chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Salarisschalen

  De salarisbedragen voor een bepaalde graad of functie zijn bepaald in een salarisschaal. In artikel VII 12 van het Vlaams personeelsstatuut is een overzicht opgenomen van alle graden met de overeenstemmende salarisschaal.

  Een overzicht van alle geldende salarisschalen is opgenomen in bijlage 5 van het Vlaams Personeelsstatuut. Elke salarisschaal start vanaf een minimum jaarsalaris, gevolgd door een aantal periodieke verhogingen, en eindigt bij een maximum jaarsalaris. Doorgroeien in de schaal gebeurt op basis van anciënniteit tot het maximum in die schaal is bereikt. Statutaire personeelsleden kennen een functionele loopbaan en groeien na een aantal jaren schaalanciënniteit automatisch door naar een volgende/hogere salarisschaal.

  De salarisbedragen per schaal geven het bruto jaarsalaris weer, zonder eindejaarstoelage of vakantiegeld. Om de actuele waarde te kennen moet u de salarisbedragen vermenigvuldigen met de op dit moment geldende verhogingscoëfficiënt.

  Regelgeving