chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Procedure Vlaams injunctierecht

  Op vrijdag 13 januari 2017 keurde de Vlaamse Regering de nota " implementatie positief injunctierecht " goed.

  Het positief injunctierecht komt van oudsher toe aan de federale minister van Justitie, en is een instructie aan het openbaar ministerie, gericht op het verkrijgen van informatie of het doen stellen van daden van onderzoek of vervolging in een concreet dossier.

  Sinds de zesde staatshervorming komt het injunctierecht ook toe aan de deelstaten, die het kunnen uitoefenen in het kader van hun bevoegdheden. De nota beschrijft de juridische en beleidsmatige grenzen aan de inzet van het Vlaamse injunctierecht en de procedure die daarbij gevolgd moet worden.

  Uitgangspunt is dat van het injunctierecht slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik zal worden gemaakt, om de grondwettelijk gewaarborgde onafhankelijkheid van het openbaar Ministerie bij de individuele opsporing en vervolging niet in gevaar te brengen.

  Tot de inzet van het Vlaamse injunctierecht wordt beslist door de Vlaamse Minister-President, op voorstel van de bevoegde Vlaamse vakminister.
  Als hulpmiddel voor de vakminister en zijn administratie, werd een formulier " verzoek tot uitoefening van het injunctierecht " uitgewerkt, dat samen met de nota werd goedgekeurd. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Het begeleidt de vakminister naar een volledig en goed onderbouwd verzoek, en houdt rekening met de grenzen die het Vlaamse injunctierecht kenmerken.

  Documenten