Seminarie topkader 2017: #uitdaginggeaccepteerd

Het Agentschap Overheidspersoneel en het Voorzitterscollege nodigen alle topambtenaren van de Vlaamse overheid uit voor een prikkelende tweedaagse om samen te werken aan de uitdagingen van de toekomst. Het seminarie vindt plaats op 11 en 12 mei in het Provinciaal Hof van Brugge. Schrijf u hier in.

Tijdens de tweedaagse pakken de deelnemers complexe maatschappelijke uitdagingen aan. Uitdagingen waarbij de Vlaamse overheid in de toekomst het verschil kan en moet maken. We zoeken naar een nieuwe manier van samenwerken die de entiteiten, de beleidsdomeinen en de Vlaamse overheid zelf overstijgt. Externe sprekers zorgen voor inspiratie van buitenaf.

Naast de uitdagingen staan ook vier leerlijnen centraal die samenhangen met de waarden van de Vlaamse overheid. Die hebben we nodig om antwoorden te vinden op de uitdagingen en om anders te gaan samenwerken:

  • Openheid: cocreatie
  • Wendbaarheid: disruptie
  • Daadkracht: technologie
  • Vertrouwen: cultuur

Programma

Donderdag 11 mei

8:30u: Ontvangst
9:00u: Verwelkoming en inleiding dag 1
9:45u: dr. Angela Wilkinson (University of Oxford) 

Angela Wilkinson heeft een doctoraat in de fysica en meer dan 30 jaar ervaring in risico- en onzekerheidsmanagement, strategie en overheidsbeleid. Op internationale schaal initieerde, faciliteerde en leidde ze meer dan 100 initiatieven gericht op toekomstdenken.

Tot september 2016 was ze met toekomstdenken binnen de OESO bezig. Daarvoor was ze o.a. directeur van het Oxford Scenarios Programme en van Futures, Institute of Science Innovation and Society, University of Oxford. 

Lees een artikel van Angela Wilkinson uit de Harvard Business Review: https://hbr.org/2013/05/living-in-the-futures

10:20u: Voorstelling uitdagingen en leerlijnen

11:30u: Openheid - cocreatie: Rogier De Langhe (UGent)

Rogier De Langhe is economiefilosoof aan de Universiteit Gent en verbonden aan het experimenteel stadslabo Timelab. Hij publiceert regelmatig in De Tijd, De Morgen en Knack over maatschappelijke veranderingsprocessen en deeleconomie.

Hij noemt zichzelf intellectueel avonturier en zeiler. Hij gelooft in de digitale – of horizontale – revolutie.

Lees wat Rogier schrijft:
http://www.demorgen.be/opinie/red-de-intercommunales-van-de-partijpolitiek-b4487538/
http://www.demorgen.be/binnenland/hebben-burgerbewegingen-een-toekomst-b7621ad6/

11:50u: Vertrouwen - cultuur: Michèle Mees (Centre for Balanced Leadership)

Michelle startte haar carrière in de reclamewereld maar begeleidt nu via het Centre for Balanced Leadership CEO’s en managementteams bij het creëren van een gebalanceerde organisatiecultuur, het ontwikkelen van feminiene en masculiene kwaliteiten en het verbeteren van de genderbalans.

Haar passie komt voort uit haar geloof dat dit leidt tot gelukkigere medewerkers, tot sterkere klantenrelaties en tot duurzamer en respectvoller ondernemen.

www.cfbl.eu (Centre for Balanced Leadership)

12:10u: Lunchpauze

13:00u: Daadkracht - technologie: Dries Depoorter (mediakunstenaar)

Mediakunstenaar en freelance creatieveling met een achtergrond in elektronica. Het meeste van zijn werk gaat over het internet, privacy, online identiteit en bewaking.

Hij deed 4 privacy experimenten met zichzelf als onderwerp: 24hsoundwaveHereScreenshot a dayCopy – memory. In die experimenten deelde hij gevoelige informatie over zichzelf gedurende een zekere periode om te kijken wat het effect daarvan was. Daarna onderzocht hij de privacy van anderen in projecten zoals Trojan OfficesSheriff Software, TinderInSeattle Crime CamsJaywalking

13:20u: Wendbaarheid - disruptie: Ellen Anthoni (Trendwolves)

Ellen Anthoni is trendonderzoekster bij Trendwolves, een trendbureau met expertise in Europese jongerencultuur. Vanuit hun onderzoek naar influencers, brengen ze nieuwe tendensen in kaart. Als sociologe met een achtergrond in mode heeft Ellen een brede kijk op trends. Binnen Trendwolves schrijft ze het jaarlijkse trendrapport.

13:40u: Aan de slag met de uitdagingen: "Wat als...". Ga de confrontatie aan met de toekomst en werk samen een visie en acties uit. Zoek een antwoord op nieuwe trends en ontwikkelingen en denk steeds verder in de toekomst. Verschillende stakeholders geven feedback.

18:00u: Inchecken in de hotels
19:00u: Receptie op het stadhuis, ontvangst door Minou Esquenet, schepen van Personeel, Tewerkstellingsbeleid, Sociale Economie en Landbouw in Brugge en kabinetssecretaris minister Crevits
20:00u: Diner, Brouwerij De Halve Maan, Walplein 26, 8000 Brugge

Vrijdag 12 mei

Tot 9:00u: Ontbijt in het hotel en uitchecken
9:00u: Boottocht Brugse reien OF rondleiding Huis gouverneur
10:00u: Herman Van Rompuy (voormalig voorzitter Europese Raad)

Herman Van Rompuy werd in november 2009 tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad verkozen en trad aan op 1 december 2009, bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Hij werd in 2012 herkozen voor een tweede termijn, van 1 juni 2012 tot en met 30 november 2014.

Toen hij voor het eerst werd verkozen, was Herman Van Rompuy eerste minister van België. Eerder was hij in België voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (2007-2008) en zetelde hij in verschillende regeringen, onder meer als vice-eerste minister en minister van Begroting (1993-1999) en staatssecretaris voor Financiën en KMO (1988); in 2004 werd hem de titel 'minister van staat' verleend.  

Herman Van Rompuy werkte eerst als econoom bij de Nationale Bank van België, en begon zijn politieke loopbaan in 1973 als nationaal ondervoorzitter van de jongerenafdeling van zijn partij. Hij vervulde diverse functies in zijn partij en in het Belgische Parlement, als senator (1988-1995) en vervolgens als volksvertegenwoordiger (1995-2009). 

Herman Van Rompuy heeft aan de Katholieke Universiteit Leuven een kandidaatsdiploma in de Wijsbegeerte en een licentiaatsdiploma in de Toegepaste Economische Wetenschappen behaald. Hij werd op 31 oktober 1947 geboren in Etterbeek, België, en is gehuwd met Geertrui Windels; zij hebben 4 kinderen en 6 kleinkinderen.

10:45u: Inleiding dag 2

11:00u: Openheid - cocreatie: Hella Rogiers (Over de Ring, Common Ground)

Hella is directeur bij Common Ground en heeft een Master in Germaanse Filologie (Nederlands – Engels) aan de KULeuven op zak. Ze bouwde tijdens haar loopbaan in zowel de publieke als private sector ruime ervaring op in stakeholdermanagement, procesbegeleiding, gebiedsmarketing en infrastructuurcommunicatie.

Lees enkele van haar blogs:
http://www.common-ground.eu/de-burger-roept-en-zal-niet-meer-zwijgen/
http://www.common-ground.eu/leg-storydoing-echt-wil-bereiken/
http://www.common-ground.eu/toekomstige-gezin-woont-kleiner/

11:20u: Vertrouwen - cultuur: Bart De Smet (CEO Ageas, Manager van het jaar)

Leuvenaar Bart De Smet begon zijn carrière in 1982 bij Argenta. In juni 2009 werd hij CEO van Fortis, omgedoopt tot verzekeraar Ageas na de algemene vergaderingen van april 2010.

Hij is door de lezers en een jury van het economische weekblad Trends verkozen tot Manager van het Jaar 2016 en werd door de jury geprezen voor de slimme manier waarop hij uit de as van Fortis een verzekeringsbedrijf met een sterke eigen identiteit en een stevige balans deed groeien zonder grote operationele revoluties door te voeren of zwaar wegende overnamebedragen uit te geven. Ook omdat hij bekend staat als een CEO die tussen zijn mensen staat en een grote bereidheid etaleert om naar alle stakeholders te luisteren.

Meer lezen:

http://hetverhaalvandeleider.be/bart-de-smet/

https://www.roberthalf.be/nl/blog/bart-de-smet-ceo-ageas-haal-de-ceo-van-zijn-voetstuk

Artikel De Tijd

11:40u: Lunchpauze

12:30u: Daadkracht - technologie: Bart De Waele (Wijs)

CEO en mede-oprichter van Wijs en Mandelbrot. Een boekhouder die meteen na zijn studies bij de bank ging werken, maar zich in zijn vrije tijd liever bezig hield met het bouwen van websites.

@netlash is zijn twitterhandle en tevens de naam van het bedrijf dat hij in 2006 oprichtte. 

Hij maakte de voorbije jaren naam als trendwatcher en expert in het begeleiden van de ‘digitale transformatie’ van bedrijven.

Quote:
“In een snel veranderende wereld kan enkel een zich snel aanpassende organisatie de juiste dingen leveren. Het Hollywood-model als antwoord op een VUCA-omgeving wordt het best georganiseerd in een netwerkmodel.”

www.mandelbrot.be 
www.wijs.be/nl/inzichten/artikels/niet-de-technologie-telt

12:50u: Wendbaarheid - disruptie: dr. Wouter Vandenabeele (Universiteit Utrecht)

Wouter Vandenabeele studeerde in 2000 af als licentiaat in Politieke Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 promoveerde hij tot doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven met de dissertatie 'Towards a public administration theory of public service motivation'. Sedert 2009 is hij verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. In 2011 werd hij benoemd als gastprofessor aan het Instituut voor de Overheid van de Katholieke Universiteit Leuven.

Wouter Vandenabeele is hoofddocent Human Resources Management aan de Universiteit Utrecht en tevens bijzonder gastprofessor aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Hij is lid van de European Group of Public Administration, de American Society of Public Administration, de International Research Society for Public Management en de Public Management Research Association.

13:15u: Aan de slag: bijdrage regeerakkoord

15:30u: Terugkoppeling
16:00u: Receptie
16:30u: Einde

Het Facilitair Bedrijf zorgt voor de catering overdag.

Praktisch

Schrijf u hier in tot en met 28 april.

Vragen?

Patrick Cordier (AgO), patrick.cordier@kb.vlaanderen.be