chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rapporteringsdefinities

  Waarom zijn rapporteringsdefinities zinvol?

  overzicht van alle rapporteringsbegrippen

  De Vlaamse overheid wil tot een overzicht komen van correcte, actuele en consistente management- en beleidsinformatie. Dat moet mogelijk zijn dankzij rapportering door, voor en over de Vlaamse overheid. Het aanbieden van een geïntegreerde rapportering met cijfers en duiding over een aantal thema’s binnen de Vlaamse overheid kadert in het programma bedrijfsinformatie Vlaamse overheid.

  Om correcte, actuele en consistente management- en beleidsinformatie over de Vlaamse overheid te kunnen opbouwen zijn goede afspraken over de precieze betekenis van deze rapporteringen van essentieel belang.

  Waarom zijn uniforme rapporteringsdefinities zo belangrijk?

  • Ze zijn nodig om correct en volledig te kunnen rapporteren; dat geldt zowel voor management- als voor operationele rapportering;
  • Het management krijgt duidelijkheid en éénduidigheid;
  • Ze worden gebruikt om onderling te vergelijken of te 'benchmarken'.

  We nodigen ook andere overheden uit om met ons hierover in overleg te gaan. Hierdoor kan de kwaliteit en de onderlinge vergelijkbaarheid van ieders resultaten alleen maar verder verbeteren.

  naar boven

  Definities

  Hieronder vindt u een overzicht van de reeds uitgewerkte rapporteringsdefinities.

  Thema Definities
  Personeel
  Organisatieontwikkeling
  Vastgoed & facilitair management
  ICT, e-government & informatie
  Overheidsopdrachten
  Wetsmatiging

   naar boven

   Rapportering

   De rapportering op basis van de uitgewerkte rapporteringsdefinities vindt u hier.

   naar boven