chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Raamovereenkomst communicatieonderzoek

  Bedrijf (Leverancier)

  Ipsos, Rooigemlaan 2 (bus 4), 9000 Gent

  Bevoegde overheidsdienst
  Departement Kanselarij en Bestuur

  Het Departement Kanselarij en Bestuur (DKB) heeft op 7 juli 2016 een raamovereenkomst met het onderzoeksbureau Ipsos gesloten. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar op voorwaarde dat de jaarlijkse evaluatie positief is en op voorwaarde dat het maximumbedrag van 1.000.000 euro (exclusief btw) aan bestellingen nog niet is bereikt.

  Het team Communicatiebeleid (DKB) treedt op als opdrachtencentrale. Bij eventuele vragen, problemen of betwistingen kan het team als bemiddelaar fungeren. Als besteller draag je echter zelf de volledige (financiële) verantwoordelijkheid voor je bestelling en zorg je voor de effectieve controle van de gefactureerde bedragen.

  Wat kun je bestellen?

  Je kunt verschillende soorten onderzoek bestellen, bijvoorbeeld:

  • pretest van een concept of creatie
  • posttest of effectmeting van je communicatieactie
  • attitudeonderzoek
  • imago-onderzoek
  • gebruikerstest van een website
  • lezersonderzoek.

  Je kunt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek (of een mix van beide) bestellen. Daarbij zijn verschillende onderzoeksmethoden mogelijk: focusgroepen, individuele interviews, online community’s, schriftelijke bevragingen per post, face-to-face-interviews, telefonische bevragingen, onlinebevragingen, omnibusbevragingen ...

  Lees hier meer over communicatieonderzoek.

  Verwante raamovereenkomsten:

   

  Thema
  Communicatie
  Type
  Raamcontract
  Productcategorie
  Communicatie
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  Ipsos, Rooigemlaan 2 (bus 4), 9000 Gent

  Hoe bestellen

  Neem tijdig contact op met het onderzoeksbureau. Na het intakegesprek duurt het een tot twee weken om een goed onderzoeksvoorstel uit te werken en een prijsofferte op te stellen. Nadien kun je de bestelling plaatsen en administratief in orde brengen.

  Als het bedrag van je bestelling 100.000 euro (exclusief btw) of meer bedraagt, moet je advies vragen aan de Inspectie van Financiën.

  Als het bedrag van je bestelling 50.000 euro (exclusief btw) of meer bedraagt en de uitvoeringstermijn van je bestelling meer dan 45 kalenderdagen is, moet Ipsos een borgtocht van 5% van het bestelde bedrag exclusief btw storten. Als je je bestelling plaatst, moet je de concrete bepalingen in je bestelbrief doorgeven aan het onderzoeksbureau. Als je zo’n bestelling hebt, kun je mailen naar brigitte.rombaut@vlaanderen.be.

  1. Aanvraag van een offerte voor een communicatieonderzoek

  Als je een offerte voor een communicatieonderzoek aanvraagt, kun je het best een intakegesprek voeren met het onderzoeksbureau. Als voorbereiding daarvan vul je de projectfiche over communicatieonderzoek in. Daarin geef je informatie over de doelstellingen, de beoogde doelgroepen, de gewenste timing en het budget dat je voor het onderzoek ter beschikking hebt.

  Op basis van je vraag, de informatie in de projectfiche en het intakegesprek maakt Ipsos een onderzoeksvoorstel op maat met een prijsofferte. De prijs voor een onderzoek wordt bepaald op basis van:

  • de aard en de methode van het onderzoek
  • de grootte van de steekproef
  • de bereikbaarheid van de doelgroep
  • de omvang van het analysewerk.
  • Bezorg vervolgens de bestelbrief aan Ipsos. Bij elke bestelling wordt de uitvoeringstermijn vastgelegd.

  2. Uitvoering van het onderzoek

  Een onderzoeksopdracht bestaat uit een intakegesprek, een onderzoeksvoorstel met een offerte, het veldwerk (of de eigenlijke bevraging), de analyse en conclusie, en de rapportering.

  De methodologie (kwalitatief, kwantitatief of beide) is uiteraard altijd aangepast aan je specifieke onderzoeksdoelen. Als dat relevant en mogelijk is, werkt Ipsos met gestandaardiseerde vragenlijsten. Dat laat ons toe om na enige tijd trends te beschrijven, benchmarking toe te passen .... Bij elke kwantitatieve bevraging worden er ook vier basisvragen opgenomen die peilen naar het imago van de Vlaamse overheid en de tevredenheid over de Vlaamse overheid.

  3. Facturatie

  Voor deze raamovereenkomst verloopt de facturatie nog op papier.

  4. Elke bestelling kun je na afloop evalueren.

  Mogelijke afnemers

  De voorwaarde om te kunnen bestellen, is dat je entiteit deel uitmaakt van de Vlaamse overheid of voldoet aan minimaal drie van de onderstaande criteria. Daarbij is 50% of meer financiering van de Vlaamse overheid vereist (criterium 4), en mag er geen sprake zijn van commerciële doelen (criterium 5). Het derde criterium kun je vrij kiezen uit de eerste drie criteria.

  1. De organisatie is opgericht door de Vlaamse overheid.
  2. Er is sprake van een vorm van participatie van de Vlaamse overheid in de organisatie (infrastructuur, benoeming van de leden van de raad van bestuur enzovoort).
  3. De organisatie staat onder het hiërarchische gezag of toezicht van de Vlaamse overheid.
  4. De organisatie ontvangt financiële middelen of subsidies van de Vlaamse overheid.
  5. Er is geen sprake van commerciële doelen, waarbij de organisatie concurreert met andere aanbieders.
  Meer informatie

  Vlaamse overheid

  Brigitte Rombaut (Departement Kanselarij en Bestuur) brigitte.rombaut@vlaanderen.be

  Ipsos

  Ilse Bruwiere, tel. 09 216 22 03 of gsm 0473 87 18 60 of Ilse.Bruwiere@ipsos.com