chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sterkte/zwakte analyse (SWOT analyse)

  Wat is het?

  SWOT Analyse is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of organisatie te evalueren ten behoeve van de strategische planning.

  Hierbij gaat het om de doelstellingen van de organisatie of specifieke projecten en de identificatie van de interne en externe factoren die gunstig of ongunstig zijn voor de verwezenlijking van de externe doelstellingen.

  Een SWOT geeft een waardeoordeel aan kenmerken van zowel de interne als de externe omgeving.

  naar boven

  Wanneer gebruiken?

  • De SWOT analyse kan een prima instrument zijn van de strategische planning
  • De sterkte-zwakteanalyse kan ook dienen om beslissingen te nemen en om de positie, de koers en de strategie van een bedrijf tegen het licht te houden.
  • De analyse wordt gebruikt voor planning, marketing, beoordeling van de concurrentie, organisatieontwikkeling, productontwikkeling, onderzoek en teambuilding.
  • Door individuen wordt de sterkte-zwakteanalyse gebruikt als hulpmiddel om een beter beeld van zichzelf te krijgen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
  • De analyse kan ook deel uitmaken van een ondernemingsplan.

  naar boven

  Hoe werkt het?

  Stap 1

  Bepaal wat je wil analyseren.

  Stap 2

  Bepaal de kansen en bedreigingen (externe analyse) van het project.   

  • Maak een opsomming van de kansen en bedreigingen.  
  • Rangschik ze op basis van belang.
  • Bepaal de top drie.   

  Stap 3

  Bepaal de sterktes en zwaktes (interne analyse) van het project. 

  • Maak een opsomming van de sterktes en zwaktes  
  • Rangschik ze op basis van belang.
  • Bepaal de top drie.

  Stap 4

  Maak een overzichtelijk schema van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.

  Om lange lijsten te vermijden noteer je enkel de meeste doorslaggevende SWOT punten. Om het overzichtelijk te maken zet je de SWOT punten in een schema.

  Stap 5

  Maak een confrontatiematrix.

  Voor het invullen van een confrontatiematrix zijn er 4 eisen waar je rekening mee moet houden, namelijk:

  1. De voortgang moet meetbaar zijn.
  2. De doelstellingen spreken elkaar niet tegen en zijn samenhangend.
  3. Geef voorkeur aan doelstellingen: wanneer wil je wat bereiken?
  4. Doelstellingen moeten haalbaar zijn.

  voorbeeld_confrontatiematrix.docx

  naar boven

  Terminologie

  Sterktes (strengths)

  Dit zijn sterke punten van een project of organisatie die kunnen bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Welke voordelen bied je je klanten?
  • Wat doe je beter dan je concurrenten?
  • Waarom kiezen klanten eerder voor jou dan voor je concurrenten?
  • Wat zijn je Unique Selling Points (USP's)?

  Het is bij het formuleren van de sterke punten van belang deze vanuit zowel een intern perspectief als het oogpunt van de klant en markt te benaderen. Blijf realistisch om te voorkomen dat je organisatie of je project te hoog wordt gepositioneerd ten opzichte van de markt en de concurrenten.

  Zwaktes (weaknesses)

  Dit zijn zwakke punten van een project of organisatie die een negatief effect kunnen hebben bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Wat kan er vanuit de organisatie verbeterd worden?
  • Wat moet ontweken worden binnen de organisatie of het project?
  • Welke zwakheden zien je klanten?
  • Waardoor worden er klanten verloren?

  Dit is erg lastig en het kan behoorlijk confronterend zijn. Laat vooral anderen (personen vanuit buitenaf) oordelen zodat je hiermee aan de slag kan.

  Kansen (opportunities)

  Dit zijn de mogelijkheden die zich voordoen voor de organisatie of het project. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Welke interessante trends zijn er waar je organisatie of je project op in zou kunnen spelen?
  • Wat zijn kansen voor je organisatie of je project?

  Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen kunnen de volgende zaken van invloed zijn: technologische ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen, veranderingen binnen de doelgroep, ...

  Bedreigingen (threats)

  Dit kunnen mogelijke blokkades die het project of organisatie negatief kunnen beïnvloeden vanuit de markt. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Welke mogelijke blokkades of externe risico’s kan je identificeren voor de organisatie of het project?
  • Hoe ziet de financiële situatie van het project of de organisatie eruit?
  • In hoeverre vormen nieuwe technologieën voor het project of de organisatie een bedreiging?
  • Zijn geïdentificeerde zwaktes een bedreiging voor het project of de organisatie?
  • In hoeverre voldoe je aan de kwaliteitseisen van de markt en kan je nog concurreren met andere aanbieders?

  naar boven

  Praktisch

  • Groepsgrootte: 0-15 deelnemers
  • Kostprijs: geen
  • Materiaal:
   • Een groot papier of een muur of een bord waarop je de matrix kan weergeven
   • Post-its

  Terug naar toolbox werkvormen