chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidieregister

  Doelstellingen

  Het is niet eenvoudig voor de Vlaamse overheid om het geheel aan subsidiestromen te vatten. Het komt zelfs voor dat entiteiten voor de éigen subsidies en doelgroepen geen globaal overzicht hebben. Door dit gebrek aan informatie moeten entiteiten ad hoc-analyses maken, werksessies organiseren, Excel-, Acces- en andere bestanden verzamelen, … Hierdoor is er een reële kans dat subsidieaanvragers – tegen de regelgeving in – voor dezelfde geleverde prestaties vanuit verschillende hoeken subsidies krijgen (dubbele subsidiëring). Een rapport van Audit Vlaanderen uit 2013 gaf al aan dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de detectie van dubbele subsidiëring. Hierdoor kruipt er bovendien erg veel tijd in bijvoorbeeld het beantwoorden van parlementaire vragen. Daarnaast is het ook bijzonder moeilijk (onmogelijk) om de grenswaarden in het kader van staatssteun te monitoren.

  De Vlaamse overheid wil transparant zijn over de toegekende en uitgekeerde subsidie-bedragen. Binenn de koepe van het project Slimme Subsides werd de basis gelegd om een Subsidieregister in te richten die een overzicht wil bieden van alle toegekende en uitgekeerde subsidies aan externe doelgroepen zoals burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen. Het subsidieregister zal ook kunnne aangeven in kader van welke maatregelen deze bedragen zijn toegekend en uitbetaald.

  Beschrijving van projectopzet: fasering

  Dataverzameling

  • In de 1ste fase omvatte het subsidieregister de toegekende subsidies die gekend zijn in Orafin en op een manuele invoer in orafin werden ingevoerd. Het ging daarbij dus steeds over de subsidieaanvragers (burgers, organisaties, ondernemingen en lokale besturen) die een positieve beslissing hebben ontvangen en waarvoor de betalingen via Orafin verlopen. Waarbij via de manuele invoering in Orafin de koppeling wordt gemaakt tussen een vastlegging/betaling met de relevante subsidiemaatregel.
   • Het verplichte flexveld in Orafin geldt sinds 17/05/2018 voor alle inkooporders en gekoppelde facturen binnen ESR-codes beginnend met 3XXX, 43XX, 44XX, 5XXX, 63XX en 64XX.

   • De oplijsting met subsidiemaatregelen waarin in Orafin kan gekozen worden is in afstemming met de respectievelijke entiteiten bepaald, en wordt via het Dienstverleningsregister (DVR) dagelijks in Orafin geüpload.

   • Naast de gegevens uit Orafin werd in de eerste pilootversie ook onderzocht om ook gegevens van andere entiteiten hun dossierbehandelingssystemen, specifieke datasets en verder aangevuld met gegevens uit de VKBO en relevante authentieke bronnen mee in het Subsidieregister te kunnen ontsluiten. De technologiekeuze viel daarbij op datavirtualisatie omdat dit net toelaat om verschillende bronnen en verschillende soorten aan data in één view te ontsluiten.

   Ontsluiting

   Bij de ontsluiting van het Subsidieregister moet er rekening worden gehouden met het feit dat er verschillende soorten gebruikers zullen zijn van de data en informatie uit het Subsidieregister. Zo moet het verschil gemaakt worden tussen privacy-gevoelige data en andere data en kan verder een verschillende ontsluiting opgezet worden tussen geaggregeerde gegevens enerzijds en detailinformatie anderzijds. 

   Door middel van datavirtualisatie bleek het in het project wel mogelijke om de ontsluiting centraal op een vlotte en correcte manier naar de gemachtigde personen op te zetten. Entiteiten kunnen dan vervolgens met de eigen BI-tools, de rapporten te maken die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben. 

   In de pilootversie werden verschillende rapporten opgemaakt op basis van de eerste data die via de manuele invoer in Orafin werd ingevoerd. Bij een toekomstige uitwerking van dit project zal uiteraard bekeken moeten worden wie op basis van welke rechten welke data moet kunnen bekijken.

   Vervolg

   Bij afronding van het pilootproject werd een conceptnota uitgewerkt waarin een aantal mogelijke scenario’s en pistes worden uitgeschreven voor de volgende Vlaamse Regering. Deze zullen uiteindelijk in een decretale basis, afgestemde governance en centrale financiering voor het subsidieregister moeten resulteren die noodzakelijk zijn om de ontsluiting van het register op te kunnen zetten.

   De datastroom vanuit het Dienstverleningsregister naar het verplicht in te vullen veld in Orafin loopt ondertussen wel verder. Dit is belangrijk voor de datakwaliteit en -continuïteit. Dit betekent immers dat eens het subsidieregister in productie kan worden opgezet, er zal kunnen worden gewerkt met een dataset vanaf 17/05/2018, zonder hiaten in de data.