chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Resultaten en opvolging van het kerntakenplan

  Resultaten

  De kerntakenplannen geven aan welke processen binnen het beleidsdomein vatbaar zijn voor afbouw, optimalisatie of overheveling en wat de impact hiervan is op VTE.

  Kerntakenplannen

  In totaal werden 522 processen aangeduid als vatbaar voor afbouw, optimalisatie en overheveling naar de lokale besturen. Dit betekent dat de taken van 886,21 voltijdse equivalenten worden stopgezet. De betrokken personeelsleden worden via begeleide interne mobiliteit opnieuw ingezet op basis van de huidige noden. De afbouw in koppen die hiermee gepaard gaat, draagt bij tot de afbouw van de beoogde 1950 personeelsleden tegen eind 2019.

  Opvolging

  De voortgang van de uitvoering van de kerntakenplannen wordt opgevolgd via de rapportering m.b.t. de uitvoering van de jaarlijkse ondernemingsplannen voorzien tegen 31 januari van elk jaar van deze regeerperiode. In juli van elk jaar van deze regeerperiode zal het overleg tussen het voorzitterscollege en de kern van de Vlaamse Regering de voortgang van de uitvoering van de kerntakenplannen ook bespreken en een toetsing doorvoeren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid aan vijf assen: eigen dienstverlening, regelgeving, handhaving en inspectie, vergunningen en erkenningen en tenslotte subsidies. Het resultaat wordt opgenomen in de monitoring resultaat- en klantgerichte overheid. Deze rapportering en bespreking zal dienen als input voor de opmaak van de beleidsbrieven.

  Raadpleeg de jaarrapportering over de ondernemingsplannen

  2018: Raadpleeg de Mededeling Vlaamse Regering van 28 september 2018 "Monitoring kerntakenplannen" met een stand van zaken van de kerntakenplannen . Raadpleeg de Mededeling Vlaamse Regering van 21 december 2018 "Monitoring resultaat- en klantgerichte overheid" met het Rapport monitoring resultaat- en klantgerichte overheid .

  2017: Raadpleeg de Mededeling Vlaamse Regering van 6 oktober 2017 “Monitoring kerntakenplannen” met een stand van zaken van de kerntakenplannen. Raadpleeg de Mededeling Vlaamse Regering van 22 december 2017 "Monitoring resultaat- en klantgerichte overheid" met het Rapport monitoring resultaat- en klantgerichte overheid

  2016: Raadpleeg de Mededeling Vlaamse Regering van 23 september 2016 "Monitoring resultaat- en klantgerichte overheid" met het Rapport monitoring resultaat- en klantgerichte overheid

  Documenten

  Nota aan de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 : Generieke besparingen en kerntakenplannen