Spreekbuis

Banner Spreekbuis

Je goed voelen op je werk is belangrijk. Is dat niet zo? Word je geconfronteerd met problemen op het werk als conflicten, pesterijen, discriminatie, diefstal of andere integriteitskwesties …? Dan staat Spreekbuis voor je klaar. Spreekbuis luistert, geeft advies en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon.

Spreekbuis is er voor personeelsleden van de Vlaamse overheid

We zijn elke dag bereikbaar via spreekbuis@vlaanderen.be Het Spreekbuisteam beantwoordt je mail binnen de 5 werkdagen.

Word je liever opgebeld door een medewerker van Spreekbuis? Dan kan je een e-mail sturen naar spreekbuis@vlaanderen.be en vragen aan het Spreekbuisteam om je op te bellen.

Lees meer over:

Ook bij deze actoren kunt u terecht

Naast Spreekbuis kunnen personeelsleden van de Vlaamse overheid ook terecht bij deze kanalen.

Meer informatie

Informatie over het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid vindt u in het integriteitsluik op deze website.
Informatie over welzijn op het werk vindt u in het luik welzijn.