chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regeringscommissarissen

  Sommige organisaties (extern verzelfstandigde agentschappen, bepaalde vzw’s, bepaalde vennootschappen en stichtingen) hebben een ruime mate van autonomie, maar staan onder toezicht van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan voor het toezicht een regeringscommissaris of -afgevaardigde aanstellen die erover waakt dat de organisatie haar beleidsdoelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk realiseert en daarbij alle wetten, decreten en andere regels naleeft.

  Een regeringscommissaris wordt aangesteld door de Vlaamse Regering op voordracht van de voor de organisatie bevoegde minister. Soms gebeurt de aanstelling op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting. Hij/zij oefent dan toezicht uit op alle beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

  Het bestuursdecreet van 7 december 2018 bevat een aantal generieke regels over de aanstelling, de selectie- en aanwervingsvoorwaarden, de onverenigbaarheden, de functie-uitoefening en de evaluatie van regeringscommissarissen.

  Op 16 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering de evaluatieprocedure voor regeringscommissarissen goed. Meer informatie vindt u op de webpagina over evaluatie van regeringscommissarissen.

  Meer informatie

  Bekijk het overzicht van de regeringscommissarissen en -afgevaardigden

  Over de regeringscommissarissen in het hoger onderwijs vindt u meer informatie op deze webpagina van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).