chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidieregister

  Doelstellingen

  Het is niet eenvoudig voor de Vlaamse overheid om het geheel aan subsidiestromen te vatten. Het komt zelfs voor dat entiteiten voor de éigen subsidies en doelgroepen geen globaal overzicht hebben. Door dit gebrek aan informatie moeten deze entiteiten ad hoc-analyses maken, werksessies organiseren, Excel-, Acces- en andere bestanden verzamelen, … Hierdoor is er een reële kans dat subsidieaanvragers – tegen de regelgeving in – voor dezelfde geleverde prestaties vanuit verschillende hoeken subsidies krijgen (dubbele subsidiëring). Een rapport van Audit Vlaanderen uit 2013 gaf al aan dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de detectie van dubbele subsidiëring.  Hierdoor kruipt er bovendien erg veel tijd in bijvoorbeeld het beantwoorden van parlementaire vragen. Daarnaast is het ook bijzonder moeilijk (onmogelijk) om de grenswaarden in het kader van staatssteun te monitoren.

  Als Vlaamse overheid willen we transparant zijn over de toegekende en uitgekeerde subsidie-bedragen. Het Subsidieregister wil een overzicht bieden van alle toegekende en uitgekeerde subsidies aan externe doelgroepen zoals burgers, ondernemingen, organisaties en lokale besturen. Daarnaast wordt ook aangegeven in kader van welke maatregelen deze bedragen zijn toegekend en uitbetaald.

  De opzet is dat het Subsidieregister de entiteiten van de Vlaamse overheid toelaat specifieke rapportering op te maken volgens hun eigen noden en vragen. Met hierbij de gegevens uit Orafin, maar ook gegevens van andere entiteiten hun dossierbehandelingssystemen, specifieke datasets en verder aangevuld met gegevens uit de VKBO en relevante authentieke bronnen. 

  Beschrijving van projectopzet: fasering

  Dataverzameling

  • In de 1ste fase omvatte het subsidieregister de toegekende subsidies die gekend zijn in Orafin en op een manuele invoer in orafin werden ingevoerd. Het gaat dus steeds over de subsidieaanvragers (burgers, organisaties, ondernemingen en lokale besturen) die een positieve beslissing hebben ontvangen en waarvoor de betalingen via Orafin verlopen. Waarbij via de manuele invoering in Orafin de koppeling wordt gemaakt tussen een vastlegging/betaling met de relevante subsidiemaatregel.
   • Het verplichte flexveld in Orafin geldt sinds 17/05/2018 voor alle inkooporders en gekoppelde facturen binnen ESR-codes beginnend met 3XXX, 43XX, 44XX, 5XXX, 63XX en 64XX.

   • De oplijsting met subsidiemaatregelen waarin in Orafin kan gekozen worden is in afstemming met de respectievelijke entiteiten bepaald, en wordt via het Dienstverleningsregister (DVR) dagelijks in Orafin geüpload.

   • In een tweede fase werd onderzocht hoe de informatie gecapteerd kan worden van de subsidieverstrekkende entiteiten die niet via manuele input in Orafin werken. Dit wil zeggen dat ze ofwel een interface hebben naar Orafin, ofwel dat ze een ander betalingssysteem gebruiken. 

    Er werd in de piloot onderzocht hoe ook andere relevante informatie in de rapportering kan worden meegenomen. Bedoeling is om rapporten te kunnen voorzien als: welke bedragen zijn aan een bepaalde sector in een bepaalde regio toegekend? 

   • In een volgende fase zou ook informatie over subsidies toegekend door de lokale besturen mee via het subsidieregister kunnen worden aangeboden. Hiervoor kijken we naar het project LBLOD (lokale besluiten als linkende open data) dat loopt binnen het Agentschap Binnenlands Bestuur.

   Ontsluiting

   Bij de ontsluiting van het Subsidieregister moet er rekening worden gehouden met het feit dat er verschillende soorten gebruikers zullen zijn van de data en informatie uit het Subsidieregister.

   Zo moet het verschil gemaakt worden tussen privacy-gevoelige data en andere data en kan verder een verschillende ontsluiting opgezet worden tussen geaggregeerde gegevens enerzijds en detailinformatie anderzijds. 

   Door middel van datavirtualisatie bleek het in het project wel mogelijke om de ontsluiting centraal op een vlotte en correcte manier naar de gemachtigde personen op te zetten. Entiteiten kunnen dan vervolgens met de eigen BI-tools, de rapporten te maken die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben.

   Archief - infosessies

   Om het project nader te duiden en concreet te informeren over de koppeling met Orafin organiseerde het agentschap informatie Vlaanderen een aantal regionale infosessies.

   Begin mei werden infosessies georganiseerd gericht naar de invoerders van Orafin. U kan hier de presentatie bekijken alsook de lijst met veelgestelde/mogelijke vragen downloaden. Voor vragen bij de invoer kan ook altijd beroep gedaan worden op de helpdesk van Informatie Vlaanderen via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be .

   Infosessie 22/06 middenkader

   Op 22 juni werd een infosessie naar het middenkader en de gekende contactpersonen opgezet rond het subsidieregister. Hierop werden ook al de eerste resultaten, na één maand data-ontsluiting via orafin voorgesteld. U kan de presentatie hier ook downloaden.

   Vervolg

   Nu het pilootproject succesvol is afgerond wordt aan een conceptnota gewerkt waarin een aantal mogelijke scenario’s en pistes worden uitgeschreven voor de volgende Vlaamse Regering. Deze zullen uiteindelijk in een decretale basis, afgestemde governance en centrale financiering voor het subsidieregister moeten resulteren die noodzakelijk zijn om de ontsluiting van het register op te kunnen zetten.

   De datastroom vanuit het Dienstverleningsregister naar het verplicht in te vullen veld in Orafin loopt ondertussen wel verder. Dit is belangrijk voor de datakwaliteit en -continuïteit. Dit betekent immers dat eens het subsidieregister in productie kan worden opgezet, er zal kunnen worden gewerkt met een dataset vanaf 17/05/2018, zonder hiaten in de data.