chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stroomschema

  Als uitvoerende macht is de Vlaamse Regering als enige belast met de uitvoering van Vlaamse decreten en doet dit o.a. via de goedkeuring van uitvoeringsbesluiten. In de praktijk komen ook de meeste decreten tot stand op initiatief van de Vlaamse Regering. In het Vlaamse regelgevingsproces zijn daarom een aantal interne als externe kwaliteitswaarborgen ingebouwd met elk een eigen finaliteit. Deze inhoudelijke en procedurele kwaliteitswaarborgen dragen zo elk op hun eigen manier bij aan het bereiken van kwaliteitsvolle regelgeving.

  Regelgeving moet kwaliteitsvol zijn. Kwaliteitsvolle regelgeving voldoet aan volgende negen kenmerken:
  1. noodzakelijk en doeltreffend;
  2. doelmatig en afgewogen;
  3. uitvoerbaar en handhaafbaar;
  4. rechtmatig;
  5. samenhangend;
  6. eenvoudig, duidelijk en toegankelijk;
  7. onderbouwd en overlegd;
  8. blijvend relevant en actueel;
  9. digitaalvriendelijke regelgeving.

  De dienst Wetsmatiging heeft een handige tool ontwikkeld met een overzicht van deze verschillende procedures bij de goedkeuring van regelgeving op initiatief van de Vlaamse Regering. Het stroomschema is een dynamisch stappenplan dat de gebruiker wegwijs maakt in het regelgevingsproces. Het geeft op een handige manier de verschillende stappen in het regelgevingsproces weer en geeft per stap aan welke instantie verantwoordelijk is.

  Dit stroomschema is een schematische en vereenvoudigde voorstelling van het proces. Het voordeel hiervan is dat alles duidelijk en overzichtelijk wordt opgelijst. Het nadeel is dat nuances en uitzonderingen niet opgenomen kunnen worden.
  U kunt hier de verwijzingen vinden naar de juiste rechtsbronnen, omzendbrieven, uitzonderingsprocedures en links naar de documenten, sjablonen en websites. Ook de checklist met timing is louter een indicatie.

  Het is een instrument om de planning te vereenvoudigen, maar deze checklist houdt geen rekening met de verschillende mogelijke uitzonderingssituaties. Daarom raden wij aan om bij twijfel de juiste informatie op te zoeken in de relevante regelgeving of de betrokken instantie te raadplegen. Het stroomschema geeft per onderdeel de linken aan naar de gedetailleerde informatie en rechtsbronnen.

  Indien u meer informatie wenst over dit stroomschema kan u hiervoor terecht bij de dienst Wetsmatiging, via wetsmatiging@vlaanderen.be