chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rampenfonds

  Welkom op de website van het Vlaams Rampenfonds

  Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.


  Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

  Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

  De algemene rampen van 2018 en 2019 worden behandeld conform het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

  Opgelet:

  Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier


  Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.

  Laatste informatie:

  * Nieuwe erkenningen

  In het Belgisch Staatsblad van 23/12/2020 zijn de Besluiten van de Vlaamse Regering van 27/11/2020 verschenen waarbij de overvloedige regenval, de hagel en de lokale rukwinden in de periode 1 juni tot 27 juli 2019 als algemene rampen worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van de rampen wordt afgebakend.

  Volgende gemeenten zijn opgenomen in de geografische uitgestrektheid van de overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019: Bree, Brugge, Kalmthout, Lommel, Wortegem-Petegem en Wuustwezel.

  Volgende gemeenten zijn opgenomen in de geografische uitgestrektheid van de hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019: Boechout, Bree, Landen, Linter, Tongeren en Wommelgem.

  Volgende gemeenten zijn opgenomen in de geografische uitgestrektheid van de rukwinden met een lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019: Alken, Balen, Beringen, Bocholt, Bree, Gingelom, Herent, Kortenaken, Landen, Leopoldsburg, Linter, Lommel, Lummen, Oostkamp, Pelt, Sint-Truiden en Tessenderlo.

  Dit betekent dat schade, geleden in deze gemeenten, voor het erbij vermelde weersverschijnsel in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds.
  De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot vergoeding is 31/03/2021.

  De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit heeft het voordeel dat u er zeker van bent dat uw aanvraag correct en volledig ingediend werd.

  Indien u toch verkiest de aanvraag tot vergoeding schriftelijk in te dienen, dan kan u de aanvraagformulieren hier downloaden. U kan de ingevulde formulieren bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld op deze website.

  De rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden in Koksijde op 14 oktober 2019 werden, bij Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2020, niet als een algemene ramp erkend en geven dan ook geen aanleiding tot een schadevergoeding.

  * Melden van schade

  Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest. De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2020).

  Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

  Voor schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, nog tot en met 8 januari 2021 een aanvraag tot erkenning worden ingediend.

  De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

  De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit biedt het voordeel dat u onmiddellijk een bevestiging krijgt van de ontvangst van uw melding en u over een persoonlijk meldingsnummer beschikt. Bovendien wordt u door een e-mail automatisch op de hoogte gesteld van de eventuele erkenning van het schadelijk weersverschijnsel, zodat u, als u in aanmerking komt, via het e-loket een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming kan indienen.

  Indien u toch verkiest de aanvraag tot erkenning als ramp via een formulier in te dienen, klik dan hier om het meldingsformulier te downloaden. U kan het ingevulde formulier bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of op het adres van het Vlaams Rampenfonds, vermeld in het formulier.

  * Storm van 27 december 2020 (Bella)

  Uit informatie, ingewonnen bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, is gebleken dat de hoogst gemeten windsnelheid voor de storm Bella 101 km/uur bedroeg.

  Bijgevolg is niet voldaan aan het wetenschappelijk criterium tot erkenning van het verschijnsel storm als ramp.

  Wij raden u aan contact op te nemen met uw verzekeraar. Storm is immers verplicht opgenomen in de brandpolis “eenvoudige risico’s”.

  * Belangrijke wijziging voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Overgangsperiode voor de schadelijke weersfenomenen die zich voordoen met ingang van 1 januari 2020

   Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

  Voor meer info over de brede weersverzekering en wat deze maatregel inhoudt: klik hier

  Rampen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

  • De hagel tussen 1 juni en 27 juli 2019
  • De overvloedige regenval tussen 1 juni en 27 juli 2019
  • De rukwinden met lokaal karakter tussen 1 juni en 27 juli 2019

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website