De Vlaamse overheid maakt werk van kwaliteitsvolle regelgeving. De principes van kwaliteitsvolle regelgeving zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering en vormen de basis voor een Vlaams ‘wetgevingsbeleid’.

Op deze site kunt u alle informatie vinden over het beleid, instrumenten, ondersteuning en richtlijnen binnen de Vlaamse overheid over de opmaak en redactie van kwaliteitsvolle regelgeving.

Nieuws

Studiedag 'Europese Algemene verordening' Gegevensbescherming

Op 7 november 2016 organiseert het Facilitair Bedrijf in samenwerking met Informatie Vlaanderen een studiedag in het VAC Gent over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. 

Waarover gaat het? 

Studiedag rond de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016, na vier jaar onderhandelen, hebben de Europese lidstaten ingestemd met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee werd goedkeuring gegeven voor een nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Verwacht wordt dat de AVG (GDPR in het Engels) het wettelijk kader gaat vormen binnen de EU voor de komende jaren. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zoals de Vlaamse overheid, krijgen er dus mee te maken.

Nieuw rapport over regeldruk en kwaliteit regelgeving voor ondernemingen in België

Het Federaal Planbureau heeft een nieuwe enquête uitgevoerd over de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Deze enquête is ingedeeld volgens drie regelgevingsdomeinen, nl. milieu, tewerkstelling en fiscaliteit. Er is naast een kwantitatief luik ook een kwalitatieve bevraging gebeurd naar de kosten van de administratieve verplichtingen, de kwaliteit van de regelgeving en de kwaliteit van de dienstverlening door de administratie.

Agenda

Studiedag rond de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 14 april 2016, na vier jaar onderhandelen, hebben de Europese lidstaten ingestemd met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) over de verwerking van persoonsgegevens. Hiermee werd goedkeuring gegeven voor een nieuwe regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.