chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stappenplan functieclassificatie

  Ben je als HR-verantwoordelijke binnen de diensten van de Vlaamse overheid op zoek naar praktische richtlijnen om het traject functieclassificatie in je departement of agentschap op te zetten? Dan kun je gebruik maken van dit stappenplan.

  Stap 1: opstart

  Je start de functieclassificatie met een projectmatige aanpak vanuit een projectstructuur.

  Hoe opstarten?

  Stap 2: functiestructuur opmaken

  Je denkt na over welke functies het departement of agentschap nodig heeft om processen uit het personeelsplan (PEP) te realiseren en hoe die functies zich tegenover elkaar verhouden.

  Hoe een Personeelsplan (PEP) omzetten naar functies?

  • 1

   Wijs de processen toe aan functiefamilies

   De afzonderlijke processen toewijzen aan functiefamilies is wenselijk met het oog op draagvlak, validatie, …

  • 2

   Bepaal de impact op de organisatie

   Je houdt hierbij rekening met deze vragen:

   • Mogen de nieuwe of bijgewerkte functies anders ingedeeld worden in het team, de afdeling, het agentschap of het departement?
   • Mogen nieuwe functies ontstaan?
   • Mogen processen die verspreid zijn over meerdere teams geclusterd worden?
   • Mag functiedesign of zijn kleinere bijsturingen van bestaande functies wenselijker?
  • 3

   Cluster de processen in mogelijke functies

   Afhankelijk van de vorige stap filter je de processen en voltijdse equivalenten (VTE) uit een team of afdeling en sorteer je die per functiefamilie. Je kijkt hierbij welke combinaties een optimaal takenpakket vormen.

   Naast de functiefamilies bieden andere organisatieprincipes (clustering volgens output, proces, klant, …) inspiratie.

  • 4

   Maak van de mogelijke functies volwaardige functies

   Je gaat op basis van de beschikbare VTE na of dit voorlopig takenpakket geschikt is om er een volwaardige functie van te maken.

   Je houdt hierbij rekening met deze vragen:

   • Kan het functiepakket aangevuld worden met andere (sub)processen?
   • Kunnen er (sub)processen geschrapt worden uit het functiepakket?
  • 5

   Definieer de verschillen in complexiteit

   Je verdeelt, indien nodig, de beschikbare VTE over de verschillende profielen in de functie en je geeft die een passende functietitel.

   De indelingscriteria van de functiefamilie helpen je hierbij.

  Hoe een functiestructuur opmaken?

  • 1

   Koppel de inventaris aan de structuur van de organisatie

   Om een functiestructuur op te maken, koppel je de inventaris van de verder uit te werken functies aan de (nieuwe) structuur van de organisatie zodat duidelijk is:

   • welke functie hiërarchisch of functioneel wordt aangestuurd door welke functie
   • welke processen opgenomen worden binnen welke deelentiteit
   • hoe de verschillende deelentiteiten met elkaar samenwerken
  • 2

   Laat de functiestructuur valideren

   Je laat de functiestructuur valideren door het directiecomité.

  Stap 3: functiebeschrijvingen opmaken

  Je maakt kwalitatieve functiebeschrijvingen en bespreekt die met de betrokken functiehouder(s).

  Hoe een functiebeschrijving opmaken?

  Stap 4: functieclassificatie opmaken

  Je maakt een formele functieclassificatie op.

  Hoe een functieclassificatie opmaken?

  Stap 5: functieclassificatie in P&O-beleid integreren

  Je gaat na hoe je je functieraamwerk kunt integreren in de diverse domeinen van het P&O-beleid. Zo bekom je een geïntegreerd P&O-beleid.

  • 1

   Ga na voor welke P&O-processen de functiefamlies een hulpmiddel kunnen zijn

   Organisatie-ontwerp
   Functiefamilies maken duidelijk welke takenpakketten procesmatig verwant zijn. Dit is een hulpmiddel als de organisatie ervaringen en competenties wil bundelen of de uitvoering van gelijkaardige processen wil opnemen binnen 1 deelentiteit.

   Werving en selectie
   Het traject functieclassificatie maakt duidelijk welke functies geworven of bevorderd moeten worden. De opgestelde functiebeschrijving of de functieklasse geeft de nodige competenties weer voor de functie.

   Leren en ontwikkelen
   De functiebeschrijving bevat een vereist competentieprofiel voor de functie. Door dit profiel te vergelijken met het feitelijke competentieprofiel van de medewerker, wordt duidelijk welke competenties verder ontwikkeld moeten worden (in het kader van PLOEG, maar ook met het oog op doorgroeien naar een andere functie of het opnemen van nieuwe taken en verantwoordelijkheden).

   Loopbaanbeleid
   De indeling in functiefamilies toont het niveau van de functies en hoe groot de stap is van de ene functie naar de andere. Dit maakt duidelijk welke loopbaanpaden mogelijk zijn en biedt input voor het opstellen van een bevorderingsprofiel.

   Prestatiemanagement
   De functiefamilies zijn een hulpmiddel voor individuele functiebeschrijvingen. Een goede individuele functiebeschrijving maakt duidelijk wat er van de medewerker verwacht wordt en vormt de basis voor de planning, evaluatie en waardering.

   Beloningsbeleid
   De functie heeft een invloed op het basissalaris van de medewerker. Dankzij het competentieprofiel in de functiebeschrijving kan een koppeling gebeuren met de huidige rangen en graden (vereist voor het PEP).

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Kato Simons – Beleidsmedewerker loopbaan & beloning
  Agentschap Overheidspersoneel – Team HR-beleid en Strategie
  kato.simons@vlaanderen.be