chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Standaardparagraaf

  De Vlaamse overheid biedt een standaardparagraaf aan die je kan opnemen in de algemene bepalingen van je bestek. De standaardparagraaf beoogt een louter sensibiliserende werking en informeert marktspelers over het beleid van de aanbestedende overheid rond duurzame overheidsopdrachten. Door de standaardparagraaf op te nemen, maak je meteen duidelijk dat je inzet op duurzaamheid en wek je ook de interesse van duurzame ondernemers.

   “De aanbestedende overheid engageert zich om duurzame overheidsopdrachten te plaatsen. Ze ziet duurzame overheidsopdrachten als een instrument om beleidsdoelstellingen inzake duurzame ontwikkeling mee te helpen realiseren. Daar waar mogelijk neemt ze de nodige criteria over ecologische, sociale en ethische aspecten op in de opdrachtdocumenten. Indien dergelijke duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in het bestek, moet het werk, de levering of de dienst hier vanzelfsprekend aan voldoen.”