA-crisislijn: +32 11 26 29 41 (de klok rond bemand).

  Leveranciers

  2e perceel : ondersteuning en advies op het vlak van de organisatie van crisisoefeningenBestellen gebeurt via het systeem van de mini-competitie, waarbij deze 3 firma's gevraagd wordt een offerte in te dienen op maat van de bestelling :

  • PwC Enterprise Advisory Services
  • Deloitte Consulting & Advisory
  • G4S Training & Consultancy Services.

  3e perceel : ondersteuning en advies op het vlak van crisiscommunicatie en reputatiemanagement. Bestellen bij:

  • RCA Group.

   

  Thema
  Communicatie
  Organisatie
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Communicatie

  Algemene info

  Begin
  23/05/2019
  Einde

  Tot en met uiterlijk 22/05/2023

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Perceel 2: mini-competitie

  Perceel 3: RCA group

  Hoe bestellen
  Mogelijke afnemers
  • Alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap en/of Vlaams Gewest: dit zijn de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid) en de kabinetten van de Vlaamse minister
  • Het Vlaams Parlement, de bij decreet opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen en de autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan van het Vlaams Parlement
  • Alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden), en de eigen vermogens
  • Alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens oprichtingsdecreet/ -besluit:
   • hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B),
   • hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type suï generis).
  • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, §1 of art . 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is.
  Contact
  • Voor alle percelen: ccvo@vlaanderen.be
  • In dringende gevallen: CCVO, Manu Steens (+32 472 89 30 97)
  • Perceel 3, voor dringende bijstand tijdens een crisis: contacteer de RCA-crisislijn: +32 11 26 29 41 (de klok rond bemand).

  Te downloaden

  Bestek, bestelinfo, rollen & verantwoordelijkheden,…