Steekkaarten

Documenten en instrumenten voor milieuverantwoorde overheidsopdrachten (ondersteuning bij het uitschrijven van duurzame overheidsopdrachten)

Er bestaan verschillende websites die aankopers bijstaan om milieuoverwegingen te integreren in hun overheidsopdrachten. De cel Interne Milieuzorg stelde steekkaarten op over de verschillende websites zodat je als aankoper snel kan beslissen welke website je het best een antwoord kan geven op je vraag.

De steekkaarten zijn allemaal op dezelfde manier gestructureerd, zodat je de verschillende websites op een snelle en overzichtelijke manier met mekaar kan vergelijken.