chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijn DVO/DBZ/GDPB/2010/1

  Datum:

  21 januari 2010

  Aanhef:

  Aan de lijnmanagers en de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die aangesloten zijn bij de GDPB

  Betreft:

  Procedure ergonomisch werkpostbezoek beeldschermwerk en procedure ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk

   

  Procedure ergonomisch werkpostbezoek beeldschermwerk

  Wat?

  Een ergonomisch werkpostbezoek is een bezoek van een deskundige ergonomie van de afdeling Preventie en Bescherming aan de beeldschermwerkplek van een personeelslid met werkgerelateerde overbelastingsletsels. Een ergonomische analyse van de werkplaats, de werkomgeving, de werkmethode en de werkorganisatie wordt uitgevoerd.
  De deskundige ergonomie zorgt - indien mogelijk - voor aanpassingen op de werkplaats: een correcte instelling van de bureaustoel en een correcte opstelling van de tafel, het beeldscherm, het toetsenbord, de muis en werkdocumenten. De deskundige ergonomie geeft tips over werktechniek, werkgedrag en bewegingspauzes.
  Een verslag met ergonomisch advies wordt opgesteld. Dit verslag bevat de aanpassingen die uitgevoerd zijn tijdens het werkpostbezoek en de aanpassingen die nog moeten gebeuren (bv. herstelling verlichting, werktafel anders opstellen, aankoop van hulpmiddelen zoals een documenthouder of een voetensteun, …).

  Doel

  Het werkpostbezoek spoort de werkfactoren op die een negatieve invloed uitoefenen bij werkgerelateerde overbelastingsletsels van beeldschermwerkers.
  Het ergonomisch advies is erop gericht om de risico’s in de werkomstandigheden van de beeldschermwerker te vermijden of te verminderen, zodat een gunstige evolutie van het klachtenpatroon van het personeelslid mag worden verwacht.

  Stappenplan voor de aanvraag van een werkpostbezoek

  Stap 1: Consultatie arbeidsarts

  Het personeelslid gaat op consultatie bij de arbeidsarts.
  Het bezoek aan de arbeidsarts kan om 2 redenen gebeuren:

  1. periodiek onderzoek voor beeldschermwerkers (5 -jaarlijks – voor 50-plussers 3-jaarlijks);
  2. spontane consultatie omwille van klachten.

  De arbeidsarts beslist of er een ergonomisch werkpostbezoek nodig is en/of er specifieke hulpmiddelen aangekocht moeten worden en noteert dit op het gezondheidsformulier bij punt "F".

  Stap 2: Aanvraag werkpostbezoek

  Bij ontvangst door de verantwoordelijke voor welzijn bij de personeelsdienst van de betrokken entiteit(1) van een formulier voor de gezondheidsbeoordeling met het advies voor een ergonomisch werkpostbezoek en/of aankoop van ergonomische hulpmiddelen wordt het afdelingshoofd van het betrokken personeelslid op de hoogte gebracht.
  De verantwoordelijke voor welzijn bij de personeelsdienst van de betrokken entiteit neemt contact op met de cel ergonomie van de afdeling Preventie en Bescherming voor de uitvoering van een werkpostbezoek.
  De contactgegevens van het personeelslid (naam, telefoonnummer, e-mailadres en locatie) en het formulier voor de gezondheidsbeoordeling worden bezorgd aan de cel ergonomie van de afdeling Preventie en Bescherming.

  Stap 3: Uitvoering van het werkpostbezoek

  De deskundige ergonomie maakt een afspraak met het personeelslid voor het werkpostbezoek en voert het bezoek uit.
  De deskundige ergonomie maakt een verslag en bezorgt dit verslag aan het betrokken personeelslid, het afdelingshoofd, de verantwoordelijke voor welzijn bij de personeelsdienst van de entiteit en de arbeidsarts.

  Stap 4: Opvolging van het ergonomisch advies

  De hiërarchische lijn(2) zorgt voor de opvolging en uitvoering van de adviezen.
  De verantwoordelijke welzijn bij de personeelsdienst van de betrokken entiteit houdt de arbeidsgeneesheer en de cel ergonomie van de afdeling Preventie en Bescherming op de hoogte van de opvolging en de uitvoering van de adviezen.

  naar boven

  Procedure ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk

  Voor werknemers met specifieke klachten kan het standaard ergonomisch materiaal ontoereikend zijn en kunnen bijkomende of ergonomische middelen op maat nodig zijn. De afdeling Preventie en Bescherming beschikt over een aantal testmodellen van dergelijke hulpmiddelen, waardoor het betrokken personeelslid deze eerst kan testen.
  Op die manier kan het meest geschikte hulpmiddel aangekocht worden. De testmodellen zijn opgenomen in de "Catalogus Beeldschermwerk – Ergonomische hulpmiddelen" van de afdeling Preventie en Bescherming, waarover de logistiek verantwoordelijken van elk beleidsdomein beschikken.

  Stappenplan voor het ontlenen en aankopen van ergonomische hulpmiddelen

  Stap 1: Voorwaarden voor het testen of ontlenen van ergonomische hulpmiddelen (ergonomische bureaustoel op maat, ergonomische muis,ergonomisch toetsenbord en voetensteun).

  Het testen van ergonomische hulpmiddelen kan enerzijds als de arbeidsarts de noodzaak voor de hulpmiddelen ingevuld heeft op het formulier van de gezondheidsbeoordeling of anderzijds als de deskundige ergonomie deze hulpmiddelen in het verslag met adviezen (n.a.v. werkpostbezoek) vermeld heeft.

  Stap 2: Testen van ergonomische hulpmiddelen

  • Ergonomische bureaustoel op maat:
   De test van de stoelen gebeurt op de afdeling Preventie en Bescherming. De testmodellen worden door de deskundigen ergonomie correct ingesteld op maat van het personeelslid en de verschillende functies en zitmechanismen worden uitgelegd.
  • Ergonomische muis of klavier:
   De testmodellen worden 2 weken ter beschikking gesteld van het personeelslid, tenzij anders afgesproken.
   Het personeelslid vult een evaluatieformulier in en bezorgt dit samen met de hulpmiddelen terug.
   Het personeelslid brengt de deskundige ergonomie op de hoogte van zijn/haar voorkeur.

  Stap 3: Opvolging van het ergonomisch advies

  De deskundige ergonomie brengt het afdelingshoofd, de verantwoordelijke voor welzijn bij de personeelsdienst van de entiteit en de arbeidsarts op de hoogte van het gekozen hulpmiddel.
  De hiërarchische lijn zorgt voor de opvolging van het ergonomisch advies (aankoop ergonomisch hulpmiddel via de cellen of teams logistiek).
  De verantwoordelijke voor welzijn bij de personeelsdienst van de betrokken entiteit houdt de arbeidsgeneesheer en de cel ergonomie van de afdeling Preventie en Bescherming op de hoogte van de opvolging en de uitvoering van de adviezen.

   

   

  Luc LATHOUWERS
  secretaris-generaal

  naar boven


  (1) De verantwoordelijke welzijn bij de personeelsdienst van de entiteit is een personeelslid van de MOD of de entiteit.
  (2) De hiërarchische lijn is het afdelingshoofd  of de leidinggevende van de entiteit met bevoegdheid voor budgetten voor werkpostaanpassingen.