chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgevingsagenda

  Wat

  Alle leden van de Vlaamse Regering dienen bij het begin van de regeerperiode één of meer beleidsnota's in bij het Vlaams Parlement. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzes en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. Beleidsnota's zijn dan ook het instrument voor de strategische beleidsplanning van de Vlaamse Regering.

  Sinds 2009 wordt aan de beleidsnota's een regelgevingsagenda toegevoegd. Vanaf 2019 maakt deze regelgevingsagenda deel uit van een breder 'overzicht van de beleids- en regelgevingsinitiatieven'. Iedereen kan deze regelgevingsagenda's raadplegen in of via een bijlage bij de beleidsnota's van de leden van de Vlaamse Regering. Deze worden verder aangevuld en geactualiseerd via de jaarlijkse beleids- en begrotingstoelichtingen.

  naar boven

  Doelstellingen

  Dankzij een regelgevingsagenda is er meer

  • beleidscoördinatie,
  • planning en
  • transparantie

  wanneer er regelgeving opgemaakt wordt. Het bestaan van een publieke regelgevingsagenda is dan ook een van de indicatoren m.b.t. transparantie van het wetgevingsproces van de wereldbank.

  naar boven

  Toepassingsgebied

  In de regelgevingsagenda worden alleen regelgevingsinitiatieven van de Vlaamse Regering opgenomen en dus niet de voorstellen van decreet van het Vlaams Parlement.

  De regelgevingsagenda is ook niet langer beperkt tot nieuwe regelgeving. Er is een onderscheid tussen de volgende regelgevingsinitiatieven:

  • nieuwe en belangrijke wijzigingen van Vlaamse decreten ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord of de beleidsnota;
  • decreetsevaluaties ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord of de beleidsnota;
  • experimenten of regelluwe zones ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord of de beleidsnota.

  Het is de bedoeling dat voor elk initiatief voldoende informatie ter beschikking wordt gesteld:

  • de aard (bijvoorbeeld experiment, evaluatie, onderzoek, regelgeving) en de titel van het initiatief;
  • een korte omschrijving van het initiatief;
  • een indicatieve planning van het initiatief met inbegrip van de geplande consultaties en adviezen en andere vormen van inspraak zoals trajecten rond burgerparticipatie;
  • de instanties van de Vlaamse overheid die bij het initiatief betrokken zijn.

   Er is voorlopig geen sjabloon opgemaakt voor deze regelgevingsagenda. 

  Monitoring regelgevingsagenda

  Het is voorlopig niet meer mogelijk om via traject een rapport regelgevingsagenda aan te maken.

  Op basis van de beleidsnota's 2019-2024 zal een overzicht van de regelgevingsagenda's ter beschikking worden gesteld. In de volgende jaren zal deze geactualiseerd worden op basis van de beleids- en begrotingstoelichtingen.

  Verder kunt u ook terecht via andere informatiekanalen

  • Lopende regelgevingsprojecten die zich in de (formele) fase van het goedkeuringsprocedure bevinden deze kunt u via de beslissingen van de Vlaamse Regering raadplegen. 
  • Afgewerkte regelgevingsprojecten waarvan de goedkeuringsprocedure is afgerond: deze kunt u via de Vlaamse codex raadplegen

  naar boven