De Vlaamse overheid maakt werk van kwaliteitsvolle regelgeving. De principes van kwaliteitsvolle regelgeving zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering en vormen de basis voor een Vlaams ‘wetgevingsbeleid’.

Op deze site kunt u alle informatie vinden over het beleid, instrumenten, ondersteuning en richtlijnen binnen de Vlaamse overheid over de opmaak en redactie van kwaliteitsvolle regelgeving.

Nieuws

SERV-adviezen over betere regelgeving

Op vraag van de Vlaamse Regering formuleerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) op 31 oktober 2016 drie adviezen over ‘betere regelgeving’.

Studiedag 'Europese Algemene verordening' Gegevensbescherming

Op 7 november 2016 organiseert het Facilitair Bedrijf in samenwerking met Informatie Vlaanderen een studiedag in het VAC Gent over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. 

Waarover gaat het? 

Studiedag rond de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016, na vier jaar onderhandelen, stemden de Europese lidstaten in met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat om een nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verwacht wordt dat de AVG (GDPR in het Engels) het wettelijk kader gaat vormen binnen de EU voor de komende jaren. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals de Vlaamse overheid, krijgen er dus mee te maken.