chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schema procesflow communiceren met armen

  Traject van beleidsvoornemen tot communicatie
  Selectie van communicatiegevoelige dossiers Communicatieplanningsproces
  Start legislatuur Voorbereiding Uitwerking Evaluatie
  Kabinetten Aandachtsambtenaren Tandem CA+ AA Trio CA+ AA+ IA Tandem CA+ IA Trio + IA+ CA+ AA

  Legende

  AA: aandachtsambtenaar armoede
  CA: communicatieambtenaar
  IA: ambtenaar die inhoudelijk verantwoordelijk / betrokken is bij beleidsdossier
  HAO: horizontaal armoede overleg
  VAO: verticaal armoede overleg
  SZG: sociaal zwakke groepen
  Vlaams Netwerk: Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

  Diverse groepen brengen thema's aan voor nieuwe legislatuur via memoranda

  • Vlaams Netwerk
  • Organisaties uit werkveld
  • Strategische adviesraden

  Overleg met Vlaams Netwerkover memoranda in aanloop naar de verkiezingen

  • Screening beleidsdocumenten en beslissingen Vlaamse Regering op maatregelen die invloed hebben op leefsituatie SZG
  • Overleg Vlaams Netwerkom reactie op beleidsnota en -brief te inventariseren
  • AA legt 1e contact met CA+ IA
  • Opname in communicatieplanning
  • Oplijsting maatregelen overlopen en inschatten van nood aan extra aandacht voor SZG bij communicatie
  • Vanuit communicatie aandacht voor leefsituatie SZG ook adviseren bij inhoudelijke uitwerking maatregelen
  • Uitwerking 1e fase campagne; scherpstellen doelen en doelgroepen, insturen campagneplanfiche
  • Feedback op strategie organiseren vanuit eigen entiteit
  • Pretesten strategie bij Vlaams Netwerk
  • Strategie finaliseren en ruwe retroplanning opmaken
  • Strategie en retroplanning voorleggen aan projectgroep
  • Uitwerking 2e fase campagne: mediamix en campagnemateriaal
  • Feedback uit eigen entiteit (o.a. AA)  verwerken
  • Pretesten campagnemateriaal bij Vlaams Netwerk
  • Campagnemateriaal fijnstellen en finaliseren
  • Campagnemateriaal en -timing voorleggen aan projectgroep
  • Evaluatie campagne in eigen entiteit
  • Evaluatie campagne metVlaams Netwerk
  • Terugkoppeling evaluaties naar vakminister, VAO, HAOen afdeling communicatie
  Kabinetten koppelen terug aan Regering & vakministers Aandachtsambtenaren koppelen terug aan HAO Tandem CA+ AA koppelt terug aan VAO Trio CA+ AA+ IA koppelt terug aan projectgroep Tandem CA+ AA koppelt terug aan Projectgroep  
  Regering & vakministers HAO VAO Projectgroep Projectgroep  
  • Regeringsverklaring
  • Beleidsnota's
  • Beleidsbrieven
  • Vlaams actieplan armoede
  • Timing en prioritering nieuwe maatregelen
  • Keuze van maatregelen waarbij communicatieacties naar SZG gewenst zijn
  • Goedkeuring strategie + ruwe retroplanning communicatiecampagne
  • Goedkeuring campagnemateriaal + campagnetiming
  • Uitrollen campagne