chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opmaken van een RIA

  Waarom een RIA opmaken?

  Een goed beargumenteerde invulling van de verschillende onderdelen van een RIA leidt in principe tot de opmaak van regelgeving die voldoet aan de negen kenmerken van goede regelgeving.

  Een zorgvuldige voorbereiding van de regelgeving helpt om inhoudelijke tekortkomingen te vermijden.

  naar boven

  Wie moet een RIA opmaken?

  Een RIA moet opgemaakt worden door de persoon of het team dat de regelgeving voorbereidt. 

  Finaal is de minister die de ontwerpregelgeving voorlegt aan de Vlaamse Regering, verantwoordelijk voor de inhoud van de RIA.

  naar boven

  Wanneer moet ik een RIA opmaken?

  Een RIA moet worden opgemaakt voor alle voorontwerpen van decreet en besluiten van de Vlaamse Regering die een regulerend effect heeft op de burger, het bedrijfsleven of non-profit organisaties.

  Bij de jaarlijkse opmaak van de beleidsbrieven en bijhorende planning van de regelgevingsagenda’s moet onderzocht worden of de opmaak van een RIA noodzakelijk is.

  Er bestaan voor de verplichte opmaak van een RIA een aantal uitzonderingsgronden voor bepaalde types decreten en besluiten van de Vlaamse Regering:

  • Decreten en besluiten die bij hoogdringendheid moeten worden goedgekeurd;
  • Decreten en besluiten die "auto-regulering" van de Vlaamse overheid inhouden;
  • Decreten en besluiten waar geen vrije beleidsruimte bestaat;
  • Decreten en besluiten zonder of met weinig inhoudelijke effecten of met een louter formeel karakter;
  • Decreten en besluiten over begroting en fiscaliteit;
  • Decreten en besluiten ter uitvoering van plannen en programma's;
  • Decreten en besluiten ten gevolge van internationale of interregionale regelgeving;
  • Ministeriële besluiten, omzendbrieven van de Vlaamse Regering of loutere beslissingen van de Vlaamse Regering.

  Meer informatie over het toepassingsgebied en de uitzonderingsgronden kunt u in de RIA leidraad vinden.

  De regelgevingsprocedure is uitgeschreven in een stroomschema

  naar boven

  Onderdelen van een RIA

  Verplichte rubrieken in een RIA-document zijn:

  • Titel
  • Samenvatting
  • Probleembeschrijving
  • Beleidsdoelstelling
  • Opties
  • Analyse van de effecten
  • Vergelijking van de opties
  • Uitvoering
  • Administratieve lasten
  • Handhaving
  • Evaluatie
  • Consultatie
  • Contactinformatie

  naar boven

    Instrumenten

    Regelgeving