chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reguleringsimpactanalyse (RIA)

  De reguleringsimpactanalyse of RIA is een geheel van noodzakelijke en logische stappen bij de voorbereiding van een beleidsmaatregel. RIA is een gestructureerd proces dat de positieve en de negatieve effecten van beleidsopties afweegt. 
  Het eindresultaat is een document dat inzicht geeft in de voor- en nadelen van deze beleidsopties.

  Het uitvoeren van een RIA komt neer op het beantwoorden - in transparant overleg met alle betrokkenen – van

  • de juiste vragen,
  • op het juiste moment,
  • in de juiste volgorde, en
  • op het communiceren van die informatie naar beleidsmakers en publiek.

  RIA is sinds 2005 een verplicht onderdeel van de goedkeuringsprocedure van regelgeving (decreten en besluiten van de Vlaamse Regering) op initiatief van de Vlaamse Regering. Meer lezen zie het onderdeel wetgevingsadvies aanvragen.

  Meer info over het opmaken van een RIA.

  Instrumenten

  • De dienst Wetsmatiging stelt een RIA leidraad ter beschikking met richtlijnen voor de opmaak van een RIA.
  • Bij de leidraad hoort een  RIA-sjabloon  en een  RIA-checklist .
  • In de RIA-databank kunt u allerlei RIA's raadplegen.
  • De regelgevingsprocedure is uitgeschreven in een stroomschema. U kunt de PDF-versie hier downloaden.

  Regelgeving

  Omzendbrief VR2014/13 RIA en compensatieregel