chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sjabloon cookiebeleid

  Waarom aanpassen

  Cookies en pixels op websites hoeven op zich geen probleem te vormen, ze horen bij een goede werking van internetsites en toepassingen. Voor het gebruik van cookies bestaat een wettelijk kader, onder meer om te vermijden dat het recht op privacy of de persoonsgegevensbescherming wordt aangetast. Dit wettelijk kader is met het oog op de e-privacy verordening die Europees in voorbereiding is, ook nog in evolutie. Ook daar raden we alle entiteiten van de overheid aan om goed te kijken welke cookies hun websites zetten en om de evoluties op wettelijk vlak goed te volgen.

  Zo is het belangrijk om de gebruiker volledig en op een toegankelijke manier te informeren onder meer over welke cookies of elementen van derde partijen op hun site gezet worden, welke informatie die cookies helpen verzamelen en waarvoor die informatie gebruikt wordt. Dit dient in een cookieverklaring zichtbaar zijn op de site in kwestie. Voor cookies die technisch noodzakelijk zijn of horen bij een functionaliteit die de gebruiker zelf gevraagd heeft, volstaat deze informatieplicht. Voor andere cookies is naast de informatieplicht ook een toestemming vereist van de gebruiker. 

  Hoe aanpassen

  In de aan te passen tekst moeten de gegevens van de eigen entiteit gebruikt worden en eventueel toevoegingen gedaan worden die nog niet opgenomen zijn in dit sjabloon.

  Wat aan te vullen

  Alle gebruikte cookies moeten vermeld worden onderaan deze tekst met een beschrijving van de gegevens (zoals in AVG sub art. 13 bepaald)  :

  • Naam van cookie:
  • Doel
  • Website
  • Cookie(s) geplaatst door
  • Ontvangers van de gegevens
  • Geldigheid

  Bij elk toekomstig gebruik van nieuwe 3e partij code en cookies is het aan te bevelen een grondige analyse uit te voeren van welke gegevens die verzameld worden en wat hiermee gedaan wordt. Bij de toevoeging van de nieuwe code of cookies moet men dit ook opnomen in het cookiebeleid van de entiteit.

  Aan te passen tekst

  Cookiebeleid van [naam entiteit]

  [naam entiteit] met maatschappelijke zetel te [adres entiteit] is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres [email entiteit].

  [naam entiteit] vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar [naam entiteit] -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. [naam entiteit] wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op [naam entiteit] -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst [naam entiteit] u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. [naam entiteit] wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. [naam entiteit] heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

  Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “[naam entiteit]-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die [naam entiteit] aanbiedt en die toegang geven tot [naam entiteit] content.

  Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid [link] van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. 

  [naam entiteit] kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante [naam entiteit]-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt. 

  Wat zijn cookies precies?

  Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

  Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

  Hoe kan u het gebruik van cookies op [naam entiteit]-onlinediensten weigeren of beheren?

  U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

  Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die [naam entiteit] op zijn websites gebruikt.

  Gebruikte cookies
  Volgende elementen moeten per cookie beschreven worden

  1. Reverse proxy (voorbeeld cookie)
  • Naam van cookie: VOGANONUSER
  • Doel:de Reverse Proxy van de Vlaamse overheid plaats dit cookie op Vlaanderen.be om de goede uitvoering van de verzending van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk van de Vlaamse overheid te verzekeren.
  • Website: vlaanderen.be
  • Cookie(s) geplaatst door: Vlaamse overheid
  • Ontvangersvan de gegevens: Vlaamse overheid
  • Geldigheid:permanente cookies met een geldigheid van maximaal 24 uur