chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Solid zet Vlaanderen op de Govtech kaart

  Solid is een bijzonder interessant initiatief dat doet nadenken over hoe we data gebruiken en delen met elkaar. De grondlegger ervan is Sir Tim Berners-Lee, tevens de uitvinder van het World Wide Web.

  Het project Solid werkt met data-kluizen waarin altijd de meest recente data van een burger of bedrijf worden opgeslagen. Technisch bestaat Solid uit standaarden die het uitwisselen van informatie vloeiend doen verlopen, zoals dat gebeurt met de vertrouwde webtechnologie. Het verschil met de huidige aanpak is dat de burger zelf de controle heeft over die kluizen. Hij/zij beslist wie welke data kan gebruiken. Omdat de huidige manier waarop data gecapteerd, opgeslagen en geëxploiteerd worden, monopolievorming in de hand werkt, en innovatie belemmert, kan Solid een enorme verandering teweegbrengen. Een datarevolutie die ook grote opportuniteiten met zich meebrengt.

  Mijn Burgerprofiel, eerste toepassing met Solid

  De Vlaamse overheid werkt aan een eerste toepassing met Solid: Mijn Burgerprofiel. Dankzij de samenwerking tussen Vlaanderen, de UGent en onderzoekscentrum imec draait reeds een testversie van deze eerste Vlaamse data-kluis. Professor Ruben Verborgh van de UGent werkt samen met Sir Tim Berners-Lee en ziet een toekomst waarin burgers en bedrijven terug de ultieme zelfbeschikking hebben over hun data.

  Vlaamse thema-namiddag met Sir Tim Berners-Lee

  Onder het thema ‘De burger in controle van zijn eigen data’ organiseerde de Vlaamse overheid op 28 september een studienamiddag rond Solid. Sir Tim Berners-Lee zelf nam de introductie voor zijn rekening. Hij prees de Vlaamse inspanningen. ‘Jullie snappen het’, zei hij. ‘De overheid begrijpt het concept, de UGent en het onderzoekscentrum imec staan aan de top.’ Voor minister-president Jan Jambon, die nadien het woord nam, is Solid een innovatie van historisch belang. ‘Overheden zullen hierdoor pro-actiever kunnen werken, bijvoorbeeld voor het automatisch toekennen van premies’, stelde hij. Ook voor de burger zelf wordt één en ander eenvoudiger. ‘Stel je gaat verhuizen. Met een druk op de knop kan je bedrijven verwittigen dat je adres gewijzigd is. Stel je gaat solliciteren. Met een druk op de knop kan je je diploma delen.’

  Demo illustreert de werking van data-kluizen

  Tijdens de studienamiddag werd gedemonstreerd hoe een Solid-kluis gebruikt wordt bij de oprichting van een boekhoudkantoor door een Nederlandse burger in Vlaanderen. Certificaten, identiteitsdocumenten en bankattesten worden uitgewisseld met de notaris. Burgers zullen niet meteen merken dat Solid de achterliggende technologie is, wel dat alles vlotter verloopt.

  Enorme transformatie waarin Vlaanderen een rol kan spelen

  De thema-namiddag legde de vinger op een wonde: de manier waarop vandaag met data wordt omgegaan is niet langer houdbaar. ‘Techbedrijven wiens business draait rond het capteren en exploiteren van data staan voor een enorme transformatie’, concludeerde administrateur-generaal Barbara Van Den Haute van Informatie Vlaanderen in haar slotbetoog. En ook: ‘Opvallend in alle sessies is de vraag naar een governance model. Wie zit achter de knoppen van die afspraken? Hoe zorgen we dat alles veilig verloopt? Technisch is alles duidelijk, maar ethisch en legaal zijn er nog wat katten te geselen. Telkens komt ook de vraag terug welke rol de overheid hierin speelt?’ De thema-dag was een enorm succes met zeer betrokken deelnemers.  Zelfs de vraag hoe we een datakloof kunnen vermijden en iedereen mee aan boord hijsen, werd niet omzeild.

  Tot slot, je voelt dat er een momentum zit aan te komen. We zien dat bedrijven, onderzoeksinstellingen, overheden én gebruikers klaar zijn om mee te gaan in deze datarevolutie. Zij aan zij. Met hetzelfde belang en doel voor ogen. Data is dé grondstof voor innovatie en nieuwe dienstverlening, en is véél te belangrijk om UIT de handen van de gebruiker te houden. Alleen al daarom is het dubbel en dik waard om Solid te blijven opvolgen.