chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Begin 2018 hebben 55 organisaties van de Vlaamse overheid een hoofddoelstelling voor de campagne Heerlijk Helder aangemeld. Een jaar later heeft het Team Taaladvies die organisaties gevraagd om hun inspanningen te evalueren. 44 organisaties hebben de zelfevaluatie ingevuld. Hieronder vind je een korte samenvatting van de resultaten. Je kunt de volledige resultaten bekijken in het rapport Resultaten zelfevaluatie Heerlijk Helder 2018.pdf

  Sterke punten

  • Meer dan de helft van de organisaties heeft de doelstelling in (heel) sterke mate bereikt. Meer dan de helft van de organisaties heeft naast de hoofddoelstelling nog andere doelstellingen bereikt.
  • Het management heeft bij meer dan de helft van de organisaties een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van de doelstelling.
  • In bijna alle organisaties die een communicatiedienst hebben, heeft die dienst een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van de doelstelling. De communicatieverantwoordelijken maken hun rol als ambassadeur van Heerlijk Helder dus waar.
  • De Heerlijk Heldercampagne heeft in sommige organisaties het bewustzijn over het belang van heerlijk helder taalgebruik duidelijk vergroot.
  • Meer dan de helft van de organisaties heeft eigen hulpmiddelen (bijvoorbeeld checklists, handleidingen, didactisch materiaal) ontwikkeld, op maat van de organisatie.
  • Het promotiemateriaal dat het team Taaladvies heeft ontwikkeld, wordt gewaardeerd en gebruikt bij de interne communicatie over Heerlijk Helder.
  • Al 27 organisaties hebben plannen gemaakt voor 2019.

   Werkpunten voor de toekomst

  • Om voor Heerlijk Helder steviger resultaten te kunnen boeken, zouden de doelstellingen die de organisaties uitwerken, concreter moeten worden op het vlak van het beoogde effect en de middelen die daarvoor ingezet worden.
  • In veel organisaties is er nog meer bewustmaking over Heerlijk Helder nodig bij de medewerkers en het management om het proces van gedragsverandering te kunnen inzetten of versterken.
  • Om de inspanningen voor Heerlijk Helder beter te kunnen evalueren, zouden de organisaties meer gebruik moeten maken van leespanels, testpanels of andere methodieken om de feedback van hun doelgroepen te verzamelen en de effecten van de communicatie-inspanningen te meten.
  • Nog meer organisaties zouden een structureel beleid moeten opzetten rond heerlijk helder taalgebruik, zodat het op een duurzame manier verankerd wordt in de organisatie en zodat het vast gedrag wordt bij de medewerkers. Dat kan onder andere door de opleidings- en coachingactiviteiten voor Heerlijk Helder zo veel mogelijk op maat van de behoeften van de medewerkers en de gekozen doelstellingen op te zetten.