chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rampenfonds

  Welkom op de website van het Vlaams Rampenfonds

  Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als algemene ramp worden erkend.

  De rampen vanaf 2018 worden behandeld volgens het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming voor schade, aangericht door algemene rampen in het Vlaamse Gewest en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot uitvoering van voormeld decreet.

  Het Vlaams Rampenfonds behandelt enkel dossiers voor algemene rampen. De landbouwrampen (met enkel schade aan landbouwteelten) worden behandeld door het Departement Landbouw & Visserij.

  Opgelet:

  Indien u schade hebt geleden, contacteer eerst uw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s"). Voor meer info klik hier


  Wat schade in de landbouwsector betreft zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing. Voor meer info klik hier.

  Laatste informatie:

  Belangrijke wijziging voor schade aan teelten vanaf 1 januari 2020:

  Op 1 januari 2020 treedt het decreet van 5 april 2019 in voege. Vanaf dat moment wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen.  Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden gegroepeerd als RAMP.

  Vanaf 1 januari 2020  is een overgangsperiode van vijf jaar voorzien.  Tijdens deze periode worden ondermeer tegemoetkomingen voor teeltschade afhankelijk gemaakt van het beschikken over een brede weersverzekering voor teelten.  In de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd. 

  Het Vlaams Rampenfonds binnen het departement Kanselarij en Bestuur bereidt een uitvoeringsbesluit voor die deze wijzigingen regelt.

  Rampen waarvoor een aanvraag kan worden ingediend:

  Op dit ogenblik kan voor geen enkele erkende ramp een aanvraag worden ingediend. 

  Rampen nog in onderzoek voor erkenning:

  * Stormschade 10 maart 2019:

  De zware stormwinden die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht.

  * Noodweer tijdens de maanden juni en juli 2019:

  De overvloedige regenval, de hagel, de storm en de rukwinden met lokaal karakter, hebben tijdens de maanden juni en juli 2019 op diverse data en plaatsen schade aangericht.

  Op basis van de gegevens die door gemeenten/steden werden verstrekt, worden nu deze weersfenomenen onderzocht aan de hand van wetenschappelijke of financiële criteria. Vervolgens kan de Vlaamse Regering deze weersfenomenen erkennen als algemene ramp. Pas na publicatie van de erkenning in het Belgisch Staatsblad kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

  Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 50 10
  E-mail
  Website