chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rampenfonds

  Welkom op de website van het Vlaams Rampenfonds

  Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.


  Vanaf 1 januari 2020 is het decreet van 5 april 2019 in voege en wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP en wordt behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

  Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

  De algemene rampen van 2018 en 2019 worden behandeld conform het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

  Opgelet:

  Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier


  Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.

  Laatste informatie:

  * Melden van schade

  Het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest (Belgisch Staatsblad van 23 april 2019) regelt de aanvraag tot erkenning van rampen die plaatsvinden binnen het Vlaams Gewest. De procedure wordt verduidelijkt door het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 (Belgisch Staatsblad van 9 november 2020).

  Niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de getroffenen zelf, dienen vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.

  Voor schade die werd geleden door een schadelijk weersverschijnsel in 2020 kon de schademelding gebeuren tot en met 8 januari 2021. De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen. Pas na erkenning als ramp kan een aanvraag voor het bekomen van een tegemoetkoming ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds (bij voorkeur via het e-loket).

  * Belangrijke wijziging voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe verzekerbaar zijn door een brede weersverzekering. Overgangsperiode voor de schadelijke weersfenomenen die zich voordoen met ingang van 1 januari 2020

   Gedurende de overgangsperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 kan schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten die in principe kunnen verzekerd worden door een brede weersverzekering, maar die niet verzekerd zijn, nog gedeeltelijk vergoed worden voor de risico’s vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

  Voor meer info over de brede weersverzekering en wat deze maatregel inhoudt: klik hier

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website