chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wetgevingsadvies

  Bij de opmaak van regelgeving moet de initiatiefnemer (kabinet/administratie) een wetgevingsadvies aanvragen.

  Een wetgevingsadvies is verplicht voor alle voorontwerpen van decreet en ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die voor de eerste principiële goedkeuring geagendeerd worden op de Vlaamse Regering.

  Een wetgevingsadvies omvat een wetgevingstechnnisch en taalkundig advies, en een RIA-advies (specifieke wetgevingstoetsen zoals JoKER en armoedetoets zijn geïntegreerd in een RIA).

  In het RIA-advies adviseert de dienst Wetsmatiging over:

  • het RIA-document;
  • de motivering van de RIA-uitzonderingsgrond in de nota aan de Vlaamse Regering.

  Via het RIA-advies geeft de dienst Wetsmatiging ook advies over de kwaliteitsvolle invulling van deze rubrieken.

  De kwaliteitscriteria zijn vastgelegd in de omzendbrief betreffende RIA en de compensatieregel voor administratieve lasten .

  Het regelgevingsdossier wordt dan volgens het RIA-advies aangepast en geagendeerd op de Vlaamse Regering.

  Deze procedure is vastgelegd in punt 300 t.e.m. 302 en punt 304 en 305 van de omzendbrief Wetgevingstechniek.

  Instrumenten

  Regelgeving

  Omzendbrief VR2014/13 RIA en compensatieregel