chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Schoonmaakmiddelen en -diensten

  Inleiding

  Er zijn heel wat schoonmaakmiddelen met een ecolabel op de Belgische markt beschikbaar. Ecolabels zijn dan ook een goed instrument om je te leiden naar meer duurzame producten. De wetgeving overheidsopdrachten laat binnen bepaalde grenzen toe om te verwijzen naar deze labels om de duurzame kenmerken van een product te omschrijven. Als aankoper hoef je je dus nog maar in beperkte mate te verdiepen in de onderliggende criteria die veelal van een technische en vrij complexe aard zijn. Voor heel wat eigenschappen i.v.m. duurzame schoonmaakmiddelen volstaat het te verwijzen naar labels. De productfiche schoonmaakmiddelen geeft je meer informatie, aanbevelingen en voorbeeldcriteria over hoe je je overheidsopdracht voor schoonmaakmiddelen op een juridisch correcte manier kan verduurzamen. 

  Download de fiche schoonmaakmiddelen

  Ook schoonmaakdiensten vallen onder deze productgroep. Indien je deze diensten aankoopt, koop je immers tegelijkertijd schoonmaakmiddelen aan, waardoor het ook hier nodig is de passende duurzaamheidscriteria in het bestek te verwerken. Bovendien worden er een aantal –hoofdzakelijk sociale- criteria voorzien, die focussen op het verduurzamen van de dienstverlening zelf. 

  Download de fiche schoonmaakdiensten

  De fiches focussen zich op schoonmaak met klassieke schoonmaakmiddelen. Schoonmaak op basis van micro-organismen – ook wel probiotische schoonmaak genoemd - is aan een opmars bezig. De bestaande ecolabels focussen zich echter nog volledig op de klassieke allesreinigers, ruitenreinigers, wasmiddelen … Deze fiches zijn dan ook niet bruikbaar wanneer je schoonmaakmiddelen op basis van micro-organismen wil aankopen. Voor schoonmaakdiensten blijven heel wat criteria, voornamelijk m.b.t. de sociale aspecten, relevant

  Productfiche en checklists schoonmaakmiddelen

  Het Departement LNE stelde in samenwerking met verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid productfiches op voor het duurzaam aankopen van schoonmaakmiddelen  en reinigingsdiensten . De fiche bevat de nodige informatie en modelbepalingen om je aankopen van schoonmaakmiddelen en reinigingsdiensten op een eenvoudige en juridisch veilige manier te verduurzamen.

  Hieronder vind je een aantal checklists voor de productgroep schoonmaakmiddelen en reinigingsdiensten. De checklists bevatten een praktische handleiding om de controle en bewijsvoering van het voldoen aan de duurzaamheidscriteria te faciliteren, zowel voor jou als aanbestedende overheid, als voor de deelnemers.

  Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

  Het Facilitair Bedrijf voorziet in dienstverlening op het vlak van schoonmaak.
  Lees meer informatie en ga na of jouw entiteit hier gebruik van kan maken. Daarnaast voorziet Het Facilitair Bedrijf ook in raamovereenkomsten i.vm. schoonmaak.

  Aankopers kunnen bijkomend ook inspiratie halen uit de GPP-criteriaset voor schoonmaakproducten en diensten die werd gepubliceerd op de GPP-website van de Europese Commissie.

  Verdere informatie en meer inspiratie voor je opdrachten i.v.m. schoonmaak kan je ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde criteria voor de duurzame aankoop van schoonmaak.

  Monitoring 

  De Vlaamse overheid heeft zichzelf de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. Het Vlaams plan overheidsopdrachten bepaalt dat een monitoring noodzakelijk is om na te gaan of de vooropgestelde doelstelling van 100% duurzame overheidsopdrachten tegen 2020 zal gehaald worden.  

  De Vlaamse overheid merkt een opdracht voor schoonmaakmiddelen en reinigingsdiensten pas als duurzaam aan wanneer de essentiële duurzaamheidscriteria in het bestek zijn opgenomen. Indien de opname van een bepaald criterium niet nuttig is in het kader van de concrete opdracht, hoef je dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. Het eDelta systeem waar heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik van maken, laat toe om te registreren of je overheidsopdrachten voor de aankoop van schoonmaakmiddelen en reinigingsdiensten deze criteria bevatten. Aankopers van de Vlaamse overheid die (nog) geen gebruik maken van eDelta, doen er goed aan om afzonderlijk te registreren of een opdracht voor schoonmaakmiddelen en reinigingsdiensten al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19). Zie ter info de pagina met essentiële duurzaamheidscriteria per productgroep 

  Vragen - ondersteuning

  Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan je terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten.