chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

   

  Regelgeving

  Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel (Vlaanderen connect.)

  Decreet van 6 juli 2012 betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel (B.S. 08.08.2012)

  Beleid

  Beleidsnota's en -brieven

  De minister bevoegd voor ICT en e-government (dit is de minister bevoegd voor Bestuurszaken) schrijft een beleidsnota uit met de strategische ICT-beleidsdoelstellingen voor de komende legislatuur.

  Binnen deze beleidsnota kadert de jaarlijkse beleidsbrief die de operationele ICT-beleidsdoelstellingen afbakent binnen de termijn van een jaar. Uiteraard gebeurt hierbij, binnen de getrokken strategische krijtlijnen, een vertaling waarbij de specifieke businessbehoeften van de verschillende klantenorganisaties maximaal worden meegenomen.

  Overzicht van de beleidsnota's en brieven

  Op basis van de strategische en operationele ICT-beleidsdoelstellingen van de minister, worden de strategische en operationele organisatiedoelstellingen op vlak van ICT van Het Facilitair Bedrijf bepaald en/of bijgestuurd. Deze geven richting aan het operationele beheer.

  ICT-veiligheidsbeleid

  Om binnen de heterogene omgeving van de Vlaamse overheid het hoofd te bieden aan ICT-bedreigingen, en om informatie en informatiesystemen effectief en efficiënt te beveiligen is een generiek ICT-veiligheidsbeleid cruciaal.

  Op het intranet van de Vlaamse overheid: ICT-veiligheidsbeleid.

  Richtlijnen en goede praktijken

  Informatie over ICT-standaarden en informatiemanagement.

  Beheer

  Ondernemingsplan Het Facilitair Bedrijf 2019: doelstellingen ICT

  Het ondernemingsplan van Het Facilitair Bedrijf 2019 omvat een aantal strategische (SD) en onderliggende operationele (OD) doelstellingen die richting geven aan de operationele werking in 2019.

  Als strategische doelstelling op vlak van ICT werkt Het Facilitair Bedrijf 'naar een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-ondersteuning voor een digitale overheid'. Deze strategische doelstelling wordt uitgewerkt in volgende operationale doelstellingen:

  • Verzekeren van een breed aanbod van ICT-diensten
  • Uitwerken van een slagkrachtig en overkoepelend ICT-beleid
  • Evolueren naar een meer gediversifieerd aanbod van ICT-diensten
  • Versterking vraagzijde door een spoedige operationalisering van Vlaanderen connect
  • End-to-end e-procurement: een volledig digitaal proces

  Het volledige Ondernemingsplan 2019 (enkel voor ambtenaren Vlaamse overheid).

  Jaarrapporten