chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Studiedag "Onbeperkt aan de slag" over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte

  Op 23 februari 2015 organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid de studiedag "Onbeperkt aan de slag" in het Provinciehuis Leuven. De studiedag stond in het teken van de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid en elders. Samen met een 160-tal HR-specialisten, beleidsmedewerkers, middenveldorganisaties en werkgevers gingen we op zoek naar nieuwe wegen om de doelgroep te bereiken, tewerk te stellen en te begeleiden.

  Plenaire sessie

  De Vlaamse Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva opende de studiedag. In haar toespraak haalde ze aan dat er aan werkgeverskant maatwerk en écht engagement nodig is om personen met een handicap of chronische ziekte aan de slag te helpen. De Diversiteitsambtenaar lichtte ook de voornaamste resultaten van het onderzoeksrapport van het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) toe. Uit dit rapport bleek onder andere het belang van nieuwe manieren van kijken naar functies via bijvoorbeeld, jobcrafting. Ten slotte lanceerde Alona Lyubayeva ONbeperkt, het nieuwe personeelsnetwerk voor collega's met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid.

  Dr. Luc Dorenbosch van onderzoeksinstituut TNO Nederland lichtte vervolgens het concept jobcrafting nader toe. Jobcrafting is een manier waarop jij als individuele medewerker aan de verbetering van je eigen baan kan werken. Maar ook op teamniveau kan deze methodiek gebruikt worden. In de brede HR-wereld is jobcrafting reeds langer een begrip, maar het concept heeft ook heel wat potentieel voor de tewerkstelling van kansengroepen. Vragen die aan bod kwamen in Luc’s presentatie: hoe kan je sleutelen aan banen door functies als een dynamisch geheel van taken te beschouwen? Wat kan een taakanalyse op teamniveau opleveren? Wat zijn de implicaties en de mogelijkheden van “taak misfits”? Hierbij  de presentatie van Luc Dorenbosch over jobcrafting .

  Daarop aansluitend nam Prof. Frans Nijhuis van de Universiteit Maastricht ons mee in het verhaal van jobcreatie. Jobcreatie, dat is het (opnieuw) maken van eenvoudige functies door werkprocessen te herstructureren en bestaande functies op te splitsen. Zo bied je kansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast gaf Prof. Nijhuis aan welke historische ontwikkelingen ertoe  geleid hebben dat personen met een handicap of chronische ziekte steeds minder een plaats vonden op de arbeidsmarkt. Hij legde ook uit hoe jobcreatie in Nederland toegepast wordt in het kader van de nieuwe Participatiewet. Klik hier voor de presentatie van Frans Nijhuis over jobcreatie.

  Anke Rinkes van uitzendonderneming Adecco sloot de voormiddag af met een presentatie over jobbanking in de uitzendsector. Jobbanking betekent dat een moederbedrijf zijn werknemers tijdelijk uitstuurt naar ontvangende organisaties (bv. als consulent, als enclavemedewerker of als interimkracht). Voor de werknemer kan dit een springplank zijn naar vast of regulier werk, voor de werkgever in de ontvangende organisatie is het een laagdrempelige manier van kennismaken met de doelgroep en van werken aan draagvlak. Bij Adecco worden via het Handicap & Competentie Programma kantoormedewerkers gesensibiliseerd rond het onderwerp en interimkrachten met een handicap of chronische ziekte ondersteund in hun werk door bv. het bieden van arbeidspostaanpassingen. Hierbij de presentatie van Anke Rinkes over jobbanking in de uitzendsector .

  Workshops

  In de namiddag stonder er vier parallelle workshops op het programma:

  In workshop 1 ging dr. Luc Dorenbosch van TNO Nederland aan de slag met jobcrafting. In een aantal oefeningen zochten de deelnemers antwoorden op vragen zoals: “welke taken doe ik vanaf het begin? Wat is er later bijgekomen? Welke taken zijn over de jaren heen toegenomen? Wat doe ik nog graag? Wat kan ik minder goed? Wat kan ik nog aan?” Dergelijke experimenten op microniveau kunnen een aanzet geven om het HR-beleid op team- of afdelingsniveau bij te sturen. Zo maak je gebruik van de kennis van medewerkers over hun eigen werk. Maar hou er rekening mee dat jobcrafting ook bedreigend kan overkomen en weerstanden kan oproepen.

  In workshop 2 maakten de deelnemers kennis met een goede praktijk van jobcreatie. Henny Mulders, adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in Nederland (UWV), vertelde over het project “Een passende baan in het Slotervaartziekenhuis Amsterdam” dat UWV samen met de Universiteit Maastricht uitgevoerd heeft. Via de methodiek van inclusief herontwerp van werkprocessen werd in dit ziekenhuis de functie van afdelingsassistent gecreëerd. Deze assistent, doorgaans een persoon met een handicap of chronische ziekte, verricht individueel ondersteunende taken en ontlast zo de rest van het team. De presentatie over een goede praktijk over jobcreatie.

  In workshop 3 namen Mary van de Looij van de sociale werkvoorziening Breed in Nijmegen en Bert De Koning van gemeente Wijchen ons mee in het verhaal van jobbanking via de sociale economie. Samen nemen de twee organisaties deel aan een landelijk pilootproject om bij gemeenten en provincies banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Breed en gemeente Wijchen slaagden er in om door het bekijken van werkprocessen werknemers van de sociale werkvoorziening te detacheren naar de gemeente. En dat ook in minder evidente contexten zoals beleidsafdelingen. De presentatie van jobbanking via de sociale economie.

  In workshop 4 legden we de link tussen handicap, hoger onderwijs en werk. Lies Tijtgat van het Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding van de UGent (UCBO) en Ellen Meersschaert van het Steunpunt Inclusief Onderwijs (SIHO) brachten een interactieve sessie met groepswerk en getuigenissen. Vermeld ik als werkzoekende mijn functiebeperking tijdens de sollicitatie? Welke ervaringen hebben anderen gemaakt? Wat zijn voorbeelden van geslaagde tewerkstelling en wat kunnen wij doen om dit mogelijk te maken? De presentatie over de link tussen handicap, hoger onderwijs en werk vind je hier.

  Panelgesprek

  We sloten de dag af met een panelgesprek dat geleid werd door Guy Tegenbos, journalist bij De Standaard. De Vlaamse Diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva, afdelingshoofd bij het VAPH Dirk Vanderstighelen, directeur van GTB Vlaanderen Luc Henau, onderzoeker Luc Dorenbosch en Prof. Frans Nijhuis bogen zich over de vraag of en hoe we bij de Vlaamse overheid en elders aan de slag kunnen met de concepten en de goede praktijken die tijdens de studiedag aan bod waren gekomen. Een aantal discussiepunten uit dit gesprek:

  • Is de Participatiewet in Nederland iets om jaloers op te zijn? De dreiging van de komst van een quotum als het vooropgestelde aantal nieuwe banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt er niet tijdig komt, heeft alleszins tot dynamiek bij werkgevers geleid.
  • Hoe belangrijk zijn rolmodellen om de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte te ondersteunen? Positieve voorbeelden kunnen de cultuur in een organisatie beïnvloeden en draagvlak creëren. Anderzijds moet de sterkte van de mensen vooral voor zich kunnen spreken: collega’s met een handicap of chronische ziekte zijn betrouwbaar, harde werkers, en vaak de juiste persoon op de juiste plaats.
  • Wat betekent de context van personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid voor de mogelijkheden voor jobcreatie? Het besparen op koppen is “niet modern”, aldus Prof. Frans Nijhuis. Erger nog, het is nefast voor kansengroepen zoals personen met een chronische ziekte die vaker dan gemiddeld deeltijds werken. Zolang de besparingen koppengestuurd in plaats van budgetgestuurd zijn, zullen we niet kunnen genieten van de sterke resultaten van jobcreatie of gedeeld werkgeverschap zoals ze recent in Nederland geboekt worden. Daarmee lopen we naast tewerkstellingskansen ook heel wat centen mis. Want jobcreatie levert ook puur commercieel iets op, zo toont Frans Nijhuis aan.