chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Richtlijnen module Leren van Vlimpers

  Wil je meer inzicht in het leer- en ontwikkelingsgedrag van personeelsleden binnen je departement of agentschap? Of moet je opleidingen van teamleden goedkeuren? Dan kun je rekenen op de module Leren van Vlimpers. Dit is het digitaal leerplatform van de Vlaamse overheid.

  Voor wie?

  • Je bent leidinggevende, vormings- of HR-verantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Je hebt toegang tot Vlimpers, het personeelssysteem van de Vlaamse overheid.
  • Je wilt meer weten over de functionaliteiten van de module Leren van Vlimpers.

  Wat is de module Leren van Vlimpers?

  De personeelsleden van je departement of agentschap vinden opleidingen en leeractiviteiten van de Vlaamse overheid terug in de module Leren van Vlimpers. In dit digitaal leerplatform kun je hun vormingsaanvragen behandelen, opleidingen toewijzen, het vormingsbudget opvolgen en andere rapporten raadplegen.

  Goed om weten: lees meer op de webpagina ‘Praktische informatie opleidingen’ over de functionaliteiten van het leerplatform voor personeelsleden en welke organisaties er ook hun interne en externe opleidingen in beheren.

  Richtlijnen

  • Raadpleeg de module Leren via Vlimpers > ‘Leren’ > ‘Startpagina Leren’.
  • Zorg dat je teamleden toegang hebben tot Vlimpers want enkel gebruikers met een Vlimpersnummer hebben toegang.
  • Keur opleidingsaanvragen zo snel mogelijk goed. Je teamleden zijn pas ingeschreven 'na' jouw goedkeuring. Als je te lang wacht kan de opleiding volzet geraken.
  • Duid een (tijdelijke) vervanger aan als je afwezig bent. Die kan dan opleidingsaanvragen opvolgen en behandelen (zie 'wat te doen...').
  • De goedkeuringsflow na aanvraag van een opleiding of leeractiviteit hangt af van het type vorming en de eventuele kostprijs.
  • De functionaliteiten in de module Leren van Vlimpers hangen af van de gebruikersrol die je hebt (bijvoorbeeld: cursist, beheerder, HR-businesspartner, leidinggevende, ...).

  Wat te doen…

  … als je opleidingsaanvragen wilt opvolgen en behandelen (goedkeuren of weigeren)?

  Opleidingsaanvragen van teamleden opvolgen

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > 'Rapporten' en raadpleeg de rapporten 'opvolging vormingsbudget' of 'organisatiebrede trainingen'.

   
  Opleidingsaanvragen van teamleden behandelen (goedkeuren of weigeren)

  • Optie 1: via het teamlid
   • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > ‘Mijn team’. Je krijgt per teamlid een lijst van aangevraagde opleidingen.
   • Klik eventueel links op het vergrootglas om een teamlid te zoeken.
   • Klik per opleiding op ‘Goedkeuren/weigeren’.
  • Optie 2: via het rapport ‘Openstaande aanvragen’
   • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > ‘Opleidingen goedkeuren' > 'Rapporten - standaardrapporten' > 'Openstaande aanvragen'. Je krijgt een lijst van aangevraagde opleidingen.
   • Klik eventueel links naast de naam op de gele folder voor meer informatie en de kostprijs van de opleiding.
   • Klik per opleiding op het groene vinkje (om goed te keuren) of op het rode kruisje (om te weigeren).
  … als je zelf een opleiding wilt aanvragen voor een teamlid (toewijzen)?

  Je kunt opleidingen op 2 manieren toewijzen:

  Via het teamlid

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > ‘Mijn team’.
  • Klik eventueel links op het vergrootglas om een teamlid te zoeken.
  • Klik op de naam van een teamlid aan wie je een opleiding wilt toewijzen.
  • Klik in het tabblad ‘Activiteiten’ op ‘Huidige activiteiten’ > ‘Acties’ om een opleiding toe te wijzen.

  Via een opleiding

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leren’ > ‘Startpagina Leren’.
  • Noteer in het veld ‘naar training zoeken’ een zoekterm of laat dit veld leeg en druk op ‘enter’. Zo kom je op de pagina ‘Trainingen zoeken’ en krijg je een overzicht van alle opleidingen.
  • Klik op ‘Toewijzen’ om te selecteren wie die opleiding moet volgen.
  … als je het trainingsoverzicht van een teamlid wilt raadplegen?

  Je kunt op 2 manieren een overzicht krijgen:

  Via het teamlid

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > ‘Mijn team’.
  • Klik eventueel links op het vergrootglas om een teamlid te zoeken.
  • Klik op de naam van een teamlid van wie je meer informatie wenst te zien.
  • Klik in het tabblad ‘Profiel’ (voor het trainingsoverzicht van het teamlid) of ‘Kalender’ (voor de geplande opleidingen van het teamlid).

  Via rapporten

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > 'Rapporten - standaardrapporten' > ‘Medewerkers traceren’ > ‘Overzichten’. Je vindt hier een lijst met teamleden.
  • Klik op ‘Bekijken’ voor het trainingsoverzicht van een teamlid.
  … als je het vormingsbudget wilt opvolgen?

  Ben je leidinggevende?

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > 'Rapporten > ‘Rapportage 2.0’.
  • Klik op ‘Gedeeld met mij’ > ‘Opvolging vormingsbudget’.
  • Selecteer de periode en je team. Klik rechtsboven op ‘Vernieuwen’. Zo krijg je een lijst en grafische weergave van de gegevens.
  • Exporteer eventueel de lijst via het download-icoon rechtsboven.

  Ben je vormingsbeheerder of HR-verantwoordelijke met de rol 'HR in de entiteit'? 

  • Ga naar Vlimpers > hoofdmenu > 'Rapporten > ‘Rapportage 2.0’.
  • Klik op ‘Gedeeld met mij’ > ‘Opvolging vormingsbudget’.
  • Selecteer de periode en je team. Klik rechtsboven op ‘Vernieuwen’. Zo krijg je een lijst en grafische weergave van de gegevens.
  • Exporteer eventueel de lijst via het download-icoon rechtsboven.
  … als je vormingsrapporten wilt raadplegen?

  Ben je leidinggevende?

  • Ga naar Vlimpers > ‘Leidinggevenden’ > 'Rapporten - standaardrapporten'. 
  • Je vindt er een overzicht van de standaardrapporten die je kunt maken, met telkens een beschrijving, thematisch gegroepeerd per tabblad.

  Ben je vormingsbeheerder of HR-verantwoordelijke met de rol 'HR in de entiteit'? 

  • Ga naar Vlimpers > hoofdmenu > 'Rapporten - standaardrapporten'. 
  • Je vindt er een overzicht van de standaardrapporten die je kunt maken, met telkens een beschrijving, thematisch gegroepeerd per tabblad.
  … als je opleidingen en leeractiviteiten wilt aanbieden via de module Leren van Vlimpers?

  Ben je klant van Team Vormingsbeheer van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)?
  Team Vormingsbeheer van AgO beheert de opleidingen en leeractiviteiten voor haar klanten. Ben je klant en wil je een opleiding aanbieden? Bezorg dan het ingevulde formulier ‘aanbod opleiding’ aan het Team Vormingsbeheer via het Vlimpers-contactformulier (als bijlage van je vraag of melding). Selecteer in het Vlimpers-contactformulier de categorie ‘Opleiding’.

  Ben je geen klant van Team Vormingsbeheer van AgO?
  Als je geen klant bent van het Team Vormingsbeheer van AgO, staat je departement of agentschap zelf in voor het beheer. Contacteer de administratief beheerder van je eigen organisatie als je opleidingen en leeractiviteiten wilt aanpassen.

  Overzicht klanten Team Vormingsbeheer van AgO

  • Agentschap Overheidspersoneel
  • Departement Kanselarij en Bestuur
  • Departement Buitenlandse Zaken
  • Audit Vlaanderen
  • Departement Landbouw en Visserij
  • Toerisme Vlaanderen
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Het Facilitair Bedrijf
  • Agentschap Informatie Vlaanderen
  • Departement Omgeving
  • Agentschap Maritieme Diensten en Kust
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  • Onroerend Erfgoed
  • Wonen Vlaanderen
  • De Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen
  • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  … als je de nieuwe module Leren van Vlimpers wilt bekendmaken in je departement of agentschap?

  Als HR-verantwoordelijke sta je in voor de communicatie over de nieuwe module Leren binnen je departement of agentschap. Ga vrijblijvend aan de slag met het basiscommunicatieplan voor bekendmaking van de module Leren van Vlimpers.

  ... als je een specifieke rol hebt (beheerder, docent)?

  Je vindt alle richtlijnen en instructies in de handleidingen.

  Documenten

  Contact

  Meer informatie of een vraag

  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via het Vlimpers-contactformulier (selecteer categorie ‘Opleiding’) of via telefoon: 02 553 61 83.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).