chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten organiseert zowel studiedagen als infosessies voor alle medewerkers van de Vlaamse overheid.

  Deze handelen over actuele en toekomstgerichte thema’s binnen de overheidsopdrachtenmaterie en vinden plaats naar aanleiding van wijzigingen in de regelgeving.

  Nieuwe infosessie

  Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

  Wat verandert er voor jou? Bijkomende infosessie (herhaling) 

  Nog maar goed vertrouwd met de huidige regelgeving overheidsopdrachten brengt 2017 ons amper 4 jaar later een nieuw kader voor het plaatsen en het uitvoeren van overheidsopdrachten. 

  De nieuwe Wet van 17 juni 2016 is ondertussen samen met het nieuwe KB Plaatsing van 18 april 2017 en het aangepaste KB Uitvoering  in werking getreden op 30 juni jl. en van toepassing op alle opdrachten die vanaf die datum werden bekendgemaakt of waarvoor bij gebrek aan bekendmaking vanaf die datum werd uitgenodigd om offertes in te dienen. 

  De nieuwe regelgeving is opnieuw het resultaat van de omzetting van Europese Richtlijnen. Ze legt een aantal nieuwe klemtonen en brengt een aantal ingrijpende wijzigingen in de mogelijke plaatsingsprocedures, de bekendmakingsregels, de  plaatsingsregels (selectie, uniform Europees aanbestedingsdocument, onderzoek offertes,…) en de uitvoeringsregels (o.a. het wijzigingsrecht, onderaanneming). 

  Heel wat nieuwigheden sluiten aan bij het opzet om de toegang tot overheidsopdrachten voor KMO’s nog te bevorderen en de digitalisering van overheidsopdrachten, de strijd tegen sociale fraude en de verduurzaming van overheidsopdrachten te optimaliseren. 

  Omdat nog niet iedereen er reeds kon bij zijn op onze infosessies eerder dit jaar, organiseert de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten nog een bijkomende infosessie over de nieuwe regelgeving. Tijdens deze sessie loodsen wij je door deze nieuwe regels en lichten wij de belangrijkste wijzigingen en andere bijzonderheden toe. Kortom, wij vertellen je graag wat er is veranderd. 

  Aangezien onze afdeling nauw de totstandkoming van de nieuwe regelgeving van bij de opstart opvolgde, krijg je de toelichtingen bovendien als het ware uit de eerste hand.

  Reden te meer om er vooralsnog bij te zijn! 

  De bijkomende infosessie plaatsing en uitvoering in de klassieke sectoren zal plaats vinden op 8 november 2017 in Zaal Toots Thielemans (01.43) in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel, van 9u15 tot 16u. Er wordt een uur middagpauze voorzien om iedereen van een verdiende lunchpauze te laten genieten.

  Deelname is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt tot 100 deelnemers, dus zorg dat je er bij bent.
  Inschrijven kan via de intranetpagina (enkel toegankelijk voor medewerkers van de Vlaamse overheid)

  Meer info en contactgegevens: 

  Presentaties vorige studiedagen

  Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten 2017

  In de loop van mei en juni 2017 vonden infosessies plaats over de nieuwe regelgeving en in het bijzonder over de nieuwigheden bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. De nieuwe regelgeving is op 30 juni 2017 in werking getreden.

  De presentaties van deze infosessies zijn beschikbaar op de intranetpagina van de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten (beperkte toegang).

  Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten

  Op dinsdag 3 juni '14 organiseerde de afdeling een infosessie over de inhoudingsplicht en de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale, fiscale en loonschulden bij overheidsopdrachten.

  In 2012 en 2013 nam de federale regering een aantal maatregelen ter bestrijding van sociale en fiscale fraude. Zo werd het stelsel van de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers en aannemers voor sociale en fiscale schulden uitgebreid en werden twee afzonderlijke stelsels van hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden ingevoerd.

  Deze maatregelen hebben een grote invloed op de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten, voornamelijk bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Tijdens de infosessie kreeg je een overzicht van deze maatregelen en tips hoe je hiermee dient om te gaan. Zo gaven wij onder meer mee welke clausules je best opneemt in je opdrachtdocumenten en hoe je moet reageren bij het ontvangen van een kennisgeving van de arbeidsinspectie.

  Overheidsopdrachten: een blik op nieuwe mogelijkheden

  Hieronder vind je de presentaties van de studiedag van 25 september 2012:

  Nieuwe regelgeving plaatsing en uitvoering overheidsopdrachten

  In de loop van 2012 en 2013 vonden infosessies plaats over de nieuwe regelgeving en in het bijzonder over de nieuwigheden bij de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. De nieuwe regelgeving is op 1 juli 2013 in werking getreden.

  De presentaties van deze infosessies zijn beschikbaar in de kennisdatabank van de afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten (beperkte toegang).