chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Strategische communicatie en evenementen

  Bedrijf (Leverancier)
  Bevoegde overheidsdienst
  Departement Kanselarij en Bestuur

  DKB sloot een raamovereenkomst af met twee bureaus voor de communicatie en de organisatie van evenementen.

  Er zijn twee percelen:

  • Perceel 1 is voor de ontwikkeling en uitvoering van strategische en operationele communicatieopdrachten. De raamovereenkomst is afgesloten met communicatiebureau Absoluut.
  • Perceel 2 is voor de ontwikkeling en uitvoering van evenementen. De raamovereenkomst is afgesloten met evenementenbureau Sylvester Productions.

  Het volledige beleidsdomein Kanselarij en Bestuur kan gebruik maken van de raamovereenkomst.

  Perceel 2, raamovereenkomst afgesloten met evenementenbureau Sylvester Productions (voor de ontwikkeling en uitvoering van evenementen) staat ook open voor alle andere departementen en alle intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (IVA's) van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest

  Iedere entiteit benut daarvoor het eigen budget.

  Indien een entiteit een opdracht wil plaatsen bij Sylvester Productions, neemt zij hiervoor eerst contact op met het team Communicatie van DKB (lieve.debrabandere@kb.vlaanderen.be of communicatie@dar.vlaanderen.be). Zie ook de gebruiksvoorwaarden en werkwijze op het intranet.

   

  Thema
  Communicatie
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse overheid

  Leveranciersinfo

  Leverancier
  Hoe bestellen

  De gebruiksvoorwaarden en werkwijze vindt u hier (intranet).

  Mogelijke afnemers
  • Alle entiteiten binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (perceel 1 + 2)
  • Alle andere departementen en alle intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (IVA's) van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest (enkel perceel 2)

  Voor perceel 2:

  Meer informatie