Salarissimulator

Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be is een salarissimulator beschikbaar die het mogelijk maakt om het netto maandsalaris, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage zo nauwkeurig mogelijk te berekenen.

Opgelet: deze simulatie omvat een beperkt aantal mogelijkheden op het vlak van salarisberekening. Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid, inhouding maaltijdcheques, etc. Er wordt enkel rekening gehouden met de opgevraagde gegevens.

Instrumenten

Salarissimulator