De Vlaamse overheid maakt werk van kwaliteitsvolle regelgeving

De Vlaamse overheid maakt werk van kwaliteitsvolle regelgeving. De principes van kwaliteitsvolle regelgeving zijn vastgelegd door de Vlaamse Regering en vormen de basis voor een Vlaams ‘wetgevingsbeleid’.

Op deze site kunt u alle informatie vinden over het beleid, instrumenten, ondersteuning en richtlijnen binnen de Vlaamse overheid over de opmaak en redactie van kwaliteitsvolle regelgeving.

Nieuws

Nieuw rapport over regeldruk en kwaliteit regelgeving voor ondernemingen in België

Het Federaal Planbureau heeft een nieuwe enquête uitgevoerd over de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Deze enquête is ingedeeld volgens drie regelgevingsdomeinen, nl. milieu, tewerkstelling en fiscaliteit. Er is naast een kwantitatief luik ook een kwalitatieve bevraging gebeurd naar de kosten van de administratieve verplichtingen, de kwaliteit van de regelgeving en de kwaliteit van de dienstverlening door de administratie.

Colloquium ‘begrijpelijke rechtstaal’

De Vlaamse Juristenvereniging en de KU Leuven organiseren op 20 mei een colloquium ‘begrijpelijke rechtstaal’ op de campus Brussel, Stormstraat 2 te 1000 Brussel.

Als collega van de Vlaamse overheid kunt u zich inschrijven aan het verminderd tarief voor VJV-leden.

De organisatoren doen een oproep om eigen voorbeelden te mailen naar rechtstaal-2016@kuleuven.be , zodat ze mee als input kunnen dienen voor het colloquium.

 

Kennisdeling regelgeving & beleidsevaluatie

Op maandag 25 januari 2016 organiseerde het departement KB een kennisdeling Regelgeving & beleidsevaluatie. Meer specifiek stond het thema decreetsevaluatie op de agenda.

Programma:

  • Peter Van Humbeeck van de Studiedienst van de SERV lichtte toe het advies van de SERV over decreetsevaluatie. Eerder deze maand stelde hij dat advies ook voor in het Vlaams Parlement.
  • Veerle Geurts en Tom Nulens van het  Agentschap Wonen-Vlaanderen, afdeling woonbeleid, gaven een toelichting bij de evaluatie van het decreet Grond- en pandenbeleid.
  • Verdere initiatieven inzake vorming/kennisdeling regelgeving en beleidsevaluatie vanuit het departement Kanselarij & Bestuur