chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stage- en leerwerkplaatsen

  Overzicht alternatieve tewerkstellingsvormen
  (Onbezoldigde) stageplaatsen
  (Bezoldigde) bedrijfsstages
  (Bezoldigde) leerwerkplaatsen
  Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2017

  Overzicht alternatieve tewerkstellingsvormen

  Bij de Vlaamse overheid zijn er verschillende manieren om stage te lopen. Er zijn de onbezoldigde stageplaatsen - zoals de schoolstage en de beroepsverkennende stages - en bezoldigde stages: BIO-stage, GIBO-stage, OAO-stage. Daarnaast zijn er ook ervaringsstages in het kader van herplaatsing. Ook vakantiewerk voor jobstudenten kan als stage gezien worden.

  Wat houden al die stages precies in? Voor wie is welke stage bedoeld? Tellen stagiaires mee als "kop"? Dienen stagiaires geregistreerd te worden? Deze en nog veel meer vragen worden beantwoord in het handige overzicht , dat je wegwijs maakt in het stage-aanbod van de Vlaamse overheid.

  Hierna nog enkele verduidelijkingen over de voornaamste vormen van stages:

   (Onbezoldigde) stageplaatsen

   Het begrip ‘stagiair’ kan zeker in de overheidssector voor verwarring zorgen. Een personeelslid dat stage loopt met het oog op een vaste benoeming wordt immers ook een stagiair genoemd. Met stagiairs worden hier evenwel bedoeld:

   • leerlingen en studenten die in het kader van hun schoolse opleiding stage volgen (schoolstage);
   • cursisten van opleidingscentra (stage van opleidingscentrum)

   De Vlaamse overheid wil deze stagiairs in de mate van het mogelijke een kans bieden om ervaring op te doen tijdens hun opleiding, zodat ze daarna beter gewapend de arbeidsmarkt kunnen betreden.

   Alle stagiairs zijn welkom. Zo ook universitairen en hogergeschoolden. Binnen de Vlaamse overheid worden bovendien extra inspanningen geleverd om leidinggevenden te sensibiliseren rond:

   • kansengroepen (kortgeschoolden, personen met een arbeidshandicap, personen van allochtone afkomst) omdat zij het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt;
   • knelpuntenstages (stageplaatsen die moeilijk te vinden zijn in de privésector)

   naar boven

   (Bezoldigde) bedrijfsstages (bio = beroepsinlevingsovereenkomsten)

   De beroepsinlevingsovereenkomst verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Een beroepsinlevingsovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties worden aangeleerd op de werkvloer. Contactpersoon: Greta Gryson 

   Op de website van VDAB vind u meer informatie over de beroepsinlevingsovereenkomst.

   naar boven

   (Bezoldigde) leerwerkplaatsen (OAO = overeenkomst alternerende opleiding)

   Bezoldigde leerwerkplaatsen zijn specifiek bedoeld voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Deze jongeren volgen twee dagen in de week les op school en gaan drie dagen uit werken (betaalde werkervaring).

   Ook hier is de betrachting om meer jongeren werkervaring te laten opdoen zodat ze nadien beter gewapend de arbeidsmarkt kunnen betreden. De taken die de jongeren kunnen uitvoeren zijn heel divers: dat kan gaan van administratief werk tot handenarbeid.

   Sinds 1 september 2016 is er een nieuw kader voor alternerende opleidingen dat zijn rechtsgrond vindt in:

   • het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
   • het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

   Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2017

   leeftijd

   Max. 50% van het GMMI van 1.387,49 euro (bedrag index 1,4859)

   Bruto per maand (index 1,6734)

   Bruto per maand (100%)

   15 jaar

   50% x 64% =

   500,03

   298,81

   16 jaar

   50% x 70% =

   546,90

   326,82

   17 jaar

   50% x 76% =

   593,79

   354,84

   18 jaar

   50% x 82% =

   640,66

   382,85

   19 jaar

   50% x 88% =

   687,53

   410,86

   20 jaar

   50% x 94% =

   734,41

   438,87

   21 jaar en ouder

   50% x 100% =

   781,29

   466,89

   Regelgeving

   Contact

   Meer informatie

   Adres
   Greta Gryson
   Havenlaan 88, bus 50
   1000 Brussel
   België
   E-mail
   View in google maps