chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stages

  Beleef internationale organisaties van binnen uit

  Om ervaring op te doen in een internationaal kader, kun je ook een stage volgen bij een internationale organisatie. In overleg met je leidinggevende en personeelsdienst kun je bekijken of en hoe dit zou kunnen inpassen in je loopbaan binnen de Vlaamse overheid.

  Meestal zijn dergelijke stages onbetaald en liggen de verblijfskosten in de steden waar die organisaties gevestigd zijn ook behoorlijk hoog. Daarom voorziet het Departement Internationaal Vlaanderen in een stagefinanciering als je:

  • jonger bent dan 35 jaar
  • een stageplaats bemachtigd hebt bij een internationale organisatie
  • een diploma van een Vlaamse onderwijsinstelling hebt.

  Meer informatie over het stagefinancieringsprogramma kun je vinden op de website van het Departement Buitenlandse Zaken.

  Getuigenis Jos Raymenants (WSE)

  Sinds de start van het stagefinancieringsprogramma in 2001 hebben al meer dan 300 stagiair(e)s hiervan kunnen genieten. Sommige vroegere stagiair(e)s zijn momenteel ook collega’s binnen de Vlaamse overheid. Jos Raymenants (WSE) getuigt over de stage die hij in 2008 liep bij het Regionaal Informatiecentrum van de VN (UNRIC).

  Mijn Frans is sterk verbeterd
  Jos Raymenants (WSE)

  Ambtenarenstages bij de Europese Commissie

  Specifiek voor overheidspersoneel vanuit de EU-lidstaten voorziet de Europese Commissie in stages van drie tot vijf maanden via de mogelijkheid ‘nationale deskundigen in beroepsopleiding’. Je hoeft hiervoor niet over een specifieke beroepservaring beschikken, maar moet wel de nodige talenkennis hebben en nog nooit eerder van een andere stage, contract of vorm van tewerkstelling bij een EU-instelling hebben genoten. 

  De overheid van het personeelslid die als ‘nationale deskundige in beroepsopleiding’ werd geselecteerd moet wel blijven instaan voor het salaris. Directoraat-Generaals kiezen doorgaans wel voor kandidaten van wie beroepservaring en opleiding aansluiten bij hun werkzaamheden. Denk dus goed na bij het opgeven van het Directoraat-Generaal dat je voorkeur wegdraagt om stage bij te lopen. Het kan ook nuttig zijn om na de officiële indiening, ook het Directoraat-Generaal van je voorkeur informeel op de hoogte te brengen van je interesse.

  Hoe stel je je kandidaat?

  Doorgaans wordt er twee maal per jaar een oproep gelanceerd: in het voorjaar voor de sessie in de herfst, en in het najaar voor de sessie in de lente van het daaropvolgende jaar. 27 maart 2018 is de deadline voor kandidaturen voor de herfstsessie die in oktober 2018 start. Je moet je kandidatuur indienen via de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie. 

  Stuur je Europass CV in het Engels of het Frans en een  Application Form  naar relex.belgoeurop@diplobel.fed.be met Del-VL.Belgoeurop@diplobel.fed.be in cc.

  Meer informatie over ‘nationale deskundigen in beroepsopleiding’ bij de Europese Commissie kun je vinden in het besluit over nationale deskundigen (onder Titel II).

  Meer informatie

  Bekijk het overzichtsdocument met alle mogelijke stageplaatsen bij internationale organisaties.

  Hieronder kun je de linken vinden naar de websites met informatie over stages bij de voornaamste internationale organisaties die van belang zijn voor de Vlaamse overheid: