chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Rotterdam opent laboratorium waar burgers mogen experimenteren met goeie ideeën

  Periode van het project: 2015 -nu

  Citylab010

  Stadslab 2050

  Citylab Mechelen

  Via het platform Citylab010 mogen Rotterdamse burgers, ondernemers en organisaties hun ideeën delen die een oplossing kunnen bieden voor uitdagingen in de stad, denk aan mobiliteit of vereenzaming bij ouderen. De stad laat de verschillende actoren samenwerken om de ideeën uit te werken tot volwaardige plannen. Daarvoor trekt ze 3 miljoen euro uit.

  dit is een icoon dat cocreatie uitbeeldt

  Met het platform Citylab010 – 010 is de postcode van de stad – opende Rotterdam in 2015 een laboratorium voor maatschappelijke innovatie. Daar bouwen burgers, ondernemers en organisaties samen aan de stad van morgen. De bedoeling is dat mensen met goede ideeën en een hart voor Rotterdam hun plannen delen en via het platform samenwerkingen aangaan om ze verder te ontwikkelen en financieren.

  Hoe werkt het?

  Iedereen kan een initiatief lanceren: burgers, ondernemers en organisaties. Wie een idee deelt, moet aangeven welke expertise hij nodig heeft om het verder te ontwikkelen tot een volwaardig plan. Daarna kunnen andere gebruikers reageren, suggesties geven en meedenken over de financiering. Ook de stad stelt haar expertise ter beschikking. Er zijn aanspreekpunten die de initiatiefnemers helpen bij de uitwerking van hun plan en opmaak van hun subsidiedossier. Ze brengen hen ook in contact met private partners tijdens netwerkmomenten.

  Naar welke ideeën is de stad op zoek?

  Er zijn drie belangrijke vereisten die de stad vooropstelt. Een idee moet:

  • passen binnen de beleidsdoelstellingen van de stad
  • vernieuwend zijn
  • maatschappelijk relevant zijn.

   De stad stelde 12 categorieën met maatschappelijke uitdagingen op. Al hoeft een voorgesteld idee er niet strikt in te passen om kans te maken op financiering. Het gaat om:

  • fijne Rotterdamse buitenruimte
  • Rotterdam economisch vooruit
  • iedereen aan het werk
  • prettig wonen voor gezinnen
  • droomstraten
  • sport beweegt Rotterdam
  • cultuur als vernieuwende kracht
  • eenzaamheid bestrijden we samen
  • een duurzame en bereikbare stad
  • een hart voor onderwijs
  • schuldenvrije toekomst
  • veilige stad.

  Subsidies

  De stad maakt 3 miljoen euro subsidies vrij voor de ideeën van Citylab010. Daarvoor moeten initiatiefnemers een aanvraag indienen. Als een projectvoorstel niet voldoet aan de basisvereisten, helpt de stad zoeken naar andere financieringsmiddelen, zoals crowdfunding.

  Van coderen tot handwerkjes: enkele geslaagde projecten

  Volgende voorbeelden groeiden via Citylab010 uit van idee tot project en konden rekenen op een subsidie:

  • On track towards Coderdam: een fysiek en virtueel platform waar mensen samenkomen om te leren programmeren, om zo aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt
  • Blijstroom: een platform dat Rotterdammers de kans geeft om mee te investeren in lokaal opgewekte duurzame energie
  • Troep-Coup: een game die Rotterdamse kinderen leert om de straten schoon te houden
  • Kaapse buurtpaden: het omvormen van straten met veel sluipverkeer tot pleintjes of groene paden waar bewoners en passanten kunnen vertoeven en spelen
  • Granny’s Finest: handwerkclub die vereenzaming bij ouderen tegengaat en de gebreide werkjes als designmerk op de markt brengt.

  Stadsjury

  CityLab010 zette in 2019 een nieuwe stap. Twaalf Rotterdammers met uiteenlopende profielen, maar allemaal met een groot hart voor de stad, werden geselecteerd om zitting te nemen in de Stadsjury. De Stadsjury heeft als taak om de ingediende CityLab010-initiatieven van 2019 te beoordelen. In november leveren zij een juryrapport aan het college en adviseren ze wie er een startbudget krijgt.

  En in ons land?

  Ook in Vlaanderen zijn er soortgelijke initiatieven. Het Antwerpse Stadslab2050 brengt burgers, bedrijven, ondernemers, ambtenaren en kennisinstellingen samen om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen en projecten op te zetten rond mobiliteit, energie, luchtkwaliteit, wonen, voeding en mode. En in Mechelen laat CityLab2800 burgers, stadsdiensten en maatschappelijke partners brainstormen om het leven van de Mechelaars te verbeteren. Zo stond CityLab2800 mee aan de wieg van de ECOkoeriers, fietskoeriers die gemotoriseerde pakjesdiensten in de stad vervangen.