Sessie 28.2: GRB als standaard voor verdere inventarisaties: het GGINO-model

GGINO is het Gegevensmodel voor Gemeentelijke INventarisaties in het Openbaar domein.

Aalst heeft, in samenwerking met VVSG, lokale besturen, Informatie Vlaanderen, regionale en federale besturen, hoger onderwijs, en verschillende belanghebbende vzw’s, een datamodel uitgewerkt ten dienste van de inventarisering van alle objecten in het openbaar domein waar een lokale overheid in haar normale werking mee te maken heeft.

Als lokale overheid moeten tal van taken op een efficiënte manier worden uitgevoerd: bijvoorbeeld: stadsreiniging (onkruid- en gladheidsbestrijding, afvalbakken legen, …), groenonderhoud (bermbeheer, straatbomen, perken, bloembakken, …), onderhoud wegen en signalisatie (herstellingen, onderhoud signalisatie, …) begraafplaatsenbeheer, beheer park- en recreatiegebieden, enz.

Voor het efficiënter uitvoeren van al deze taken miste Aalst tal van gegevens.

Met het Grootschalig Referentiebestand als referentie werd in de loop van 2015 tot begin 2016 een traject doorlopen, waarbij onder de vorm van drie klankbordgroepen een breed gedragen gegevensmodel werd opgesteld.

Deze sessie geeft een kort overzicht van het gevolgde traject. Het GGINO-model wordt kort toegelicht en de al geïnventariseerde gegevens binnen Aalst worden gedemonstreerd. Er wordt eveneens toegespitst op de manier waarop het GRB verweven zit in het gegevensmodel.

Spreker(s)

Joris Verbeken, GIS-coördinator en GGINO-projectleider, Aalst

Doelgroepen

Regionale en federale overheden, lokale besturen, onderwijs, ondernemers, hulpdiensten, netbeheerders/nutsbedrijven, ICT-verantwoordelijken