chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkgroepen Stuurorgaan Vlaams Informatie en ICT-beleid

  Werkgroepen brengen vertegenwoordigers van de leden samen en voeren hun werkzaamheden uit onder toezicht en de controle van het stuurorgaan. Het stuurorgaan bepaalt hun opdrachtomschrijving.

  Overzicht

  Hieronder vind je een overzicht van de werkgroepen, wie het voorzitterschap zal opnemen en wat de beknopte opdrachtomschrijving is. De volledige opdracht en planning vind je in de nota die werd goedgekeurd op de zitting van 28 november 2017.

  Datamanagement (Hans Arents, Digitaal Vlaanderen)

  De coördinatie van de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik en het hergebruik van gegevensbronnen en diensten optimaliseren.

  Authentieke gegevensbronnen (Ziggy Vanlishout, Digitaal Vlaanderen)

  Het verfijnen van de bestaande erkenningsprocedure voor Vlaamse authentieke gegevensbronnen en het voorstellen van manieren om kandidaat authentieke gegevensbronnen beter te ondersteunen.

  Datastandaarden OSLO (Raf Buyle, Digitaal Vlaanderen)

  De standaardisatie van: betekenis van de data, de syntax van de data, de technische standaarden voor de uitwisseling van de data en de metadata.

  Juridische zaken (Nathalie De Jaeger, Digitaal Vlaanderen)

  De centrale coördinatie en opvolging van de werkzaamheden opdat de hele Vlaamse regelgeving tegen uiterlijk 24 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is aangepast.

  Archief- en informatiebeheer (Quincy Oeyen, HFB)

  Het concretiseren en uitwerking van kwaliteitscriteria en vertaling naar richtlijnen en standaarden met betrekking tot archief- en informatiebeheer.

  Informatieveiligheid (Johan Smekens, Digitaal Vlaanderen)

  De implementatie van informatiebeveiliging initiëren, beheersen, opvolgen en bijsturen op het niveau van de Vlaamse overheid.

  Interbestuurlijke samenwerking (X)

  Het creëren van een gedragen afsprakenkader dat de spelregels schetst voor toekomstige interbestuurlijke digitaliseringsprojecten

  Werkgroep Datagedreven Beleidsondersteuning

  Voorzitters zijn Mathias De Schrijver (Digitaal Vlaanderen), Sven Pletinckx (Digitaal Vlaanderen), Marc Callens (VSA), Freddy Maetens (VSA). Er werd op vraag van het VOCO in de schoot van het Stuurorgaan een werkgroep VO datagedreven beleidsondersteuning opgericht met vertegenwoordigers uit alle beleidsdomeinen, vertegenwoordigers van lokale besturen (VVP, VVSG) en de Studiedienst DKBUZA. De betrokken personen zijn experten in het domein van data.

  Ad-hocwerkgroep Digitalisering Lokale Besturen (Pieter Lenaerts, ABB)

  In het kader van het relanceprogramma Vlaamse Veerkracht wil de Vlaamse Regering de lokale besturen meer en daadkrachtig ondersteunen in hun digitaliserings- en innovatieprocessen. De minister-president en de
  minister bevoegd voor het Binnenlands Bestuur hebben daarom als gemeenschappelijk doel een maximale
  digitale transformatie van de lokale besturen binnen bereik te brengen. Hierbij wensen ze de kracht van de
  verschillende relance-initiatieven en projecten (met focus op “Gemeente zonder Gemeentehuis” en “Digitale
  bouwstenen”) te versterken door deze maximaal op elkaar af te stemmen en in één coherente strategie te
  brengen naar de lokale besturen.

  De samenstelling van de verschillende werkgroepen vindt u hier.