Modellicentie 1 - CC0-verklaring

XML-versie

Hieronder vindt u een samenvatting van de verklaring. De volledige en juridisch afdwingbare versie van de licentie is de versie CC0 1.0 Universeel die gepubliceerd is op de website van Creative Commons.

"De instantie die een werk onder deze verklaring plaatst, heeft het werk in het publiek domein geplaatst door het wereldwijd afstand doen van al haar rechten op het werk onder het auteursrecht, met inbegrip van alle gerelateerde en naburige rechten, voor zover dat is toegestaan door de wet. U kunt het werk kopiëren, wijzigen, en openbaar maken, ook voor commerciële doeleinden, zonder dat u daarvoor toestemming moet vragen.
De octrooirechten of merkenrechten van enig persoon, of de rechten van andere personen op het werk of het gebruik ervan, zoals het recht op afbeelding of privacy worden op geen enkele manier aangetast door de CC0-verklaring. Tenzij expliciet is aangegeven, geeft de instantie die dat werk onder een CC0-verklaring plaatst, geen enkele garantie over het werk, en wijst ze de aansprakelijkheid af voor elke schade door het hergebruik van het werk, voor zover dat rechtsgeldig is onder de toepasselijke wetgeving.
Als u het werk gebruikt of citeert, mag u niet de indruk wekken dat het werk door de rechthebbende wordt erkend of goedgekeurd."