chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Spring Uit De Band

  Waarom innoveren, en waarom dan een leertraject?

  Sommigen zeggen: het is 5 voor 12… De overheid moet bezuinigen, en wil meer met minder. Radicale keuzes worden geëist. Innoveren kan hierop een antwoord zijn.

  Maar dat mag zeker niet de enige reden zijn om te innoveren.

  Pact 2020 en VIA vragen om een Vlaanderen die een topregio is. Een overheid moet daarin een belangrijke partner kunnen zijn. Ook hierop kan innoveren het antwoord zijn.

  Vele antwoorden zijn mogelijk en elke overheidsinstelling maakt dat best voor zichzelf uit, samen met haar belanghebbenden!

  Wij denken dat innoveren een must is. De mate van innovatie, hangt af van de opdracht en de doelstellingen die elke overheid zichzelf geeft.

  Dit leertraject is opgezet naar aanleiding van de evaluatie voorbije goede initiatieven als Spits en Knoop. Bij deze evaluatie was onder meer het CAG (college van ambtenaren-generaal van de Vlaamse overheid) een klankbord. De idee rond deze vernieuwde aanpak van innovatie-ondersteuning, is dat de kracht in de mensen zelf zit. Als overheid moeten wij pogen de randvoorwaarden te creëren, zodat die kracht maximaal tot uiting kan komen.  Daarom een leertraject. Om onze mensen te ondersteunen, en om meer inzicht te vinden in die randvoorwaarden voor innovatie die wij in onze overheid zouden moeten stimuleren.
  Een twintigtal projecten gaan met ons op stap. Je vindt ze op deze site.

  We willen echter geen “closed community” creëren rond dit innovatieleertraject. We willen ons in ons doen en denken laten inspireren uit allerlei hoeken. Daarom zetten we deze site op Internet. Gebruik de reactiemogelijkheden op deze site en ook de sociale media  om samen met ons de innovatie-ambities te versterken. Twitter met ons via #springuitdeband, deel uw kennis en ervaringen met ons op onze linkedin-groep springuitdeband, en oogst met ons mee op onze oogst-site!

  Wat willen we oogsten?

  • Ervaringen: beste praktijken, verrijkkende mislukkingen, opgedane vaardigheden, ...
  • Instrumenten: werkvormen, tools, systemen, ...
  • Theorieën en kennis: opgedane kennis, literatuur, modellen, ...
  • Schakelfiguren: coaches, inspriratoren, innovatoren, experten, ...

  Wat beogen we voor wie?

  DoelstellingenHoe en voor wie?

  Innovatoren krijgen input ondersteuning vanuit interne expertise en externe expertise.

  Coaching rond het innovatieproces voor de deelnemers aan het leertraject. Vanuit het leertraject zoeken we ook naar interne en externe partners waarmee men zich kan verbinden.

  Innovatoren in het leertraject leren van en aan elkaar.

  Vergemakkelijken van uitwisseling van kennis en ervaring in innovatie voor de deelnemers aan het leertraject.

  Innovatoren of innovatie-initiatieven van de VO helpen verbinden, voor meer synergie en meer samenwerking.

  Vergemakkelijken van uitwisseling van kennis en ervaring in innovatie voor de deelnemers aan het leertraject en voor de VO in het algemeen.

  De Vlaamse overheid kan leren over innovatie vanuit de praktijk (innovatieprojecten) en krijgt beste praktijken / handvaten aangereikt.

  Expliciteren van de leerwinst vanuit het leertraject (via de Innovatoren) naar de VO.