chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Meer informatie?

  Indien je bepaalde vragen over de RVV-materie hebt, dan kan je contact opnemen met de Helpdesk Informatie Vlaanderen, elke werkdag van 8u tot 19u via 09 276 15 00 of digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be.

  Voor welke vragen je bij welke instantie terechtkan en hoe je deze dient te contacteren, kan je hieronder terug vinden.

  Je bent een begunstigde (houder) van een Vlaams voorkooprecht of je bent leverancier, gemachtigd door een begunstigde van een Vlaams voorkooprecht: 
  Vragen over het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ of over hoe de percelen waar je organisatie voorkooprecht heeft in het themabestand kunnen opgenomen worden, kan je stellen aan de Helpdesk Informatie Vlaanderen, elke werkdag van 8u tot 19u via 09 276 15 00 of digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

  Vragen over het e-voorkooploket of over het ontvangen van de aanbiedingen voorkooprecht en het ingeven van beslissingen over de al dan niet uitoefening van het voorkooprecht, kan je stellen bij de Vlaamse Landmaatschappij  (VLM)
  Contact 
         E-mail: e-voorkooploket@vlm.be  

  Je bent een aanbieder (instrumenterend ambtenaar) van een Vlaams voorkooprecht:
  Als notaris kan je met vragen over de e-Notariaat recht van voorkoop-applicatie of over het nagaan, aanbieden en ontvangen van beslissingen voorkooprecht, terecht bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN). 
  Contact: 
         E-mail: servicedesk@credoc.be  
         Tel: +32 (0)2 505 08 88 

  Als niet-notaris kan je met vragen over het e-voorkooploket of over het nagaan, aanbieden en ontvangen van beslissingen voorkooprecht, terecht bij de VLM 
  Contact: 
         E-mail: e-voorkooploket@vlm.be  

  Je bent een burger en wil nagaan of er een Vlaams voorkooprecht rust op een perceel: 
  Als burger kan je het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ raadplegen via de kaarttoepassing ‘Recht van voorkoop – themabestand’ in Geopunt.