chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen

  Wat zijn soorttypes Recht van Voorkoop en waar vind ik de volledige lijst van soorttypes?

  De verschillende soorten Recht van Voorkoop komen voort uit de oorspronkelijke decreten en wetten waarin een voorkooprecht werd ingeschreven. Binnen één soort Recht van Voorkoop kunnen ook nog verschillende types onderscheiden worden. De combinatie van het soort Recht van Voorkoop en het type Recht van Voorkoop wordt het soorttype Recht van Voorkoop genoemd. Laadt hier de volledige Referentielijst Soorttype Vlaams voorkooprecht af.

  Wat als ik nog geen sjablonen aan Informatie Vlaanderen bezorgd heb?

  Je kan Informatie Vlaanderen het officieel schrijven bezorgen via de “sjablonen over en door begunstigden of administratieve eenheden aan te leveren aan Informatie Vlaanderen”, en je kan op elk moment je voorkooprechten indienen. Na ontvangst en verwerking van de sjablonen door Informatie Vlaanderen, kan je je voorkooprechten (laten) opladen in het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Enkel wanneer je voorkooprechten zijn opgenomen in het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' kan je deze ook uitoefenen. Voorkooprechten die niet opgenomen zijn in het RVV-themabestand verliezen hun uitvoeringsrecht.

  Wat als ik de datum van inwerkingtreding, 1 oktober 2012 niet heb gehaald?

  Alle voorkooprechten die na de datum van inwerkingtreding niet in het RVV-themabestand aanwezig zijn, verliezen hun uitvoeringsrecht. Alle voorkooprechten die na die datum wel in het RVV-themabestand zitten, kunnen wel uitgeoefend worden. De feitelijke datum van inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet, 1 oktober 2012, is dus cruciaal voor actieve begunstigden. Echter is het zo dat geregistreerde begunstigden elke dag het RVV-themabestand kunnen beheren (wijzigen, toevoegen, verwijderen van RVV-records). 

  In de praktijk 
  Stel dat je pas op 1 september 2013 in staat bent om je voorkooprechten in het RVV-themabestand te stoppen. Dan betekent dit concreet dat je tijdelijk je voorkooprechten kwijt bent. Ondanks het bestaan van een decreet of wet die je voorkooprechten toekent, kan je deze in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 1 september 2013 niet uitoefenen. Nadat je voorkooprechten in het RVV-themabestand zijn opgeladen, kan je deze wel weer uitoefenen.

  Ik heb nu geen voorkooprechten, wat dan?

  U hoeft nu de officiële brief nog niet terug te sturen naar Informatie Vlaanderen. Eens de regeling voor jullie duidelijk is, kunt u deze via het officieel schrijven aan Informatie Vlaanderen bezorgen via de “sjablonen over en door begunstigden of administratieve eenheden aan te leveren aan Informatie Vlaanderen”, en kunt u vervolgens voorkooprechten in het themabestand opladen.

  Ik weet nu nog niet wie de leverancier zal zijn voor mijn voorkooprechten?

  U hoeft nu de officiële brief nog niet terug te sturen naar Informatie Vlaanderen. Eens de regeling voor jullie duidelijk is, kunt u deze via het officieel schrijven aan Informatie Vlaanderen bezorgen via de “sjablonen over en door begunstigden of administratieve eenheden aan te leveren aan Informatie Vlaanderen”, en kunt u vervolgens voorkooprechten in het themabestand opladen.

  Voor welk soorttype Recht van Voorkoop ben ik bijvoorbeeld als stad of gemeente potentieel begunstigde?

  Als stad of gemeente kan je binnen volgende soorten Vlaamse voorkooprechten als potentieel begunstigde aangeduid worden: 
  - Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening; 
  - Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode; 
  - Vlaams voorkooprecht Stadsvernieuwingsprojecten. 

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening' worden drie types Recht van Voorkoop onderscheiden: 
  - gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 8); 
  - provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 9); 
  - gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 10). 

  Elke stad of gemeente moet er in principe zelf voor zorgen dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het RVV-themabestand worden opgeladen. Sommige provincies zijn echter bereid om voor alle steden en gemeenten als leverancier op te treden voor de gemeentelijke en/of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen binnen hun grondgebied. De praktische regeling hieromtrent kan je hieronder lezen. 

  Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 8):

  • Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier. 

  Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 9) 

  • Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Vlaams-Brabant aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier . indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier.

  Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 10)

  Het departement Omgeving is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode’ worden zes types Recht van Voorkoop onderscheiden, waarvoor het Harmoniseringsdecreet (artikel 5) volgende regeling oplegt:

  Soorttype 11 ‘VWC Bijzonder gebied’

  Wat? Een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied.
  Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied.
  Leverancier? Voor deze voorkooprechten treedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als gemachtigde van de Vlaamse Regering op als leverancier. De begunstigde hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen.

  Soorttype 12 ‘VWC Niet gesloopt’

  Wat? De woning, zoals bedoeld in artikel 19 van de Vlaamse Wooncode, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. 
  Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied.
  Leverancier? Voor deze voorkooprechten moet de administratieve eenheid die met de afbakening belast is, de melding doen aan het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Deze administratieve eenheid doet dit voor alle begunstigden van dit voorkooprecht. Elke stad of gemeente die als administratieve eenheid belast is met de afbakening van soorttype 12, dient één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Administratieve eenheid is gelijk aan Leverancier
  - Administratieve eenheid is niet gelijk aan Leverancier .

  Soorttype 25 ‘VWC Leegstand’

  Wat? Een woning die is opgenomen in het leegstandsregister
  Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  Leverancier? Het beheer van het leegstandsregister zit sinds 2010 bij de steden/gemeenten. De steden/gemeenten moeten eenmaal per jaar de data van het register actualiseren via de RWO Data manager (Wonen Vlaanderen). In deze applicatie worden de data uit het leegstandsregister dus eenmaal per jaar actueel bijgehouden, terwijl het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ dagelijks actueel is. Vandaar dat de administratieve eenheid die met de afbakening belast is (de stad of gemeente) er voor moet zorgen data de data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. De stad of gemeente doet dit voor alle begunstigden van het voorkooprecht dat voortvloeit uit het leegstandsregister. Elke stad of gemeente die als administratieve eenheid belast is met de afbakening van soorttype 25, dient één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Administratieve eenheid is gelijk aan Leverancier
  - Administratieve eenheid is niet gelijk aan Leverancie r.

  Soorttype 26 ‘VWC Ongeschikt - onbewoonbaar

  Wat? Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. 
  Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  Leverancier? Wonen Vlaanderen treedt hier op als leverancier van alle RVV-data voor alle mogelijke begunstigden

  Soorttype 27 ‘VWC Verwaarlozing’

  o Wat? Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris van verwaarloosde woningen.
  o Begunstigde? Het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied en de gemeenten op hun grondgebied.
  o Leverancier? Sinds juni 2018 zit het beheer bij de steden/gemeenten.
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Soorttype 14 ‘VWC Werkzaamheid’

  Wat? Een recht van voorkoop op de woningen waaraan de begunstigden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18, § 2, en 90 in de Vlaamse Wooncode. 
  Begunstigde? De sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  Leverancier? Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke begunstigde met actieve voorkooprechten binnen soorttype 14 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancie r.

  Het Vlaams voorkooprecht Stadsvernieuwingsprojecten (Soorttype 24) wordt beschreven in het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten van 22/03/2002 (B.S. 07/05/2002), dat gewijzigd werd door artikel 7.2.32 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid van 27/03/2009 (BS 15/5/2009). 

  Gemeenteraden van de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, en de provinciale steden Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem kunnen zones afbakenen waar een recht van voorkoop geldt op de gronden die dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van een stadsvernieuwingsproject dat beantwoordt aan de criteria, vermeld in artikel 5.1° tot 4° van het decreet. De gemeenteraad bepaalt welk bestuur of welke van de gemeente afhangende rechtspersoon begunstigd is met het voorkooprecht. Indien meerdere instanties begunstigd worden, bepaalt de gemeenteraad een rangorde. 

  Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data voor soorttype 24 in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke voorgenoemde stad met actieve voorkooprechten binnen dit soorttype dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  -  Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Wat is het Vlaams voorkooprecht BAM?

  Dit voorkooprecht is voorlopig nog niet van toepassing. Binnen dit Vlaams voorkooprecht (Soorttype 1) is enkel Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel de begunstigde. De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht BAM vind je terug in het decreet houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) van 13 december 2002 (B.S. 19/02/2003).

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Integraal Waterbeleid?

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Integraal Waterbeleid’ worden twee types recht van voorkoop onderscheiden: 
  - IWB Oeverzone (soorttype 2); 
  - IWB Overstromingsgebied (soorttype 3). 

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Integraal Waterbeleid vind je terug in het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (B.S. 27/01/2004). 

  Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Natuur?

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Natuur’ worden vijf types Recht van Voorkoop onderscheiden:

  • Vlaams voorkooprecht Natuurinrichtingsproject (soorttype 4);
  • Vlaams voorkooprecht VEN (soorttype 5);
  • Vlaams voorkooprecht Natuurreservaat (soorttype 6);
  • Vlaams voorkooprecht Speciale beschermingszone Natuur (soorttype 28);
  • Vlaams voorkooprecht Overname beheer Natuurbeheerplan (soorttype 29).

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Natuur vind je terug in het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997 (B.S. 10/01/1998).

  Binnen deze Vlaamse voorkooprechten (soorttype 4, 5, 6, 28 en 29) is enkel de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begunstigde.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening?

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Ruimtelijk Ordening’ worden drie types Recht van Voorkoop onderscheiden: 
  - gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 8); 
  - provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 9); 
  - gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 10). 

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening vind je terug in het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (B.S. 08/06/1999). 

  Elke begunstigde moet er in principe zelf voor zorgen dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het RVV-themabestand worden opgeladen. Sommige provincies zijn echter bereid om voor alle begunstigden als leverancier op te treden voor de gemeentelijke en/of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen binnen hun grondgebied. De praktische regeling hieromtrent kan je hieronder lezen:

  Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 8):

  • Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier.

  Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 9):

  • Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancie r.

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Vlaams-Brabant aangeduid wordt als leverancier; 

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier.

  Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 10)

  Het departement RWO is niet bereid om als leverancier op te treden. Elke stad of gemeente met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke stad of gemeente met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancie r.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode?

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode vind je terug in het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997 (B.S. 19/08/1997). Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode’ worden vijf types Recht van Voorkoop onderscheiden, waarvoor het Harmoniseringsdecreet (artikel 5) volgende regeling oplegt: 

  Soorttype 11 ‘VWC Bijzonder gebied’

  • Wat? Een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied. 
  • Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  • Leverancier? Voor deze voorkooprechten treedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als gemachtigde van de Vlaamse Regering op als leverancier. De begunstigde hoeft hiervoor zelf niets te ondernemen. 

  Soorttype 12 ‘VWC Niet gesloopt’

  • Wat? De woning, zoals bedoeld in artikel 19 van de Vlaamse Wooncode, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. 
  • Begunstigde? ? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  • Leverancier? Voor deze voorkooprechten moet de administratieve eenheid die met de afbakening belast is, de melding doen aan het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Deze administratieve eenheid doet dit voor alle begunstigden van dit voorkooprecht. Elke stad of gemeente die als administratieve eenheid belast is met de afbakening van soorttype 12, dient één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen:

  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancie r. 

  Soorttype 25 ‘VWC Leegstand’

  • Wat? Een woning die is opgenomen in het leegstandsregister 
  • Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  • Leverancier? Het beheer van het leegstandsregister zit sinds 2010 bij de steden/gemeenten. De steden/gemeenten moeten eenmaal per jaar de data van het register actualiseren via de RWO Data manager (Wonen Vlaanderen). In deze applicatie worden de data uit het leegstandsregister dus eenmaal per jaar actueel bijgehouden, terwijl het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ dagelijks actueel is. Vandaar dat de administratieve eenheid die met de afbakening belast is (de stad of gemeente) er voor moet zorgen data de data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. De stad of gemeente doet dit voor alle begunstigden van het voorkooprecht dat voortvloeit uit het leegstandsregister. Elke stad of gemeente die als administratieve eenheid belast is met de afbakening van soorttype 25, dient één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Administratieve eenheid is gelijk aan Leverancier
  - Administratieve eenheid is niet gelijk aan Leverancier

  Soorttype 26 ‘VWC Ongeschikt – onbewoonbaar’

   • Wat? Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. 
  • Begunstigde? het Vlaams Woningfonds, Vlabinvest apb, de sociale huisvestingsmaatschappijen binnen hun werkgebied, en de gemeenten op hun grondgebied
  • Leverancier? Wonen Vlaanderen treedt hier op als leverancier van alle RVV-data voor alle mogelijke begunstigden.

  Soorttype 14 ‘VWC Werkzaamheid’

  • Wat? Een recht van voorkoop op de woningen waaraan de begunstigden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18, § 2, en 90 in de Vlaamse Wooncode. 
  • Begunstigde? De sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • Leverancier? Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke begunstigde met actieve voorkooprechten binnen soorttype 14 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier ;
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Wat is het Vlaams voorkooprecht De Vlaamse Waterweg nv?

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht De Vlaamse Waterweg nv vind je terug in het decreet betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht van 2 april 2004 (B.S. 26/05/2004). 

  Binnen dit Vlaams voorkooprecht (soorttype 15) is enkel De Vlaamse Waterweg nv de begunstigde.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV?

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Waterwegen en Zeekanaal NV vind je terug in het decreet betreffende het publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap Waterwegen en Zeekanaal, naamloze vennootschap van publiek recht van 4 mei 1994 (B.S. 16/07/1994) 

  Binnen dit Vlaams voorkooprecht (soorttype 16) is enkel Waterwegen en Zeekanaal NV de begunstigde.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied?

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied vind je terug in het decreet houdende het beleid en het beheer van de zeehavens van 2 maart 1999 (B.S. 08/04/1999)

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied’ worden vijf types Recht van Voorkoop onderscheiden: 

  - Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied, gelegen in havengebied Antwerpen (Rechterscheldeoevergebied) (soorttype 17): Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de begunstigde. 
  - Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied, gelegen in havengebied Brugge-Zeebrugge (soorttype 18): Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen is de begunstigde. 
  - Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied, gelegen in havengebied Gent (soorttype 19): Havenbedrijf Gent AGH is de begunstigde. 
  - Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied, gelegen in havengebied Oostende (soorttype 20): Autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende - Regie communale Haven Oostende is de begunstigde. 
  - Vlaams voorkooprecht Zeehavenbedrijven en Linkerscheldeoevergebied, gelegen in Linkerscheldeoevergebied (soorttype 21): Maatschappij voor het haven-, grond- en industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied is de begunstigde.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Ruilverkaveling?

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Ruilverkaveling’ worden twee types Recht van Voorkoop onderscheiden: 
  - Rvk Grote Infrastructuurwerken (soorttype 22). De regelgeving hieromtrent vind je terug in de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken van 12 juli 1976 (B.S. 15/10/1976). 
  - Rvk Uit kracht van wet (soorttype 23). De regelgeving hieromtrent vindt u terug in de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04091970). 

  Binnen deze Vlaamse voorkooprechten (soorttypes 22 en 23) is enkel de Vlaamse Landmaatschappij de begunstigde.

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Stadsvernieuwing?

  Het Vlaams voorkooprecht Stadsvernieuwing (soorttype 24) wordt beschreven in het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten van 22/03/2002 (B.S. 07/05/2002). 

  Gemeenteraden van de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, en de provinciale steden Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem kunnen zones afbakenen waar een recht van voorkoop geldt op de gronden die dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van een stadsvernieuwingsproject dat beantwoordt aan de criteria, vermeld in artikel, 5, 1° tot 4°. De gemeenteraad bepaalt welk bestuur of welke van de gemeente afhangende rechtspersoon begunstigd is met het voorkooprecht. Indien meerdere instanties begunstigd worden, bepaalt de gemeenteraad een rangorde. 

  Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt.

  Wat is een kadastraal perceelnummer?

  Het kadastraal perceelnummer (= kadastrale perceelidentificatie, = CaPaKey) stemt overeen met een unieke identificatie van kadastrale percelen in een bepaald gebied die de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) toekent aan elk perceel in België. 
  Het kadastraal perceelnummer (CaPaKey) is opgebouwd uit de deelsleutels:

  Kadastrale afdelingscode
  Een kadastrale afdeling van een gemeente is het deel van het gemeentelijk grondgebied waarvoor een afzonderlijke kadastrale legger bestaat. De aanduiding ervan vinden we nog terug op de kadastrale perceelplannen. De kadastrale afdelingcode, zijnde de code van de kadastrale afdeling, komt overeen met het gemeentenummer gebruikt op de kadastrale legger. 
  = NIS-code van de kadastrale afdeling: cijfer (5 posities);

  Kadastrale sectiecode
  De sectiecode is de deelsleutel met de hiërarchie tussen die van de kadastraal afdelingcode en de groep ‘grondnummer-bisnummer-letterexponent-cijferexponent. 
  = hoofdletter (1 positie); 
  Grondnummer = cijfer (4 posities);

  Bisnummer = separator ‘/’, gevolgd door twee cijfers (3 posities);

  Letterexponent = ‘_’ (indien geen letterexponent) of hoofdletter (1 positie);

  Cijferexponent: macht = cijfer (3 posities).

  Alle cijferonderdelen zijn rechts gealigneerd en vooraan eventueel opgevuld met nullen. Voorbeelden van kadastrale perceelnummers: 
  23088A0121/00_000 
  23066B0012/00A000 
  46013A1154/02C000 
  46013A0785/00A002

  Wat met contractuele voorkooprechten, conventionele voorkooprechten en het wederinkooprecht?

  Er bestaan verschillende soorten voorkooprechten. Enerzijds heb je de conventionele voorkooprechten en anderzijds de wettelijke of decretale voorkooprechten. Deze laatste kan je opsplitsen in voorkooprechten van privaat belang (bijvoorbeeld voorkooprecht van de pachter) en voorkooprechten van algemeen belang (bijvoorbeeld de Vlaamse Wooncode). 

  Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop geldt enkel voor de Vlaamse voorkooprechten. Dit zijn voorkooprechten die bij of in uitvoering van een wet of decreet zijn toegekend, met uitzondering van een op 30 juli 1993 bestaand recht van voorkoop dat bij of in uitvoering van een wet is toegekend. Het toepassingsgebied van het Harmoniseringsdecreet omvat bijgevolg alle wettelijke of decretale voorkooprechten met uitzondering van het voorkooprecht van de pachter.

  Hoe ziet een bestand eruit dat ik kan gebruiken om RVV-records op te laden in het geografisch themabestand?

  Voorbeelden en sjablonen van .csv-, .dbf- en .xml- (integraal)bestanden vind je in dit zippakket, evenals de uitleg in verband met het integraal opladen of vervangen van uw RVV-records in het themabestand. 

  In dit zippakket vind je voorbeelden en sjablonen van . csv-, .dbf-, en .xml- (verschil)bestanden evenals de uitleg in verband met het beheren van uw RVV records via verschilbestanden.

  Hoe en waar vind ik mijn voorkooprechten?

  Het Harmoniseringsdecreet stelt dat de begunstigde belast is met en eindverantwoordelijk is voor de melding van zijn voorkooprechten aan het Informatie-Vlaanderen-themabestand. Dit betekent dat de begunstigde zijn voorkooprechten moet (laten) inventariseren, volgens de juiste specificaties moet (laten) voorzien en in het Informatie-Vlaanderen-themabestand (laten) opladen. 

  - Lees hiervoor alle regelgevingen (decreten/wetten) met betrekking tot de Vlaamse voorkooprechten om na te gaan voor welke voorkooprechten je potentieel begunstigde kan zijn; 

  - Kijk dan na of er vandaag in dat soort en type voorkooprecht ook actieve percelen bestaan waar je een voorkooprecht op hebt. Hulpmiddelen om je in die zoektocht te helpen, zijn: 
  o contact opnemen met de administratieve eenheid die volgens de regelgeving belast is met de afbakening van de voorkooprechten; 
  o de geoloketten RVV-themabestand en RVV-afbakeningen (louter indicatief en informatief, niet juridisch, noch volledig). 

  - Organiseer je om die voorkooprechten te synchroniseren met, en te kadastraliseren tegen de correcte kadastrale toestand waarop de RVV-webtoepassing draait. 
  o Dit betekent ook dat je eventuele afspraken kunt maken met een leverancier, die de RVV-records voor je aanmaakt, beheert, doorgeeft aan het RVV-themabestand. 
  o Dit kadastralisatiewerk vraagt wellicht de grootste inspanning voor de meeste begunstigden. Begin er dan ook tijdig aan. 

  - En tot slot kan je volgens de juiste  overdrachtsspecificaties je RVV-records opladen in het RVV-themabestand. 

  Als je als begunstigde niets in het themabestand hebt gestopt, kan je je voorkooprechten niet meer uitoefenen (sinds de inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet op 1 oktober 2012). Je ontvangt dus ook geen meldingen. Alleen als je pro-actief je RVV-records in het RVV-themabestand hebt gestopt, zal je als begunstigde bij de verkoop van een goed dat in je voorkooprecht valt nog verwittigd worden.

  Waar vind ik welke volgorde (orde) ik als begunstigde heb?

  De meeste soorten voorkooprecht hebben maar één potentiële begunstigde per voorkooprecht. De belangrijkste uitzonderingen zijn de 'Vlaamse Wooncode' en de 'Ruimtelijke Ordening'. 

  De begunstigden van de voorkooprechten binnen de Vlaamse Wooncode zijn bepaald in artikel 85 van het Decreet houdende de Vlaamse Wooncode (B.S. 15/07/1997). De volgorde, indien twee of meer begunstigden hun recht van voorkoop wensen uit te toefenen, wordt bepaald in artikel 86 van hetzelfde decreet. 

  In de Ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de volgorde bij de opmaak van het RUP bepaald. Het is aan de administratieve eenheid die met de taak van de afbakening van het RUP (gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk) belast is om de begunstigden die worden ingesteld in een RUP met voorkooprecht tijdig te verwittigen dat zij begunstigde worden en met welke volgorde ze dit recht kunnen uitoefenen.

  Wat is de grootste verandering door het Harmoniseringsdecreet ten opzichte van de vroegere procedure?

  Als je als begunstigde niets in het themabestand hebt gestopt, kan je je voorkooprechten niet meer uitoefenen sinds de inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet op 1 oktober 2012. Je ontvangt dus ook geen meldingen meer bij een goed dat wordt verkocht. Alleen als je pro-actief je RVV-records in het RVV-themabestand hebt gestopt, zal je als begunstigde bij de verkoop van een goed dat in je voorkooprecht valt nog verwittigd worden. Dit gaat via het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 

  Het Harmoniseringsdecreet stelt dat de begunstigde belast is met, en eindverantwoordelijk is voor de melding van zijn voorkooprechten aan het RVV-themabestand. Dit betekent dat de begunstigde zijn voorkooprechten moet (laten) inventariseren, volgens de juiste specificaties moet (laten) voorzien en in het RVV-themabestand (laten) opladen. Meer informatie hierover lees je in de veel gestelde vraag Hoe en waar vind ik mijn voorkooprechten?.

  Wat is het VKBOID en waar vind ik dat?

  Het VKBOID is beter gekend onder de benaming ‘ondernemingsnummer’, dat afkomstig is uit de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen. Je vindt dit ondernemingsnummer ook in de

  , waar naast elke begunstigde ook zijn VKBOID is opgenomen.

  Je kan hier ook het VKBOID opzoeken.

  Wat wordt er van mij verwacht als Sociale Huisvestingsmaatschappij binnen het soort voorkooprecht Vlaamse Wooncode?

  Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn begunstigde voor alle soorttypes voorkooprechten binnen de Vlaamse Wooncode. Het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop (artikel 5) legt volgende regeling op: 

  - Soorttype 11 ‘VWC Bijzonder gebied’:

  • Wat? 
  Een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied. 
  • Leverancier? 
  Voor deze voorkooprechten treedt de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) als gemachtigde van de Vlaamse Regering op als leverancier. Sociale huisvestingsmaatschappijen hoeven hiervoor zelf niets te ondernemen. 

  - Soorttype 12 ‘VWC Niet gesloopt’:

  • Wat? 
  De woning, zoals bedoeld in artikel 19 van de Vlaamse Wooncode, die niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn. 
  • Leverancier? 
  Voor deze voorkooprechten moet de administratieve eenheid die met de afbakening belast is, de melding doen aan het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Deze administratieve eenheid doet dit voor alle begunstigden van dit voorkooprecht. Sociale huisvestingsmaatschappijen hoeven hiervoor zelf niets te ondernemen. 

  - Soorttype 25 ‘VWC Leegstand’:

  • Wat? 
  Een woning die is opgenomen in het leegstandsregister. 
  • Leverancier? 
  Het beheer van het leegstandsregister zit sinds 2010 bij de steden/gemeenten. De steden/gemeenten moeten eenmaal per jaar de data van het register actualiseren via de RWO Data manager (Wonen Vlaanderen). In deze applicatie worden de data uit het leegstandsregister dus eenmaal per jaar actueel bijgehouden, terwijl het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ dagelijks actueel is. Vandaar dat de administratieve eenheid die met de afbakening belast is (de stad of gemeente) er voor moet zorgen data de data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. De stad of gemeente doet dit voor alle begunstigden van het voorkooprecht dat voortvloeit uit het leegstandsregister. Sociale huisvestingsmaatschappijen hoeven hiervoor zelf niets te ondernemen. 

  - Soorttype 26 ‘VWC Ongeschikt – onbewoonbaar’:

  • Wat? 
  Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen. 
  • Leverancier?
  Wonen Vlaanderen treedt hier op als leverancier van alle RVV-data voor alle mogelijke begunstigden. Sociale huisvestingsmaatschappijen hoeven hiervoor zelf niets te ondernemen.

  Soorttype 27 ‘VWC Verwaarlozing’:

  Wat? Een woning die is opgenomen op de lijst van de inventaris van verwaarloosde woningen.
  Leverancier? Sinds juni 2018 zit het beheer bij de steden/gemeenten. Sociale huisvestingsmaatschappijen dienen hiervoor zelf niets te ondernemen.

  - Soorttype 14 ‘VWC Werkzaamheid’:

  • Wat? 
  Een recht van voorkoop op de woningen waaraan de begunstigden renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18, § 2, en 90 in de Vlaamse Wooncode. 
  • Leverancier? 
  Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elke sociale huisvestingsmaatschappij met actieve voorkooprechten binnen soorttype 14 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier ;
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Hoe lever ik als leverancier voor meerdere begunstigden RVV-records voor eenzelfde perceelnummer?

  Een RVV-record bestaat uit de combinatie van een kadastraal perceelsnummer, het soorttype Vlaams voorkooprecht, de begunstigde van dit Vlaams voorkooprecht, zijn orde en eventueel de einddatum van de periode waarbinnen deze begunstigde het Vlaams voorkooprecht kan uitoefenen. 
  De meeste soorten voorkooprecht hebben maar één potentiële begunstigde per voorkooprecht, maar er zijn drie uitzonderingen: 
  - voorkooprechten binnen de Vlaamse Wooncode: 
  - de Ruimtelijke uitvoeringsplannen; 
  - de Stadsvernieuwingsprojecten. 
  Wanneer je voor deze uitzonderingen leverancier bent voor verschillende begunstigden, dien je voor een perceelnummer waarvoor er n begunstigden zijn, n RVV-records aan te maken en de orde van de begunstigden aan te geven. In het decreet van de Vlaamse Wooncode is de volgorde van begunstigden op voorhand vastgelegd. In de Ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de volgorde van de voorkooprechten bij de opmaak van het RUP bepaald door de administratieve eenheid die met de taak van de afbakening van het (Gewestelijk, Provinciaal of Gemeentelijk) RUP belast is. 

  Zie hieronder een fictief voorbeeld, opgesomd in de vorm van een tabel:

  Perceelnummer

  Soorttype

  Begunstigde

  Orde

  (Einddatum)

  31811D0500/00C00

  13

  81

  1

   

  31811D0500/00C00

  13

  369

  2

   

  31811D0500/00C00

  13

  688

  3

   
  Voor welke soorttypes Recht van Voorkoop ben ik bijvoorbeeld als OCMW potentieel begunstigde?

  Als OCMW kan binnen de volgende soorten RVV als potentieel begunstigde aangeduid worden: 
  - Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening (Soorttypes 8, 9 en 10); 
  - Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode – Werkzaamheid (Soorttype 14); 
  - Vlaams voorkooprecht Stadvernieuwingsprojecten (Soorttype 24). 

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Ruimtelijke Ordening’ worden drie types Recht van Voorkoop onderscheiden: 
  - gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 8); 
  - provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 9); 
  - gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (soorttype 10). 

  Elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet er in principe zelf voor zorgen dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het RVV-themabestand worden opgeladen. Sommige provincies zijn echter bereid om voor alle begunstigden (dus ook de OCMW's) als leverancier op te treden voor de gemeentelijke en/of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen binnen hun grondgebied. De praktische regeling lees je hier: 

  Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 8):

  • Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 8 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier. 

  Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 9):

  Provincie West-Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen is bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie West-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie West-Vlaanderen aangeduid wordt als leverancier. 

  • Provincie Oost-Vlaanderen: de provincie Oost-Vlaanderen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW in de provincie Oost-Vlaanderen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Antwerpen: de provincie Antwerpen is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW in de provincie Antwerpen met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  • Provincie Vlaams-Brabant: de provincie Vlaams-Brabant is bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Vlaams-Brabant met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Vlaams-Brabant aangeduid wordt als leverancier; 

  • Provincie Limburg: de provincie Limburg is bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW in de provincie Limburg met actieve voorkooprechten binnen soorttype 9 moet hiervoor wel nog steeds een sjabloon Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier indienen, waarin de provincie Limburg aangeduid wordt als leverancier. 

  Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (Soorttype 10)

  Het departement RWO is niet bereid om als leverancier op te treden. Elk OCMW met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 moet er zelf voor zorgen dat zijn data in verband met RVV in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW met actieve voorkooprechten binnen soorttype 10 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Vlaamse wooncode’ worden zes types Recht van Voorkoop onderscheiden: 
  - VWC Bijzonder gebied (Soorttype 11) 
  - VWC Niet gesloopt (Soorttype 12) 
  - VWC Werkzaamheid (Soorttype 14) 
  - VWC Leegstand (Soorttype 25) 
  - VWC Ongeschikt-onbewoonbaar (Soorttype 26)
  - VWC Verwaarlozing (Soorttype 27)

  Binnen het soort 'Vlaams voorkooprecht Vlaamse Wooncode' zijn de openbare centra voor maatschappelijk welzijn enkel begunstigde van het soorttype 14 – Werkzaamheid. Het gaat hier om woningen waarvan je zelf renovatie-, verbeterings- of aanpassingskosten hebt uitgevoerd met toepassing van artikel 18, § 2 en 90 in de Vlaamse Wooncode. Elk OCMW zorgt er zelf voor dat zijn data in verband met dit soorttype in het RVV-themabestand wordt opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. Elk OCMW met actieve voorkooprechten binnen het soorttype 14 dient dus één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen te bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancier .

  Het Vlaams voorkooprecht Stadsvernieuwing (soorttype 24) wordt beschreven in het decreet houdende de ondersteuning van stadsvernieuwingsprojecten van 22/03/2002 (B.S. 07/05/2002). 

  Gemeenteraden van de grootsteden Antwerpen en Gent, de regionale steden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout, en de provinciale steden Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem kunnen zones afbakenen waar een recht van voorkoop geldt op de gronden die dienstig kunnen zijn voor de verwezenlijking van een stadsvernieuwingsproject dat beantwoordt aan de criteria, vermeld in artikel, 5, 1° tot 4°. De gemeenteraad bepaalt welk bestuur of welke van de gemeente afhangende rechtspersoon begunstigd is met het voorkooprecht. Indien meerdere instanties begunstigd worden, bepaalt de gemeenteraad een rangorde. 

  Elke begunstigde zorgt er zelf voor dat zijn data voor deze soorttypes Vlaamse voorkooprechten in het RVV-themabestand worden opgeladen. Hiervoor zijn verder geen (wettelijke) afspraken voor een gemeenschappelijke leverancier gemaakt. 

  Indien de gemeenteraad van één van deze steden het OCMW als begunstigde van dit voorkooprecht heeft aangeduid, moet je één van volgende sjablonen aan Informatie Vlaanderen bezorgen: 
  - Begunstigde is gelijk aan Leverancier
  - Begunstigde is niet gelijk aan Leverancie r.

  Wat is het verschil tussen RVV-records en RVV-afbakeningen?

  Voorkooprechten kunnen ontstaan in verschillende wetten en decreten. De zones die daaruit voortvloeien, worden RVV-afbakeningen genoemd. Het is de bedoeling dat die RVV-afbakeningen aan Informatie Vlaanderen worden bezorgd. Informatie Vlaanderen stelt deze dan gratis en voor iedereen ter beschikking via de Downloadtoepassing en viaGeopunt. U kan de RVV-afbakeningen ook raadplegen via de kaarttoepassing RVV-afbakeningen in Geopunt. Deze kaarttoepassing is een digitale geografische referentie voor de ligging en de afbakening van de gebieden waarbinnen een recht van voorkoop van toepassing is. Ze is voor raadpleging toegankelijk voor het publiek en kan informatief en indicatief gebruikt worden in de administratieve processen die verband houden met het uitoefenen van een Vlaams voorkooprecht (bijvoorbeeld de opzoekingen van voorkooprechten door het notariaat), ook al heeft de kaarttoepassing op zich geen juridische waarde, noch pleit ze volledig te zijn.

  Om het geoloket te vervolledigen moedigen we u aan om alsnog uw RVV-afbakeningen door te geven aan Informatie Vlaanderen. Neem hiervoor contact op met Informatie Vlaanderen (via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be). U vindt de specifieke informatie voor de RVV-afbakeningen uit Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in deze zipfile.

  In het kader van het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop spreken we van RVV-records, die worden opgenomen in het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. Het Geografisch themabestand bestaat uit een lijst van voorkooprechten die de combinatie vormen van een kadastraal perceelnummer, het soort en type Vlaams voorkooprecht, één of meerdere begunstigden van dit Vlaams voorkooprecht (met hun volgorde) en een periode van bekendmaking (= periode waarbinnen de begunstigden het Vlaams voorkooprecht kunnen uitoefenen). De combinatie van de hierboven opgesomde informatie noemen we een RVV-record; en elke levering voor het themabestand is bijgevolg een lijst van RVV-records.

  Om voorkooprechten op perceelsniveau te definiëren, zullen zones waarbinnen begunstigden voorkooprechten kunnen uitoefenen, moeten ‘gekadastraliseerd’ worden. Zoals bepaald in het Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop, kan elk perceel dat voor de helft of meer in een RVV-afbakening is gelegen, voor het geheel in het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ worden opgenomen. Is het voor minder dan de helft in een RVV-afbakening gelegen, dan mag het niet worden opgenomen ( zie figuur ).

  Overzichtsfiguur inclusief uitleg Harmoniseringsdecreet Rechten van Voorkoop.

  Het voorkooprecht is het recht om een perceel dat te koop wordt aangeboden, voor dezelfde prijs en onder dezelfde modaliteiten, bij voorrang op de kandidaat-koper aan te kopen. Het Vlaams voorkooprecht is een voorkooprecht dat bij of in uitvoering van een wet of decreet is toegekend, met uitzondering van een op 30 juli 1993 bestaand recht van voorkoop dat bij of in uitvoering van een wet is toegekend. Het Harmoniseringsdecreet ‘Rechten van Voorkoop’ (het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van Vlaamse voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007)) wil de procedures voor alle Vlaamse wettelijke en decretale voorkooprechten stroomlijnen en op elkaar afstemmen en ze volledig digitaal laten verlopen. 

  Hier vind je een schematische voorstelling van de nieuwe procedure.

  schematische voorstelling van de nieuwe RVV procedure

  Bij dit schema zijn een aantal actoren, zowel menselijke als fysische actoren, weergegeven. Tussen de actoren lopen informatiestromen waarachter functies en/of gegevens zitten. 

  De AAPD (Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) levert aan Informatie Vlaanderen (Agentschap voor Informatie Vlaanderen) de kadastrale informatie, toestand 1 januari van het huidige fiscale jaar.
  Informatie Vlaanderen  is belast met de ontwikkeling, het aanmaken, het bijhouden en het bekendmaken van hetGeografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’, kortweg RVV-themabestand, een bestand dat geselecteerde geografische informatie bevat over de Vlaamse voorkooprechten. 
  Om dit themabestand op te bouwen, meldt iedere begunstigde (of zijn leverancier) aan Informatie Vlaanderen de Vlaamse voorkooprechten die hem zijn toegekend onder de vorm van ‘RVV-records’ en dit op basis van hun afbakeningen ‘Recht van voorkoop’ en de totale kadastrale perceelslijst Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, toestand 1 januari van het huidige fiscale jaar. Enkel wanneer de begunstigde de percelen waarop hij een voorkooprecht heeft, heeft ingeladen in het RVV-themabestand, kan hij zijn voorkooprechten uitoefenen na de inwerkingtreding van het Harmoniseringsdecreet. Zo niet, verliest hij (tijdelijk) zijn voorkooprecht. 

  Het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ wordt bekend gemaakt via het e-voorkooploket(Vlaamse Grondenbank – Vlaamse Landmaatschappij (VLM)) voor de instrumenterende ambtenaar; en via het geoloket ‘RVV-themabestand' (Informatie Vlaanderen ), dit voornamelijk voor de burger

  Alle aanbiedingen en uitoefeningen van voorkooprechten gebeuren via het e-voorkooploket. Bij de verkoop van een onroerend goed zal de instrumenterende ambtenaar het e-voorkooploket raadplegen. Indien er op het perceel een Vlaams voorkooprecht rust, zal de instrumenterende ambtenaar het goed aanbieden via het e-voorkooploket. Dit aanbod wordt vervolgens door het e-voorkooploket doorgestuurd naar de desbetreffende begunstigden op basis van de gegevens uit het geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’. De begunstigden kunnen dan beslissen hun Vlaams voorkooprecht al dan niet uit te oefenen. De beslissing tot (niet)uitoefening wordt via het e-voorkooploket doorgegeven aan de instrumenterende ambtenaar. 

  Indien je nog vragen hebt over het Geografisch themabestand ‘Rechten van Voorkoop’, kan je contact opnemen met de Helpdesk Informatie Vlaanderen via digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be, tel. 09 276 15 00, elke werkdag van 8u tot 19u. 
  Indien je nog vragen hebt over het e-voorkooploket neem je best contact op met de VLM via http://www.vlm.be/overheden/evoorkooploket/pages/default.aspx of e-voorkooploket@vlm.be.

  Hoe kan ik mij, als leverancier van RVV-records, aanmelden bij de RVV-webtoepassing?

  Om je aan te melden bij de RVV-webtoepassing, moet je geregistreerd zijn bij Informatie Vlaanderen als gebruiker van de Informatie Vlaanderen toepassingen. Ben je al gebruiker van andere Informatie Vlaanderen toepassingen dan kan je je gebruikersnaam en wachtwoord ook hier gebruiken om aan te melden. Heb je nooit eerder met een Informatie Vlaanderen toepassing gewerkt, dan ben je een nieuwe gebruiker en moet je jezelf eerst nog registreren. De uitgebreide online handleiding vind je hier terug.

  Welke sjablonen dien ik als stad/gemeente, OCMW of sociale huisvestingsmaatschappij aan Informatie Vlaanderen te bezorgen?

  Onderstaande tabellen geven een overzicht voor welke soorttypes Vlaamse voorkooprechten je als stad/gemeente, OCMW of sociale huisvestingsmaatschappij potentieel begunstigde bent, wie je leverancier is of kan zijn en welk sjabloon je hiervoor aan Informatie Vlaanderen moet bezorgen. 

  Tabel Soorttype RVV - Potentieel begunstigden
  - Tabel Soorttype RVV - Leveranciers
  - Tabel Soorttype RVV - Sjablonen

  Waarom werd het soorttype 13 opgesplitst en hoe kan ik RVV-records aanleveren voor de nieuwe soorttypes?

  Soorttype 13 ‘VWC Inventarislijst’ werd tijdens de sperperiode (2/9/2013-3/11/2013) opgesplitst in drie nieuwe soorttypes: soorttype 25 ‘VWC Leegstand’, soorttype 26 ‘VWC Ongeschikt en onbewoonbaar’ en soorttype 27 ‘VWC Verwaarlozing’.

  Het soorttype 13 omvatte de voorkooprechten die voortvloeien uit drie lijsten:

  • het leegstandsregister; 
  • de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen; 
  • de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen. 

  De meeste voorkooprechten voortvloeiend uit het leegstandsregister of de lijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen worden opgeladen in het RVV-themabestand door de steden of gemeenten. De voorkooprechten voortvloeiend uit de lijst van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen worden opgeladen door Wonen Vlaanderen, behalve voor die gemeenten die zelf inventarisbeheerder zijn. Zowel het geoloket RVV-themabestand (Informatie Vlaanderen) als het e-voorkooploket (VLM) maakten geen onderscheid tussen deze drie lijsten. Dit zorgde voor verwarring, zowel bij de begunstigde, de instrumenterende ambtenaar als de burger. Het opsplitsen van soorttype 13 ‘VWC Inventarislijst’ in respectievelijk drie nieuwe soorttypes zorgt voor meer duidelijkheid:

  • soorttype 25 ‘VWC Leegstand’ 
  • soorttype 26 ‘VWC Ongeschikt - onbewoonbaar’ 
  • soorttype 27 ‘VWC Verwaarlozing’ 

  Het overschakelen van soorttype 13 naar de nieuwe soorttypes 25, 26 en 27 gebeurde tijdens de sperperiode in 2013. Tijdens deze twee maanden konden enerzijds RVV-records aangeleverd worden voor soorttype 13 voor de huidige kadastrale toestand en anderzijds voor de soorttypes 25, 26 en 27 voor de volgende kadastrale toestand.

  Na de sperperiode werden alle RVV-records voor soorttype 13 gedeactiveerd.

  Sinds juni 2018 werd soorttype 27 ‘VWC Verwaarlozing’ opnieuw gemeentelijke bevoegdheid, dit door de inwerkingtreding van het decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid van 4 mei 2018 (B.S. 7/06/2018).

  Wat is het Vlaams voorkooprecht Landinrichting?

  Binnen het soort ‘Vlaams voorkooprecht Landinrichting’ worden twee types Recht van Voorkoop onderscheiden:

  • Vlaams voorkooprecht Landinrichtingsplan (soorttype 30);
  • Vlaams voorkooprecht Inrichtingsnota (soorttype 31).

  De regelgeving omtrent het Vlaams voorkooprecht Landinrichting vind je terug in het decreet betreffende de landinrichting van 28 maart 2014 (B.S. 22/08/2014).

  Binnen soorttype 30 is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begunstigde en binnen soorttype 31 de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) of de initiatiefnemer van de inrichtingsnota.

  Hoe een voorkooprecht leegstand opnemen in het RVV-themabestand wanneer het gebouw en de omliggende grond elk een afzonderlijk kadastraal perceelsnummer hebben?

  Aangezien enkel het gebouw op de inventaris leegstand staat, moet in dit specifieke geval ook enkel het perceel van het gebouw opgenomen worden in het RVV-themabestand. De aanbieder van het voorkooprecht zal vervolgens oordelen of het gebouw en de omliggende grond samen horen en dus één ruimtelijk geheel (cf. harmoniseringsdecreet) vormen waarbij gebouw en omliggende grond samen moeten aangeboden worden.

  Voor welke soorttypes is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen begunstigde meer?

  De VMSW is sinds enige tijd geen begunstigde meer bij bepaalde voorkooprechten. Hiervoor verwijzen we naar onderstaande informatie: 

  Artikel 37 van het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen (in werking getreden op 23/12/2016) schrapte de VMSW als begunstigde van het voorkooprecht op basis van artikel 85, § 1, tweede lid van de Vlaamse Wooncode. Hierdoor is de VMSW niet langer begunstigde van een voorkooprecht op: 

  • een woning die is opgenomen in het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6 van het decreet Grond- en Pandenbeleid, of op een van de lijsten van de inventaris, bedoeld in artikel 28, § 1, van het Heffingsdecreet; 
  • een woning bedoeld in artikel 19, de niet werd gesloopt binnen de door de Vlaamse Regering bepaalde termijn; 
  • een perceel, bestemd voor woningbouw, dat gelegen is in een door de Vlaamse Regering te bepalen bijzonder gebied. 

  De VMSW is wel nog begunstigde van een voorkooprecht op basis van artikel 85, § 1, eerste lid, namelijk de woningen waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden heeft uitgevoerd met toepassing van artikel 18, § 2 (op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen waarop de VMSW een zakelijk recht zou hebben of die de VMSW huurt), en 90 (op woningen waarop VMSW een sociaal beheersrecht heeft). Maar dit is een louter theoretisch voorkooprecht want er is geen sprake van dergelijk woningen waaraan de VMSW werken zou hebben uitgevoerd. 

  Voor ongeschikt/onbewoonbaar kan de VMSW dus wel als begunstigde opgenomen blijven. 

   

  Wat is een externe werkrelatie en hoe gebruik ik die voor RVV?

  Er zijn twee manier om in te loggen in de RVV-applicatie: u logt in via gebruikersnaam en wachtwoord of via een trust die Informatie Vlaanderen heeft met een bedrijf of overheidsdienst.

  Sinds kort loggen lokale besturen in via een trust. Naast de werkrelaties met hun eigen mensen kunnen lokale besturen ook externe werkrelaties leggen. Aan de hand van deze externe werkrelaties doet een dienstverlener via de trust een levering voor een lokaal bestuur.

  Schermafbeelding inloggen

  Een leverancier laadt met dit systeem enkel op voor het lokaal bestuur waarvoor een wijziging moet worden doorgevoerd. Een dienstverlener moet op die manier niet meer opladen voor alle lokale besturen waarvoor hij optreedt, maar enkel voor het lokaal bestuur waarvoor hij op dat moment een levering doet.

  Let wel: als je als lokaal bestuur een externe werkrelatie legt, zorg je er zelf voor dat de toegekende rechten op elk moment juist zijn toegekend. Als bijvoorbeeld een betrokkene verandert van job moet de verantwoordelijke bij het lokale bestuur de rechten tijdig intrekken.